Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Totaalkolommen

Een totaalkolom is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het cumulatieve aantal verdiende punten, in verhouding tot het mogelijke aantal punten. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën worden opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als u een totaalkolom maakt, kunt u ook andere berekende kolommen gebruiken.

Een nieuwe cursus bevat standaard een totaalkolom. U kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de totaalkolom en kunt u de kolom verwijderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de instellingen voor de standaard-totaalkolom:

 • Alle cijferkolommen worden gebruikt bij het berekenen van het totaal.
 • Berekende kolommen worden niet opgenomen in het totaal.
 • Items zonder cijfer worden niet opgenomen in het totaal. U kunt dit desgewenst aanpassen door de kolom te bewerken en Nee te kiezen voor Berekenen als voorlopig totaal.
 • De kolom maakt deel uit van de slimme weergave Weergave eindcijfer. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.
 • De totaalkolom instellen als de kolom met het externe cijfer. Dit is het eindcijfer dat binnen de instelling wordt gehanteerd. Zie De kolom Extern cijfer voor meer informatie.

Kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een totaalkolom. Als in een kolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken bij het berekenen van cijfers.

Formule voor totaal aantal punten

Tel het mogelijke aantal punten voor alle geselecteerde kolommen op om te berekenen wat de maximale score is. Tel vervolgens alle scores op die een student heeft gehaald voor alle geselecteerde kolommen. Dit is het totale aantal behaalde punten ten opzichte van het totale aantal mogelijke punten. Uitgesloten items worden genegeerd. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

Behaalde punten kolom 1 + Behaalde punten kolom 2 + Behaalde punten kolom 3 + Behaalde punten kolom 4 = totaal aantal behaalde punten van het totaal aantal mogelijke punten

Student A

Acht waarden: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Aantal behaalde punten: 171

Aantal mogelijke punten: 199

Totaal aantal punten: 171/199

Student B

Acht waarden: 9/10, X (uitgesloten), 1/2, 5/7, 45/50, X, 22/25, 90/100

Aantal behaalde punten: 172

Aantal mogelijke punten: 194

Totaal aantal punten: 172/194

Combinaties van totaalkolommen

Als u een totaalkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in een cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

Geselecteerde kolommen

U maakt een totaalkolom om het eindcijfer voor het eerste kwartaal te bepalen en gebruikt hiervoor alle kolommen die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode Eerste kwartaal.

Geselecteerde kolommen en categorieën

U wilt studenten een percentagescore geven om te laten zien hoe ze hebben gepresteerd in opdrachten en discussies. U selecteert dan de categorie Opdracht bij het maken van de totaalkolom, plus twee kolommen met cijfers voor discussie- of wiki-bijdragen. Studenten kunnen hun scores bekijken op de pagina Mijn cijfers.

Totaalkolommen maken

 1. Wijs op de actiebalk van het Grade Center naar Berekende kolom maken op de actiebalk en klik op Totaalkolom.
 2. Typ op de pagina Totaalkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Wijs de kolomkop aan om de volledige kolomnaam te zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. Zie de stappen in Cijferkolommen maken voor meer informatie.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave.
 6. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de totaalkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 7. Geef bij Kolommen selecteren aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de totaalkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Kolomopties
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode.
  • Met Cijfers wissen wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
  • Kies Laagst te berekenen waarde OF Hoogst te berekenen waarde om alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 8. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 9. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteerJa om de kolom weer te geven op de paginaMijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 10. Klik opVerzenden.

  als uit Grade Center een kolom wordt verwijderd die is opgenomen in een totaalberekening, wordt de kolom ook verwijderd uit de berekening.

Resultaat

De nieuwe totaalkolom wordt weergegeven in het raster van het Grade Center.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de totaalkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een totaalkolom beweegt.

Als u een totaalkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening. Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie.