Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Minimum-/maximumkolommen

Een kolom Minimum/Maximum is een type berekende kolom waarin het laagste of het hoogste cijfers voor een reeks kolommen wordt weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld de laagste score voor alle toetsen weergeven, maar deze alleen opnemen in het raster van Grade Center en niet op de pagina Mijn cijfers van studenten.

Formule voor minimum-/maximumkolommen

Minimum: de percentagewaarden voor alle kolommen in de berekening worden tot vier cijfers achter de komma met elkaar vergeleken, waarna de laagste waarde wordt weergegeven. Het resultaat wordt weergegeven met maximaal twee cijfers achter de komma.

Maximum: de percentagewaarden voor alle kolommen in de berekening worden tot vier cijfers achter de komma met elkaar vergeleken, waarna de hoogste waarde wordt weergegeven. Het resultaat wordt weergegeven met maximaal twee cijfers achter de komma.

 

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Minimum: 60.00%

Maximum: 100.00%

als twee waarden exact gelijk zijn voor een minimum-/maximumkolom, is dat de waarde die in het raster van Grade Center wordt weergegeven.

Combinaties van minimum-/maximumkolommen

Een kolom Minimum/Maximum is een type berekende kolom waarin het laagste of het hoogste cijfers voor een reeks kolommen wordt weergegeven. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën moeten worden gebruikt voor het bepalen van een minimum- of maximumwaarde. U kunt bijvoorbeeld de minimumscore voor een cijfertoekenningsperiode weergeven om vast te stellen met welke inhoud uw studenten nogal moeite lijken te hebben. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Als u een minimum-/maximumkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een minimum-/maximumkolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Minimum-/maximumkolommen maken

 1. Wijs op de actiebalk van het Grade Center naar Berekende kolom maken op de actiebalk en klik op Minimum-/maximumkolom.
 2. Typ op de pagina Minimum-/maximumkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten, tenzij u een andere naam opgeeft in het vak Weergavenaam Grade Center. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Wijs de kolomkop aan om de volledige kolomnaam te zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. Zie de stappen in Cijferkolommen maken voor meer informatie.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave.
 6. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de minimum-/maximumkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 7. Selecteer bij Kolommen selecteren de optie Berekeningstype: Minimum of Maximum.
 8. Geef aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de waarde voor de minimum-/maximumkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Opties voor minimum-/maximumkolommen
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.

  Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 9. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 10. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 11. Klik opVerzenden.

Resultaat

De nieuwe minimum-/maximumkolom wordt weergegeven in het raster van het Grade Center.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de minimum-/maximumkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een minimum-/maximumkolom beweegt.

Als u een minimum-/maximumkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening. Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie.