Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-categorieën

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/020_Grade_Center_Categories/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Categorieën

In Grade Center kunt u categorieën gebruiken om verwante kolommen te groeperen en de gegevens te ordenen.

Gebruik categorieën om de volgende taken uit te voeren:

 • De weergave van het Grade Center filteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op de categorie Opdracht om alleen opdrachtkolommen weer te geven in het raster van Grade Center.
 • Cijfers berekenen. U kunt bijvoorbeeld een gewicht toekennen aan een categorie wanneer u eindcijfers gaat berekenen met een wegingskolom.
 • Een slimme weergave maken. Slimme weergaven zijn weergaven van het Grade Center gebaseerd op verschillende criteria voor studenten. U kunt bijvoorbeeld een slimme weergave maken om alleen kolommen weer te geven die zijn gekoppeld aan de categorie Toets. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.
 • Een rapport maken. U kunt een afdrukbaar rapport maken met de prestatiestatistieken van alle kolommen in een bepaalde categorie. Zie Grade Center-rapporten voor meer informatie.

Acht standaardcategorieën

De volgende acht categorieën zijn standaard beschikbaar in het Grade Center:

 • Opdracht
 • Blog
 • Discussie
 • Dagboek
 • Zelf en collegiaal
 • Enquête
 • Toets
 • Wiki (als deze tool beschikbaar is en er een wiki met cijfertoekenning is gemaakt)

Wanneer u een item met cijfertoekenning maakt uit de bovenstaande lijst, wordt er automatisch een cijferkolom voor het item toegevoegd aan het Grade Center. Deze kolom wordt automatisch gekoppeld aan de juiste categorie.

 

U maakt een discussieforum met cijfertoekenning met de naam “Discussie week 1”. Er wordt een cijferkolom met die naam toegevoegd aan het Grade Center. De kolom wordt automatisch gekoppeld aan de categorie Discussie.

Categorieën maken en beheren

U kunt zo veel categorieën maken als nodig zijn om de gegevens in Grade Center te ordenen. De pagina Categorieën in Grade Center bevat de standaardcategorieën en de categorieën die u zelf definieert. De rij van een categorie bevat een optionele beschrijving en de cijferkolommen die aan die categorie zijn gekoppeld.

als u een cijferkolom gaat maken, kunt u deze koppelen aan een categorie. Als u dat niet doet, wordt standaard Geen categorie ingesteld voor de kolom. U kunt ook aangepaste categorieën maken voordat u zelf cijferkolommen gaat maken. Als u dan een cijferkolom maakt, kunt u vervolgens de gewenste aangepaste categorie selecteren. U kunt bijvoorbeeld een categorie Groep definiëren en de kolommen voor groepsdeelname en aanwezigheid aan deze categorie koppelen.

Categorieën maken

 1. Wijs Beheren aan op de actiebalk van het Grade Center en klik op Categorieën.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Categorieën op Categorie maken.
 3. Typ op de pagina Categorie maken een naam en eventueel een beschrijving voor de categorie. Gebruik de beschrijving om onderscheid te maken tussen categorieën en om de functie van een categorie toe te lichten.
 4. Klik opVerzenden.

Categorieën sorteren, bewerken en verwijderen

De lijst op de pagina Categorieën kunt u sorteren. U kunt ook categorieën wijzigen en verwijderen, maar alleen categorieën die u zelf hebt gemaakt. Het is niet mogelijk de naam en beschrijving van zeven van de standaardcategorieën te wijzigen. Het is evenmin mogelijk deze zeven categorieën te verwijderen. Wel kunt u een kolom verplaatsen tussen categorieën. Als de categorie Wiki wordt weergegeven, kunt u wel de naam en de beschrijving wijzigen, maar kunt u de categorie niet verwijderen.

Als u de kolom Titel wilt sorteren, klikt u op de kolomtitel. Als er veel categorieën beschikbaar zijn, klikt u op Alles weergeven om alle categorieën op één pagina weer te geven. Klik op Paginering bewerken om het aantal items op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.

Als u een categorie wilt wijzigen of verwijderen die u zelf hebt gemaakt, opent u het bijbehorende contextmenu en klikt u op Bewerken of Verwijderen. U kunt ook een of meer selectievakjes inschakelen (of het selectievakje in de bovenste rij) en vervolgens op Verwijderen op de actiebalk klikken. U kunt een categorie niet verwijderen als er kolommen aan zijn gekoppeld.

De gekoppelde kolommen van een categorie bekijken

In Grade Center kunt u op twee manieren kijken welke kolommen er zijn gekoppeld aan een categorie. U kunt de weergave van het Grade Center filteren en een bepaalde categorie selecteren. U kunt ook alle categorieën en de bijbehorende kolommen weergeven op de pagina Kolomordening.

Als u bij het maken van een categorie geen kolommen hebt gekoppeld, kunt u dit handmatig doen op de pagina Kolomordening of door de instellingen van een kolom te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een categorie maken voor een groepsproject en de bijbehorende kolommen koppelen aan die categorie.

Filteren

 1. Klik op de actiebalk van het Grade Center op Filter om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer een categorie in de vervolgkeuzelijst Categorie. In het raster ziet u de kolommen die aan de categorie zijn gekoppeld. De weergave blijft actief in Grade Center totdat u een andere weergave kiest of de browser afsluit.
 3. Klik op de X om het veld Filter samen te vouwen.

De pagina Kolomordening

Op de pagina Kolomordening kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Een of meer kolommen koppelen aan een categorie, aan een andere categorie of aan geen enkele categorie.
 • Kolommen weergeven en verbergen in het raster van Grade Center.
 • De volgorde wijzigen van tabellen en kolommen in een cijfertoekenningsperiode.

Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie over het verplaatsen van kolommen naar categorieën.

Kolommen handmatig koppelen

U kunt een kolom ook koppelen aan een categorie, een andere categorie of helemaal geen categorie door de instellingen van de kolom te wijzigen in het raster van Grade Center.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom.
 2. Klik op Kolomgegevens bewerken.
 3. Maak op de pagina Kolom bewerken een keuze in de vervolgkeuzelijst Categorie in het gedeelte Kolomgegevens.
 4. Klik opVerzenden.

  De kolom is gekoppeld aan de nieuwe categorie of aan geen enkele categorie, en de wijziging is doorgevoerd in de kolom Categorie op de pagina Kolomordening.