Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfertoekenningsperioden

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/040_Grading_Periods/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Cijfertoekenningsperioden

Cijfertoekenningsperioden zijn door de gebruiker gedefinieerde segmenten die handig zijn voor het efficiënt beheren van Grade Center. Het definiëren van cijfertoekenningsperioden en het koppelen van Grade Center-kolommen aan een periode zorgt ervoor dat u gegevens in het Grade Center op een logische manier kunt ordenen en verwerken in rapporten. U kunt de inhoud van het Grade Center filteren op cijfertoekenningsperiode om alleen de kolommen voor die periode weer te geven. U kunt zo bijvoorbeeld alleen kolommen voor het eerste kwartaal weergeven in het Grade Center, wat het zoeken van gegevens natuurlijk aanzienlijk vereenvoudigt.

U kunt cijfertoekenningsperioden maken om kolommen van het Grade Center te groeperen op basis van een periode, zoals een kwartaal of semester. U kunt ook cijfertoekenningsperioden maken om kolommen te groeperen die een bepaalde eigenschap delen, zoals alle cijferkolommen voor een groepsproject of een scriptie. Wanneer u cijfertoekenningsperioden maakt op basis van een datumbereik, kunt u een optie kiezen om automatisch alle bestaande kolommen te koppelen die een einddatum hebben die in het opgegeven bereik valt. U kunt ook handmatig een of meer kolommen koppelen aan een cijfertoekenningsperiode.

Er zijn standaard geen cijfertoekenningsperioden beschikbaar in het Grade Center. U kunt elke kolom aan een cijfertoekenningsperiode koppelen, behalve gebruikerskolommen. Een kolom kan altijd maar aan één cijfertoekenningsperiode zijn gekoppeld.

Cijfertoekenningsperioden bieden de volgende mogelijkheden:

 • De weergave van het Grade Center filteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op de cijfertoekenningsperiode Eerste kwartaal om alleen de bijbehorende kolommen weer te geven in het raster van het Grade Center.
 • Cijfers berekenen. U kunt bijvoorbeeld een kolom Totaal maken om een cijfer te berekenen voor de kolommen in het eerste kwartaal.
 • Een rapport maken. U kunt een rapport maken met de prestatiestatistieken van alle kolommen in een cijfertoekenningsperiode. Zie Grade Center-rapporten voor meer informatie.

U kunt een onbeperkt aantal cijfertoekenningsperioden maken om uw kolommen te ordenen.

Cijfertoekenningsperioden maken en beheren

 1. Wijs Beheren aan op de actiebalk van het Grade Center en klik op Cijfertoekenningsperioden.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Cijfertoekenningsperioden op Cijfertoekenningsperiode maken.
 3. Typ op de pagina Cijfertoekenningsperiode maken een naam voor de periode.
 4. Voer desgewenst een beschrijving in. Deze beschrijving is bedoeld om aan te geven waarvoor de periode is bedoeld.
 5. Selecteer een waarde voor Datums cijfertoekenningsperiode.
  • Selecteer Geen om handmatig kolommen te koppelen aan de cijfertoekenningsperiode. Stel dat u een cijfertoekenningsperiode maakt met de naam "Groepsproject". U kunt dan ook later handmatig kolommen koppelen voor het project.
  • Selecteer Bereik en typ een datumbereik om automatisch kolommen te koppelen met een einddatum die in dat bereik ligt. U kunt ook de Datumselectiekalender gebruiken om datums te selecteren. Elke cijfertoekenningsperiode moet unieke datums hebben.

   dit geldt alleen voor bestaande kolommen waaraan u een einddatum hebt toegewezen. Nieuwe kolommen moeten tijdens of na het maken van de kolom worden gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Dit kan echter alleen als er minimaal één cijfertoekenningsperiode is gedefinieerd.

 6. Schakel desgewenst het selectievakje Kolommen koppelen in om alle bestaande kolommen te koppelen die een einddatum hebben die binnen het toegewezen datumbereik ligt.
 7. Klik opVerzenden.

Een kolom van het Grade Center kan altijd maar aan één cijfertoekenningsperiode zijn gekoppeld. Een nieuwe cijfertoekenningsperiode met hetzelfde of een overlappend datumbereik overschrijft de instellingen van een bestaande cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen die zijn gekoppeld aan de bestaande cijfertoekenningsperiode worden dan gekoppeld aan de nieuwe periode.

De cijfertoekenningsperioden worden vermeld in de lijst op de pagina Cijfertoekenningsperioden en op de pagina Kolomordening. Als u kolommen met een bepaalde einddatum automatisch hebt gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode, staan deze kolommen in de tabel met cijfertoekenningsperioden op de pagina Kolomordening.

Cijfertoekenningsperioden sorteren, bewerken en verwijderen

Op de pagina Cijfertoekenningsperioden kunt u cijfertoekenningsperioden sorteren, bewerken en verwijderen. Als u de kolom Titel wilt sorteren, klikt u op de kolomkop. Als er veel cijfertoekenningsperioden beschikbaar zijn, klikt u op Alles weergeven om alle perioden op één pagina weer te geven. Klik op Paginering bewerken om het aantal items op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.

Als u een cijfertoekenningsperiode wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bijbehorende contextmenu en klikt u op Bewerken of Verwijderen. U kunt ook een of meer selectievakjes inschakelen (of het selectievakje in de bovenste rij) en vervolgens op Verwijderen op de actiebalk klikken. Alle Grade Center-kolommen die bij een verwijderde cijfertoekenningsperiode horen, worden opnieuw ingesteld en zijn niet meer gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.

Als u het datumbereik voor een cijfertoekenningsperiode wijzigt en vervolgens het selectievakje Kolommen koppelen inschakelt, worden alle bestaande kolommen met een einddatum die in het nieuwe datumbereik ligt aan de cijfertoekenningsperiode gekoppeld.

De kolommen van een cijfertoekenningsperiode bekijken

In het Grade Center kunt u op twee manieren kijken welke kolommen er zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. U kunt de weergave van het Grade Center filteren en een bepaalde cijfertoekenningsperiode selecteren. U kunt ook, op de pagina Kolomordening, alle cijfertoekenningsperioden en de bijbehorende kolommen weergeven.

Als kolommen niet automatisch op einddatum zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode, kunt u kolommen handmatig koppelen via de pagina Kolomordening of door de instellingen van een kolom te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een cijfertoekenningsperiode maken voor een groepsproject en de bijbehorende kolommen koppelen aan die periode.

Filteren

 1. Klik op de actiebalk van het Grade Center op Filter om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave. In het raster ziet u de kolommen die aan de cijfertoekenningsperiode zijn gekoppeld.
 3. Klik desgewenst op Huidige weergave als standaard instellen ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/040_Grading_Periods/button_current_view.png  ) om de weergave te vergrendelen. U ziet dan automatisch de kolommen van de cijfertoekenningsperiode wanneer u het Grade Center opent. U kunt de standaardweergave zo vaak wijzigen als u wilt. Als bijvoorbeeld het tweede kwartaal begint, kunt u de standaardweergave wijzigen van 1e kwartaal in 2e kwartaal.
 4. Klik op de X om het veld Filter samen te vouwen.

De pagina Kolomordening

Op de pagina Kolomordening kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Een of meer kolommen koppelen aan een cijfertoekenningsperiode, aan een andere cijfertoekenningsperiode of aan geen enkele cijfertoekenningsperiode.
 • Kolommen weergeven en verbergen in het raster van Grade Center.
 • De volgorde wijzigen van tabellen en kolommen in een cijfertoekenningsperiode.

Op de pagina Kolomordening worden de gemaakte cijfertoekenningsperioden en de gekoppelde kolommen weergegeven in een eigen tabel, zoals Kwartaal 3. Als u een kolom wilt sorteren, opent u het contextmenu van de kolom en kiest u de optie voor oplopend of aflopend sorteren.

als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, worden kolommen zonder cijfertoekenningsperiode weergegeven in de tabel Niet in een cijfertoekenningsperiode. Als er wel cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, heeft de laatste tabel de naam Alleen weergeven in geselecteerde weergaven en staan kolommen zonder cijfertoekenningsperiode in de lijst.

Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie over het verplaatsen van kolommen naar cijfertoekenningsperioden.

Kolommen handmatig koppelen

U kunt een kolom ook koppelen aan een cijfertoekenningsperiode, een andere cijfertoekenningsperiode of helemaal geen cijfertoekenningsperiode door de instellingen van de kolom te wijzigen in het raster van het Grade Center.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom.
 2. Klik op Kolomgegevens bewerken.
 3. Maak op de pagina Kolom bewerken een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode in het gedeelte Datums.
 4. Klik opVerzenden.

  De cijfertoekenningsperiode wordt op de pagina Kolomordening in de juiste tabel weergegeven.

Cijfertoekenningsperioden en cijferberekeningen

Als u een berekende kolom gaat maken, kunt u cijfertoekenningsperioden gebruiken om verschillende berekeningen weer te geven, zoals het gemiddelde cijfer voor een periode of het totale aantal behaalde punten voor een project dat uit verschillende onderdelen bestaat.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de kolommen die nodig zijn voor het berekenen van cijfers aan de juiste cijfertoekenningsperioden zijn gekoppeld.

een gemiddeldenkolom maken voor een cijfertoekenningsperiode

Als u een gemiddeld cijfer wilt berekenen voor alle kolommen in de cijfertoekenningsperiode 1e kwartaal, maakt u een gemiddeldenkolom met de naam “Gemiddelde kwartaal 1”. Kolommen die u koppelt aan de cijfertoekenningsperiode worden dan automatisch gebruikt bij het berekenen van het gemiddelde.

een cijfer berekenen op basis van alle kolommen in een cijfertoekenningsperiode

U maakt voor de cijfertoekenningsperiode Kwartaal 1 een berekende kolom met de naam “Totaal kwartaal 1” die is gebaseerd op het totaal van alle cijferkolommen voor het eerste kwartaal. Het cijfer in deze kolom wordt berekend aan de hand van de relatie tussen het totale aantal mogelijke punten voor het eerste kwartaal en de punten die door studenten zijn behaald.

een cijfer berekenen op basis van specifieke kolommen in een cijfertoekenningsperiode

U maakt voor de cijfertoekenningsperiode Kwartaal 1 een berekende kolom voor scripties met de naam “Scriptietotaal kwartaal 1”. Het cijfer in deze kolom wordt berekend op basis van de relatie tussen het totale aantal mogelijke punten voor de opdrachten en de punten die door de studenten zijn behaald.

een cijfer berekenen voor meerdere cijfertoekenningsperioden

U hebt cijfertoekenningsperioden gemaakt voor de eerste twee kwartalen en hieraan kolommen gekoppeld. Het is dus niet meer mogelijk een cijfertoekenningsperiode voor het semester te maken en hieraan dezelfde kolommen te koppelen. U kunt echter wel een kolom maken waarmee het cijfer voor het semester snel en eenvoudig kan worden berekend. Als u twee berekende kolommen maakt voor het eerste en tweede kwartaal waarin de cijfers voor de bijbehorende cijfertoekenningsperioden worden weergegeven, kunt u een berekende kolom voor het semester maken door deze twee kwartaalkolommen te gebruiken in de berekening.