Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Slimme weergaven

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgavetable_of_contents_icon.png klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Slimme weergaven

Als u cijfers gaat invoeren en bekijken, krijgt u gegevens te zien van de prestaties van studenten. U kunt de voortgang van studenten op verschillende manieren bekijken door zogenaamde slimme weergaven te maken. Een slimme weergave is een weergave van Grade Center waarin alleen bepaalde gegevens zichtbaar zijn. U ziet alleen de kolommen die voldoen aan de opgegeven criteria. De weergave wordt opgeslagen voor herhaald gebruik. Wanneer Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat, zijn slimme weergaven een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden.

Er zijn standaard enkele slimme weergaven beschikbaar, maar u kunt ook zelf een slimme weergave maken. U kunt eenvoudig schakelen tussen de volledige weergave van Grade Center en een slimme weergave. Elke slimme weergave kan worden opgeslagen als de standaardweergave van Grade Center. U kunt deze standaardweergave op ieder moment wijzigen.

Met slimme weergaven kunt u snel informatie opvragen over de volgende items:

 • Een bestaande groep
 • De prestaties van een student voor een bepaald item
 • Afzonderlijke studenten
 • De categorie en status van items
 • Aangepaste combinatie van kenmerken

Zie Slimme weergaven maken en beheren voor meer informatie.

studenten met lage scores helpen

U kunt een slimme weergave maken om alleen de studenten met lage scores weer te geven, zodat u deze gericht kunt helpen. Vervolgens kunt u deze studenten rechtstreeks vanuit Grade Center mailen of extra lesmateriaal of alternatieve beoordelingen geven.

beoordelingen vergelijken

U kunt een slimme weergave maken om maar twee kolommen weer te geven in het raster van Grade Center: een kolom met het berekende totaal voor toetsen en een kolom met het berekende totaal voor opdrachten. Vervolgens kunt u de twee kolommen vergelijken om te zien hoe studenten scoren voor deze verschillende typen beoordelingen.

Slimme weergaven bekijken in het configuratiescherm

In het onderdeel Grade Center van het configuratiescherm worden slimme weergaven als een ingesprongen lijst en in alfabetische volgorde weergegeven onder Volledig Grade Center. In een nieuwe cursus worden standaard de slimme weergaven Opdrachten en Toetsen aangeboden. Wanneer u op de koppeling Opdrachten klikt, wordt Grade Center geopend met alleen opdrachtkolommen. Wanneer u op Volledig Grade Center klikt, ziet u alle kolommen in het raster.

U kunt elke weergave instellen als de standaardweergave door op de pijl-rechts naast de titel Grade Center in het configuratiescherm te klikken. Zie De gegevens van Grade Center filteren met een slimme weergave voor meer informatie over het filteren van uw weergave en het instellen van een standaardweergave.

U kunt slimme weergaven markeren als favoriet, zodat ze aan de lijst worden toegevoegd en u eenvoudig tussen weergaven kunt schakelen. U kunt een slimme weergave op ieder moment verwijderen uit de lijst.

De lijst met slimme weergave openen

Een nieuwe cursus heeft standaard verschillende slimme weergaven. Met elke weergave hebt u toegang tot een bepaalde set kolommen in het raster van Grade Center. Als u bijvoorbeeld de slimme weergave Toetsen kiest, bevat het raster alleen toetskolommen. Wanneer u cijfertoekenning inschakelt voor blogs, dagboeken en discussies, worden de bijbehorende cijferkolommen weergegeven wanneer u de desbetreffende slimme weergave opent.

Dit zijn de kolommen die deel uitmaken van de slimme weergaven die standaard beschikbaar zijn:

 • Opdrachten
 • Blogs
 • Discussieruimten
 • Weergave eindcijfer: deze weergave bevat alle kolommen, dus ook de standaardkolommen Totaal en Gewogen totaal
 • Dagboeken
 • Voorbeeld van Mijn cijfers: bevat alle kolommen die zichtbaar zijn voor studenten
 • Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Toetsen
 • Wiki's: als deze tool beschikbaar is en er een wiki is gemaakt

Ga als volgt te werk om de lijst met slimme weergaven te openen:

 1. Wijs Beheren aan op de actiebalk van het Grade Center en klik op Slimme weergaven.
 2. De lijst met slimme weergave verschijnt op de pagina Slimme weergaven. In de kolom Type ziet u dat alle standaardweergaven van het type Systeem zijn. Als u een eigen slimme weergave maakt, wordt Aangepast weergegeven in de kolom Type.
 3. Klik op de naam van een slimme weergave om Grade Center te openen met alleen de kolommen van die weergave.

U kunt slimme weergaven van het type Systeem wel bewerken en kopiëren, maar niet verwijderen. Open het contextmenu van een slimme weergave om de beschikbare opties te zien. Zie Slimme weergaven bewerken, kopiëren of verwijderen in Grade Center voor meer informatie.

Als u de kolom Titel wilt sorteren, klikt u op de kolomkop. Als u veel slimme weergaven hebt, klikt u op Paginering bewerken om het aantal items per pagina aan te passen. Klik op Alles weergeven om alle items op één pagina weer te geven.

Slimme weergaven toevoegen aan de lijst met favorieten

U kunt slimme weergaven toevoegen aan de lijst met favorieten in het configuratiescherm, zodat u deze eenvoudig kunt openen.

 1. Wijs Beheren aan op de actiebalk van het Grade Center en klik op Slimme weergaven.
 2. Klik op de pagina Slimme weergaven op het sterpictogram ( ster ) in de kolom Toevoegen als favoriet.

  -OF-

  Schakel een of meer selectievakjes in, klik op de actiebalk op Favorieten en klik op Toevoegen aan favorieten.

 3. In het onderdeel Grade Center van het configuratiescherm worden slimme weergaven als een ingesprongen lijst en in alfabetische volgorde weergegeven onder Volledig Grade Center.

Favoriete slimme weergaven verwijderen

Als u een slimme weergave wilt verwijderen uit het configuratiescherm, klikt u op de ster van de slimme weergave.

-OF-

Schakel een of meer selectievakjes in, klik op de actiebalk op Favorieten en klik op Verwijderen uit favorieten.

De gegevens van Grade Center filteren met een slimme weergave

U kunt de functie Filter en een geselecteerde slimme weergave gebruiken om alleen bepaalde gegevens op te nemen in het raster van Grade Center.

 1. Klik op de actiebalk van Grade Center op Filter.
 2. Wijs in het uitgevouwen veld Filter de optie Huidige weergave aan om de vervolgkeuzelijst te openen.
 3. Selecteer een slimme weergave.

  Nadat u een gefilterde weergave hebt gemaakt, kunt u deze vergrendelen en instellen als de standaardweergave. Klik op Huidige weergave als standaard instellen ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/030_Smart_Views/button_current_view.png ) naast de vervolgkeuzelijst Huidige weergave om de weergave te vergrendelen. U kunt op ieder moment een andere slimme weergave instellen als de standaardweergave. Klik op de X om het veld Filter te verbergen.

 4. De kolommen van de slimme weergave verschijnen in het raster.