Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-gegevens ordenen

U kunt rijen van gebruikers verbergen om het aantal rijen in het raster van het Grade Center te beperken, zodat u zich beter kunt focussen op specifieke gegevens. Wanneer u rijen verbergt, blijven de gegevens gewoon beschikbaar en kunt u de rijen op elk moment opnieuw weergeven. U kunt rijen verbergen via het contextmenu van een gebruiker of via de pagina Zichtbaarheid rij. Op de pagina Zichtbaarheid rij kunt u verborgen rijen ook weer zichtbaar maken.

Als u een gebruiker niet beschikbaar hebt gemaakt op de pagina Gebruikers, wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar (  File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/060_Organize_Grade_Center_Data/icon_user_unavailable.png  ) weergegeven in de eerste cel van de gebruiker in het Grade Center. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie over het weergeven of verbergen van gebruikers.

Gebruikersrijen verbergen via het contextmenu

 1. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met de naam van een student om het bijbehorende contextmenu weer te geven.
 2. Klik op Overige rijen verbergen om alle rijen behalve de rij van de gebruiker te verwijderen.

  -OF-

  Klik op Rij verbergen om alleen de rij van de gebruiker te verbergen.

 3. Als u de rij van een gebruiker verbergt, verschijnt er een bericht dat de rij niet meer wordt weergegeven.

  Als u alle rijen hebt verborgen behalve de rij van één gebruiker, kunt u alle rijen opnieuw weergeven door Alle rijen weergeven te kiezen in het contextmenu van de gebruiker.

Gebruikers weergeven/verbergen via de pagina Zichtbaarheid rij

Via de pagina Zichtbaarheid rij kunt u een of meer verborgen gebruikersrijen weer zichtbaar maken. U kunt ook verschillende rijen tegelijk verbergen. Het weergeven of verbergen van rijen op deze pagina heeft alleen invloed op uw weergave van Grade Center en niet op de beschikbaarheid van studenten.

U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. Klik bijvoorbeeld op de kolomkop Status om de kolom zo te sorteren dat alle verborgen gebruikers boven aan in de lijst staan.

 1. Wijs op de actiebalk naar Beheren en klik op Zichtbaarheid rij.
 2. Schakel op de pagina Zichtbaarheid rij de selectievakjes in van de gebruikers die u wilt weergeven of verbergen. Schakel het selectievakje in de bovenste rij in om alle gebruikers te selecteren. 
 3. Klik op de actiebalk op Gebruikers verbergen of Gebruikers weergeven.
 4. Klik opVerzenden.

Verborgen gebruikersrijen worden cursief weergegeven en zijn niet zichtbaar in het raster van Grade Center.

Kolommen ordenen in het Grade Center

Op de pagina Kolomordening kunt u alle kolommen van Grade Center op één pagina weergeven. U kunt de volgorde van kolommen hier snel aanpassen, waarna de wijzigingen automatisch worden doorgevoerd in het raster van Grade Center.

Op deze pagina wordt elke kolom van Grade Center als een rij weergegeven. Zo wordt de kolom Achternaam in het raster de rij Achternaam op de pagina Kolomordening. De eerste kolom in het raster is de eerste rij op deze pagina. De volgorde van rijen op deze pagina komt overeen met de volgorde van kolommen in het raster.

Gebruik deze pagina om de kolommen van het Grade Center op de volgende manieren te ordenen:

 • De volgorde van kolommen snel aanpassen door te slepen met de muis.
 • Kolommen in de eerste tabel bevriezen of vrijgeven. Als u een kolom bevriest, blijft de kolom altijd zichtbaar wanneer u door het Grade Center bladert.
 • Meerdere kolommen weergeven of verbergen.
 • De categorie of cijfertoekenningsperiode van een cijferkolom wijzigen.

Wijzigingen op deze pagina hebben geen invloed op wat studenten zien op hun pagina Mijn cijfers. Als u op deze pagina een kolom bijvoorbeeld verbergt, wordt de kolom alleen verborgen in het raster van het Grade Center. U moet de instellingen van een bestaande kolom wijzigen om een kolom te verbergen op de pagina Mijn cijfers van een student of Weergeven/verbergen voor gebruikers kiezen in het contextmenu van een kolom. In het raster van het Grade Center wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers ( cirkel met schuine streep erdoor ) weergegeven in de kop van kolommen die zijn verborgen voor studenten.

De pagina Kolomordening weergeven

 1. Wijs op de actiebalk van het Grade Center de optie Beheren aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Klik op Kolomordening.

De pagina Kolomordening

Op de pagina Kolomordening zijn de rijen voor kolommen geordend in tabellen. U kunt vrijwel alle rijen verplaatsen naar een andere tabel en u kunt de tabellen met cijfertoekenningsperioden opnieuw rangschikken.

 • De eerste tabel bevat rijen met gebruikersgegevens. Deze rijen kunt u niet naar een andere tabel verplaatsen. Deze tabel wordt altijd als eerste weergegeven en kan niet worden verplaatst. U kunt wel de volgorde van de rijen in deze tabel wijzigen.
 • De laatste tabel bevat rijen die niet zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Deze tabel wordt altijd als laatste weergegeven en kan niet worden verplaatst. Ook hier kunt u wel de volgorde van de rijen in de tabel wijzigen.
 • Er worden andere tabellen weergegeven zodra u cijfertoekenningsperioden definieert. Deze tabellen bevatten de naam van de cijfertoekenningsperioden, zoals Kwartaal 1 of Eerste periode. U kunt alle rijen, behalve gebruikersrijen, verplaatsen naar de tabel van een andere cijfertoekenningsperiode. De volgorde van de rijen kunt u desgewenst aanpassen. Als er meerdere tabellen voor cijfertoekenningsperioden zijn, kunt u de volgorde hiervan wijzigen. Deze tabellen kunnen echter niet als de eerste of de laatste tabel worden weergegeven op de pagina.
 1. Verberg, toon of verplaats kolommen. Gebruik de functies op de actiebalk om kolommen weer te geven of te verbergen, kolommen te verplaatsen naar of te verwijderen uit categorieën en cijfertoekenningsperioden, of kolommen te verplaatsen naar de eerste of laatste tabel op de pagina. Schakel de selectievakjes van een of meer kolommen in en maak een keuze in een vervolgkeuzelijst. Verborgen kolommen worden weliswaar niet weergegeven in het raster van Grade Center, maar alle gegevens blijven gewoon beschikbaar. U kunt een verborgen kolom op ieder moment weer zichtbaar maken.

  u kunt kolommen in Grade Center ook verbergen door in het contextmenu van de kolom de optie Kolom verbergen te kiezen. De kolom wordt alleen in uw weergave verborgen. Studenten zien de kolom gewoon op hun pagina Mijn cijfers.

 2. De eerste tabel,  Getoond in alle Grade Center-weergaven, staat altijd aan het begin en kan niet worden verplaatst. De kolommen in deze tabel bevatten gebruikersgegevens en deze gegevens kunt u niet naar een andere tabel verplaatsen. Als deze kolommen worden weergegeven, staan ze altijd helemaal links in het raster. U kunt de kolommen in de eerste tabel ook bevriezen. Om in te stellen welke kolommen bevroren zijn en dus altijd zichtbaar zijn in Grade Center wanneer u gaat bladeren, versleept u de balk: Alles boven deze balk is een geblokkeerde kolom. U kunt ook een kolom boven deze balk slepen om de kolom te bevriezen. Lichter gekleurde kolommen zijn bevroren en blijven zichtbaar aan de linkerkant van Grade Center. Gebruik deze functie om eenvoudig alleen specifieke studenten en de bijbehorende gegevens weer te geven in Grade Center.

  Als u meer kolommen bevriest dan er in het raster passen, wordt het aantal bevroren kolommen automatisch verlaagd zodat er ten minste één niet-bevroren kolom zichtbaar is in Grade Center.

  U kunt de volgorde van de kolommen in de eerste tabel wijzigen of kolommen uit andere tabellen naar deze tabel verplaatsen. Als u een kolom naar de eerste tabel verplaatst, is de kolom zichtbaar in alle weergaven van Grade Center. U kunt daarom bijvoorbeeld de kolom Totaal naar de eerste tabel verplaatsen. Als u vervolgens maar één cijfertoekenningsperiode weergeeft in Grade Center, wordt de kolom Totaal ook weergegeven. Ga voorzichtig te werk wanneer u kolommen overbrengt naar de eerste tabel. Als u de weergave bijvoorbeeld filtert op de categorie Opdracht, maar de eerste tabel een toetskolom bevat, wordt deze toetskolom na het filteren samen weergegeven met de opdrachtkolommen.

 3. Pas de volgorde van cijfertoekenningsperioden aan. Gebruik het pictogram Verplaatsen ( pijl-omhoog en pijl-omlaag ), dat u herkent aan een dubbele pijl of een handgreep. De inhoud van een tabel kunt u uit- en samenvouwen door op het plus- of minteken te klikken.
 4. Sleep een kolom naar een nieuwe locatie. Gebruik het pictogram Verplaatsen ( vier pijlen ), voorgesteld door vier pijlen. U kunt ook het selectievakje van een of meer kolommen inschakelen en een keuze maken in een van de vervolgkeuzelijsten op de actiebalk.
 5. Wijzig de volgorde van de tabellen of kolommen van cijfertoekenningsperioden in een tabel. Gebruik de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/060_Organize_Grade_Center_Data/icon_keyboard_accessible_reordering.png )—, voorgesteld door twee pijlen. Maak een selectie en gebruik de pijlen onder het vak Volgorde wijzigen om de volgorde aan te passen. Klik op Toepassen.
 6. Sorteer kolommen. Open het contextmenu van de kolom en kies de optie voor oplopend of aflopend sorteren.
 7. De laatste tabel. De tabel heeft de naam Alleen weergeven in geselecteerde weergaven en bevat kolommen die niet zijn gekoppeld aan een bestaande cijfertoekenningsperiode in de tabel. Als er geen cijfertoekenningsperioden bestaan, heeft de tabel de naam Niet in een cijfertoekenningsperiode en bevat de tabel alle cijferkolommen en berekende kolommen.
 8. BELANGRIJK!Klik op Verzenden om de wijzigingen op te slaan. Als u deze pagina wilt verlaten zonder op Verzenden te klikken, verschijnt er een venster met het verzoek de wijzigingen op te slaan. U ziet de volgende wijzigingen:
  • Kolommen staan in de door u gekozen volgorde.
  • Kolommen zijn gekoppeld aan categorieën, cijfertoekenningsperioden, geen enkele categorie of geen enkele cijfertoekenningsperiode, zoals door u ingesteld.
  • Kolommen worden weergegeven, verborgen of zijn bevroren, zoals door u ingesteld.

  Nadat de wijzigingen zijn verzonden, keert u terug naar het raster van Grade Center.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, worden alle nieuwe kolommen als laatste weergegeven in het raster van Grade Center en in de laatste tabel op de pagina Kolomordening. Als u echter een nieuwe kolom maakt en deze koppelt aan een bepaalde cijfertoekenningsperiode, wordt de nieuwe kolom samen met de andere kolommen voor cijfertoekenningsperioden weergegeven in het raster van Grade Center en in de juiste tabel met cijfertoekenningsperioden op deze pagina. Als u vanaf de homepage van een groep een groepsitem met cijfertoekenning maakt, zoals een discussieforum of blog, wordt de nieuwe kolom voor het item samen met de andere groepskolommen weergegeven in het raster. Als u groepskolommen echter verplaatst en overbrengt naar andere tabellen en er vervolgens een nieuwe groepskolom wordt gemaakt, verschijnt de nieuwe groepskolom als eerste in de laatste tabel.

als twee gebruikers, zoals een cursusleider en een beoordelaar, de pagina Kolomordening tegelijkertijd wijzigen, worden de opgeslagen wijzigingen van de eerste gebruiker overschreven op het moment dat de wijzigingen van de tweede gebruiker worden opgeslagen.