Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfers invoeren

U kunt op de volgende manieren cijfers invoeren in Grade Center:

 • Er worden automatisch scores ingevoerd in het Grade Center (vaak ook zonder lidwoord) voor cursusitems die u maakt, zoals onlinetoetsen, tentamens en enquêtes.
 • U kunt cijfers uploaden uit een externe bron zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet, zodat u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren.
 • U kunt handmatig cijfers invoeren in het Grade Center.

Automatisch ingevoerde cijfers

Toetsen worden automatisch beoordeeld, waarna de cijfers worden weergegeven in de bijbehorende kolom van het Grade Center. Bepaalde vragen kunnen alleen handmatig worden beoordeeld, zoals open vragen. Automatisch toegekende cijfers kunt u desgewenst aanpassen.

Cijfers handmatig invoeren

U kunt op de volgende plekken handmatig cijfers invoeren:

 • In de cellen op de hoofdpagina van het Grade Center.
 • Terwijl gebruikersnamen zijn verborgen op de hoofdpagina van het Grade Center.
 • Via de pagina Cijferdetails.
 • Anoniem via de pagina Cijferdetails.
 • Op de pagina Opdracht beoordelen of Toets beoordelen.
 • Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen.

U kunt voor sommige items, zoals blogs of forums met cijfertoekenning, cijfers invoeren zonder dat u hiervoor naar het Grade Center hoeft te gaan. Toegekende cijfers kunt u altijd nog aanpassen.

Cijfers uit externe bronnen uploaden

Om te voorkomen dat gegevens van het Grade Center in verschillende tools moeten worden ingevoerd, kunt u ervoor kiezen cijfers offline toe te kennen en de cijfers vervolgens te uploaden naar het Grade Center. U kunt cijfers uploaden van externe bronnen zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet. De gegevens moeten een specifieke opmaak hebben om goed te kunnen worden geüpload en te worden gesynchroniseerd met bestaande Grade Center-gegevens. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Cijfers invoeren in het Grade Center

U kunt cijfers rechtstreeks invoerden in een cel van het Grade Center of op de pagina Cijferdetails. Wanneer u rechtstreeks in een cel van het Grade Center typt, wordt het cijfer mogelijk een vervangend cijfer. Zie Cijfers vervangen voor meer informatie over wat een vervangend cijfer is.

 1. Klik in een cel en typ de waarde.
 2. Druk op Enter. Als u niet op Enter drukt en u de cel of het Grade Center wilt verlaten, verschijnt er een bericht met de vraag of de wijziging moet worden opgeslagen.
 3. Klik op OK om het cijfer op te slaan.

Toetsen in het Grade Center beoordelen met verborgen gebruikersnamen

U kunt het cijfer voor een item wijzigen in Grade Center zonder dat de gegevens van de gebruiker worden weergegeven. De studenten worden dan in willekeurige volgorde en zonder identificatiegegevens weergegeven. Op deze manier kan een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling worden gegarandeerd.

 1. Open het contextmenu van een kolomkop en klik op Beoordelen met verborgen gebruikersnamen.
 2. Op de actiebalk verschijnt de melding (Gebruikersnamen verbergen is ingeschakeld). Geef cijfers.
 3. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven.

  -OF-

  Klik op de pijlen op de actiebalk om naar de volgende of vorige student te gaan.

Toetsen vanaf de pagina Cijferdetails beoordelen met verborgen gebruikersnamen

U kunt de gegevens van gebruikers verbergen op de pagina Cijferdetails. Nadat u een poging hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen de gegevens van de student te verbergen voordat u een cijfer gaat geven. Deze actie opent een nieuwe poging en alle gebruikersidentificatie is verwijderd. Niet opgeslagen wijzigingen in de huidige poging gaan verloren.

 1. Open het contextmenu van de cel met het cijfer en kies Poging.
 2. Klik op de actiebalk op Verberg gebruikersnamen.
 3. Klik op OK. Er wordt een nieuwe poging geopend.
 4. Typ een cijfer in het vak Cijfer.
 5. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

  -OF-

  Klik op de pijlen op de actiebalk om naar de volgende of vorige student te gaan.

Cijfers invoeren via de pagina Cijferdetails

 1. Open het contextmenu van de cel met een cijfer en klik op Cijferdetails weergeven.
 2. Ga op de pagina Cijferdetails naar het tabblad Pogingen en klik op Cijfer voor poging toekennen.
 3. Typ een cijfer.
 4. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

Meerdere pogingen beoordelen en beheren

U kunt meerdere pogingen toestaan tijdens het maken van toetsen of opdrachten of door de opties van de toets of opdracht later te wijzigen.

Vanaf de pagina Cijferdetails

U kunt meerdere pogingen toestaan tijdens het maken van toetsen of opdrachten of door de opties van de toets of opdracht later te wijzigen. Het tabblad Pogingen op de pagina Cijferdetails bevat alle verzonden pogingen zodat u pogingen kunt beoordelen, wissen en negeren. De cijfers voor alle pogingen worden opgeslagen in de cijfergeschiedenis.

 1. Open het contextmenu van de cel met een cijfer en klik op Cijferdetails weergeven.
 2. Open het tabblad Pogingen op de pagina Cijferdetails.
 3. Voor iedere poging kunt u Poging beoordelen, Poging wissen om te verwijderen of Poging negeren selecteren om het te behouden maar de score uit berekeningen van Grade Center houden en het niet laten meetellen in het totale aantal pogingen. De functie Cijfer bewerken wordt weergegeven voor pogingen voor een opdracht.
 4. Gebruik de vervolgkeuzelijst Verwijderen om de eerste of laatste poging, de poging met de hoogste of laagste score, pogingen in een datumbereik of alle pogingen te verwijderen.

Vanuit het raster van het Grade Center

U kunt ook een lijst met voltooide pogingen weergeven via het contextmenu voor een cijfer in het raster van het Grade Center. Wanneer u pogingen op die manier opent, hebt u geen opties voor het wissen en verwijderen van pogingen.

 

U staat twee pogingen toe voor een opdracht. Nadat de student de pogingen heeft verstuurd, verschijnen deze beiden in het contextmenu van de cel. Als u een poging beoordeelt, verschijnt de score in de cel en in het contextmenu. De poging zonder cijfer wordt gemarkeerd met het pictogram Cijfer nodig.

Andere poging kiezen voor de score

Als u een andere poging wilt kiezen voor de score, opent u het contextmenu van de kolom en klikt u op Kolomgegevens bewerken. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met:

 • Laatste beoordeelde poging
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Cijfers toekennen per vraag

U kunt per toets aangeven of u cijfers per vraag wilt toekennen. U werkt de toetsen dan af door alle antwoorden op een vraag te beoordelen, waarna u verdergaat met de volgende vraag. Als u op deze manier te werk gaat, kunt u tijd besparen omdat u zich alleen hoeft te concentreren op de antwoorden voor een bepaalde vraag. U ziet daarnaast hoe alle studenten de vraag hebben beantwoord en kunt daardoor direct feedback geven over de prestaties van de groep voor die specifieke vraag. Het op deze manier toekennen van cijfers is ook handig wanneer u een vraag opnieuw wilt bekijken omdat het cijfer voor veel of alle studenten moet worden bijgesteld.

Alle toetspogingen houden de status Cijfer nodig totdat u alle antwoorden op alle vragen hebt beoordeeld.

Open het contextmenu van een kolomkop en klik op Cijfers toekennen aan vragen. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u aangeven dat u anoniem wilt beoordelen.

Zie Toetsen beoordelen voor meer informatie.

Inclusief opmerkingen

U kunt opmerkingen toevoegen voor een cijfer om studenten extra feedback te geven over hun prestaties. Daarnaast kunt u deze manier de beoordeling toelichten of notities maken voor toekomstig gebruik of ter informatie van andere cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars.

U kunt voor elk ingevoerd cijfer opmerkingen toevoegen. Dit kan tijdens het geven van een cijfer, daarna of tijdens het offline werken met een gedownloade kolom. Zie  Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.

Opmerkingen in het gedeelte Feedback voor gebruiker zijn zichtbaar voor de student zodra het cijfer bekend is gemaakt.

Opmerkingen in het gedeelte Opmerkingen bij cijfer zijn alleen voor u zichtbaar. Studenten en waarnemers zien deze opmerkingen niet.

Een opmerkingen voor een poging toevoegen of wijzigen vanuit Grade Center

Het is ook mogelijk opmerkingen in te voeren voor een afzonderlijke poging. Dit kan zonder een cijfer toe te kennen voor de poging.

 1. Om het contextmenu weer te geven voor een cel in het raster, beweegt u de muisaanwijzer over de cel.
 2. Klik op Poging.
 3. Typ opmerkingen in het veld  Feedback voor gebruiker  of  Opmerkingen bij cijfer . Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 4. Klik op  Opslaan en afsluiten  om terug te gaan naar Grade Center of gebruik de knoppen  Opslaan en volgende  en  Voorgaande weergeven  om te navigeren door de pogingen in de wachtrij.

Als u opmerkingen wilt toevoegen op de pagina Cijferdetails, klikt u op Poging weergeven of Cijfer bewerken.

Een opmerkingen voor een cijfer toevoegen of wijzigen vanuit Grade Center

 1. Om het contextmenu weer te geven voor een cel in het raster, beweegt u de muisaanwijzer over de cel.
 2. Klik op  Snelle opmerking.
 3. Typ opmerkingen zonder opmaak in het veld Feedback voor gebruiker of Opmerkingen bij cijfer. Klik op Teksteditor als u de functies van de teksteditor wilt gebruiken.
 4. Klik opVerzenden.

U kunt ook opmerkingen invoeren op het tabblad  Handmatig vervangen  van de pagina  Cijferdetails  als u een cijfer vervangt.