Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken

Om te voorkomen dat gegevens van Grade Center mogelijk dubbel worden ingevoerd, kunt u ervoor kiezen cijfers offline toe te kennen en de cijfers vervolgens te importeren in Grade Center. U kunt cijfers ook uploaden uit externe bronnen zoals een door komma's gescheiden bestand (CSV) of een Excel-spreadsheet. De gegevens moeten een specifieke opmaak hebben om goed te kunnen worden geüpload en te worden gesynchroniseerd met bestaande Grade Center-gegevens.

Externe bestanden geschikt maken voor uploaden

Externe gegevens kunnen alleen worden gesynchroniseerd met gegevens in Grade Center als elke student en elke kolom een unieke ID heeft in Grade Center. De unieke ID voor studenten bestaat uit de gebruikersnaam. De unieke ID voor kolommen bestaat uit een kolomnummer. Kolomnummers worden gegenereerd door het systeem en mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Als een geüpload bestand kolommen zonder kolomnummer bevat, worden er nieuwe kolommen gemaakt in Grade Center.

Kolommen die u vanuit een extern bestand toevoegt aan Grade Center, worden toegevoegd als tekstkolommen waarvan de waarde voor het mogelijk aantal punten nul (0) is. Tekstkolommen kunnen niet worden opgenomen in berekende kolommen, zoals Gewogen cijfer, Totaal aantal punten, Gemiddeld cijfer en Minimum/Maximum. Zie Cijfers berekenen en uitsluiten voor informatie. Converteer tekstkolommen naar een ander kolomtype en voeg het mogelijk aantal punten toe door de kolom na het uploaden te wijzigen.

Elk gegevensbestand dat u uploadt naar Grade Center moet een koptekstrij bevatten met daaronder één record per regel.

De opmaak van het gegevensbestand dat wordt geüpload naar Grade Center wordt bepaald door het type scheidingsteken dat u gebruikt om de gegevens te verdelen in kolommen. Gegevensbestanden kunnen zijn gescheiden door tabs (extensie XLS) of door komma's (extensie CSV).

De gegevens in de kolommen van een door komma's gescheiden bestand (CSV) moeten tussen aanhalingstekens staan (meestal " "). Dit is niet nodig voor de gegevens in de kolommen van door tabs gescheiden bestanden.

Tips voor het werken met externe gegevens

Blackboard adviseert door tabs gescheiden bestanden te gebruiken voor het uploaden van gegevens naar Grade Center. U hoeft dan geen aanhalingstekens toe te voegen en deze bestanden kunnen rechtstreeks worden geopend in Microsoft® Excel®.

u kunt in het bezit komen van een bestand dat op de juiste manier is opgemaakt voor uploaden door eerst Grade Center volledig te downloaden en het bestand te openen in een teksteditor of een spreadsheet. Bestaande kolommen hebben een kolomnummer dat moet worden gebruikt in toekomstige uploads.

De indeling van batchbestanden

Batchbestanden zijn tekstbestanden (.txt) met grote hoeveelheden gegevens die in het systeem kunnen worden geladen. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor elk batchbestand.

 • Elk bestand moet van een ondersteund type zijn: TXT of CSV.

  In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, bijvoorbeeld: "ENG_201"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet u een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"ENG_201\""
 • Gebruik een van de volgende scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als u AUTO selecteert, mag u in elk batchbestand maar één type scheidingsteken gebruiken. Bijvoorbeeld: "ENG_201","Engelse literatuur" of ""ENG_201":"Engelse literatuur"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan. Bijvoorbeeld:

  "ENG_201","Engelse literatuur"

  "ENG_201","Engelse literatuur"

 • Plaats geen lege regels tussen de records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Een bestand uploaden naar Grade Center

Als een geüpload bestand de waarde "Niet voltooid" bevat voor een cijfer, worden er geen cijfers of tekst weergegeven. Als een geüpload bestand de waarde "Voltooid" bevat voor een cijfer en de primaire weergave voor de kolom is ingesteld op Voltooid/niet voltooid in Grade Center, wordt deze waarde gewijzigd in een vervangend cijfer met het maximum aantal mogelijke punten (100% voor een item voor cijfertoekenning). Als een geüpload bestand numerieke invoer bevat, wordt deze invoer ongewijzigd overgenomen.

 1. Wijs op de actiebalk naar Offline werken en klik op Uploaden.
 2. Blader naar het bestand. U kunt bestanden uploaden vanaf uw lokale computer of uit Content Collection, indien beschikbaar.
 3. Selecteer het type scheidingsteken: Komma, Tab of Auto. Selecteer Auto als automatisch moet worden vastgesteld welk scheidingsteken er in het geselecteerde bestand wordt gebruikt.
 4. Klik op Verzenden om het geselecteerde bestand te uploaden.
 5. Bekijk op de pagina Cijferbevestiging uploaden de gegevens uit het bestand dat u wilt uploaden. Schakel de selectievakjes uit van gegevens die u niet wilt uploaden. Op deze manier kunt u alleen de gewenste kolommen met gegevens uploaden.

  Bekijk de kolom Voorbeeld van gegevens om er zeker van te zijn dat de juiste gegevens worden geüpload. Als er gegevens onjuist worden weergegeven, kan dit betekenen dat het bestand niet goed is opgemaakt. In het voorbeeld worden slechts enkele gegevens uit elke kolom in het bestand weergegeven.

 6. de verwerking van grote bestanden neemt veel tijd in beslag en er wordt dan ook een waarschuwing weergegeven voor dergelijke bestanden. U kunt de verwerkingstijd beperken door grotere bestanden op te splitsen en afzonderlijk te uploaden.
 7. Klik op Verzenden om het geselecteerde bestand te uploaden.

Cijfers downloaden uit het Grade Center

U kunt alle of bepaalde gegevens van Grade Center downloaden. Cijfers die u hebt gedownload, of opmerkingen die u hebt geraadpleegd via de functie Snelle opmerking of de pagina Handmatig vervangen, kunt u offline wijzigen en toevoegen, en vervolgens weer uploaden naar Grade Center.

 1. Wijs op de actiebalk naar Offline werkenen klik opDownloaden.
 2. Selecteer de gegevens die u wilt downloaden:
  Gegevens voor downloaden selecteren
  Optie Beschrijving
  Volledige weergave van Grade Center alle kolommen en bijbehorende gegevens. Opmerkingen worden niet geselecteerd en kunnen niet offline worden toegevoegd.
  Geselecteerde cijfertoekenningsperiode Selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst. U kunt alleen een cijfertoekenningsperiode kiezen als er een of meer cijfertoekenningsperioden zijn gemaakt.
  Geselecteerde kolom Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste kolom om deze samen met de bijbehorende gegevens te downloaden. Schakel het selectievakje Inclusief opmerkingen voor deze kolom in om opmerkingen te downloaden van de functie Snelle opmerking of de pagina Handmatig vervangen. Deze opmerkingen kunt u dan offline wijzigen.
  Gebruikersinformatie Alleen kolommen met gegevens van studenten, zoals Gebruikersnaam, worden opgenomen.
 3. Selecteer het scheidingsteken dat in het bestand wordt gebruikt: Komma of Tab.
 4. Schakel de optie Inclusief verborgen gegevens in of uit om wel of niet verborgen gegevens te downloaden. Verborgen gegevens bestaan uit kolommen en studenten die zijn verborgen in de weergave.
 5. Selecteer de locatie voor de download. Klik op Bladeren om een map te selecteren in Content Collection.
 6. Klik opVerzenden.
 7. Klik op de volgende pagina Cijfers downloaden op Downloaden en sla het bestand op. Gebruik geen andere naam om het bestand op te slaan, aangezien de inhoud van het bestand dan tijdens het uploaden niet kan worden overgebracht naar de juiste kolom van Grade Center.

De cijfergeschiedenis van Grade Center downloaden

 1. Wijs op de actiebalk naar Rapporten en klik op Cijfergeschiedenis weergeven.
 2. Klik op de pagina Cijfergeschiedenis op Downloaden.
 3. Selecteer het type scheidingsteken voor het bestand.
 4. Selecteer Ja of Nee bij Inclusief opmerkingen om opmerkingen al dan niet te downloaden.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Klik op Downloaden om het bestand op te slaan op uw computer.

Offline werken

Als het bestand is gedownload en u het bestand hebt geopend in de gewenste tekstverwerkingssoftware, kunt u wijzigingen doorvoeren. Als u Grade Center volledig hebt gedownload, kunt u cijfers toevoegen of wijzigen en het bestand vervolgens opslaan voor uploaden. Als u alleen een bepaalde kolom hebt gedownload, kunt u cijfers en opmerkingen toevoegen of wijzigen en het bestand vervolgens opslaan voor uploaden.

Opmerkingen wijzigen

Opmerkingen worden alleen gedownload wanneer u een bepaald item van Grade Center selecteert en de optie voor het downloaden van de bijbehorende opmerkingen inschakelt. Alleen de opmerkingen voor het cijfer (geraadpleegd via de functie Snelle opmerking of de pagina Handmatig vervangen) worden gedownload, dus niet de opmerkingen voor de poging (toegankelijk via de pagina Poging weergeven of de cijfertoekenningspagina’s).

Het gedownloade bestand bevat vier kolommen voor opmerkingen. Als u online opmerkingen hebt toegevoegd, worden deze ook gedownload. U kunt ook offline opmerkingen toevoegen en deze uploaden naar het volledige Grade Center, zodat de opmerkingen worden weergegeven bij Snelle opmerking of Handmatig vervangen.

U kunt opmerkingen toevoegen of wijzigen in de kolommen Opmerkingen bij cijfer en Feedback voor gebruiker.

Koppelingen in opmerkingen naar rich media, zoals afbeeldingen of geluidsbestanden, moeten online worden toegevoegd en gewijzigd.

Als u klaar bent met de wijzigingen, slaat u het bestand op, gaat u terug naar het volledige Grade Center en gaat u uploaden.

Kolommen voor opmerkingen

Kolommen voor opmerkingen
Kolomnaam Beschrijving
Opmerkingen bij cijfer Opmerkingen voor specifieke kolommen van Grade Center die alleen zichtbaar zijn voor cursusleiders of onderwijsassistenten.
Indeling van opmerkingen Slimme tekst, Tekst zonder opmaak of HTML.
Feedback voor gebruiker Opmerkingen voor specifieke kolommen van Grade Center die zichtbaar zijn voor studenten.
Indeling van feedback Slimme tekst, Tekst zonder opmaak of HTML.

Opmaakopties voor feedback

Opmaakopties voor feedback
Type indeling Beschrijving
Slimme tekst Koppelingen worden automatisch herkend, HTML-codes worden ondersteund en de Enter-toets wordt geaccepteerd voor het invoegen van een alineamarkering.
Tekst zonder opmaak tekst wordt weergegeven zoals deze in het tekstgebied wordt ingevoerd. Bij tekst zonder opmaak kan geen HTML-code worden gebruikt. HTML-code wordt weergegeven als tekst.
HTML Hiermee wordt tekst weergegeven zoals deze door de gebruiker met behulp van HTML-codes is ingevoerd.