Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Doelen

Instellingen kunnen demonstreren dat hun programma's en leerplan effectief zijn door cursusinhoud en -activiteiten af te stemmen op doelen in Blackboard Learn. Het proces bestaat uit drie stappen:

 1. Uw instelling schakelt de tool Doelen in en importeert of maakt doelen. Cursusleiders kunnen geen doelen maken.

 2. Cursusleiders stemmen de cursusinhoud af op één of meerdere doelen. U kunt allerlei soorten inhoudsitems afstemmen met doelen, zoals discussieruimten en discussielijnen, leermodules, lesoverzichten, mappen, blogs, dagboeken, toetsen, afzonderlijke toetsvragen, opdrachten en kolommen van het Grade Center.
 3. Cursusleiders en beheerders stellen cursusrapporten op om te onderzoeken hoe cursusinhoud overeenkomt met de doelen van de instelling en hoe studenten presteren m.b.t. deze doelen.

Cursusleiders stemmen inhoud af op doelen

Nadat beheerders doelen hebben geformuleerd, kunt u inhoud eenvoudig afstemmen met een doel door het contextmenu van een doel te openen en Overeenstemmingen toevoegen te kiezen. Vervolgens bladert of zoekt u naar doelen die beschikbaar zijn in het systeem en kiest u de doelen die u overeenstemming wilt brengen met de inhoud.

Rapporten over de dekking van doelen uitvoeren

Nadat u inhoud in overeenstemming hebt gebracht met doelen, kunt u rapporten uitvoeren om aan te tonen hoe de inhoud van een cursus het doel dekt en waar hiaten bestaan.

Cursusleiders kunnen twee verschillende rapporten over doelen in een cursus uitvoeren. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en klik opCursusrapporten.

 • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe een cursusinhoud doelen dekt en waar hiaten bestaan.
 • Met het Cursusprestatierapport kunt u acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd met die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde. Zie Cursusrapporten voor meer informatie.

Blackboard-beheerders kunnen rapporten opstellen over doeldekking voor alle cursussen in het systeem. Zie Doelen opstellen en beheren voor meer informatie.

Gegevens in rapporten over doelen worden automatisch elke 20 minuten vernieuwd. Er kan dus vertraging zitten tussen het afstemmen van doelen op inhoud en het weergeven van uw wijzigingen in een rapport. Uw instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

Doelen voor instellingen met Outcomes-toetsing

Instellingen met een licentie voor Outcomes-toetsing kunnen doelen zelfs op een breder vlak gebruiken door bewijs van studentenprestaties ten opzichte van doelen te verzamelen. Instellingen kunnen bijv. bewijs verzamelen van cursussen voor accreditatiedoeleinden, om het succes van een programma te beoordelen of om verbeterpunten van een programma op te sporen.

Doelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten kunnen de leerdoelen van de 50 staten en Washington DC in het systeem worden geïmporteerd door beheerders van een school. Vervolgens kunt u cursusinhoud afstemmen op deze doelen en cursusrapporten uitvoeren die aantonen waar de cursusinhoud de doelen niet dekt, zodat u het curriculum kunt aanpassen. Beheerders krijgen meer informatie in Doelen importeren.

Als de cursusinhoud is overeenstemming is gebracht met de doelen, kunt u cursusdekkingsrapporten en cursusprestatierapporten produceren die gegevens bevatten over hoe een cursus doelen dekt, waar er hiaten zijn en hoe de cursusprestaties zich verhouden tot de ingestelde doelwaarden.

Inhoudsitems in overeenstemming brengen met doelen

U kunt doelen in overeenstemming brengen met het onderdeel als geheel, maar ook met een of meer inhoudsitems binnen het onderdeel. Gebruik dezelfde stappen om doelen in overeenstemming te brengen met cursusonderdelen, zoals leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Klik op Overeenstemmingen toevoegen in het contextmenu van een inhoudsitem. Het venster Doelen ontdekken wordt weergegeven.
 2. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant:
  • Bron: Hier kan maar één bron worden weergegeven.
  • Type voor set met doelen: De naam van de set met doelen.
  • Naam van set met doelen: Het vakgebied of het onderwerp van het doel.
  • Cijfers: Het leerniveau.
  • Type doelen: De classificatie van het doel, zoals Benchmark of Content Goal.

  Typ als alternatief sleutelwoorden in het vak Zoeken en klik op Start.

 3. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u het inhoudsitem in overeenstemming wilt brengen.
 4. Bekijk de geselecteerde doelen alleen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 5. Klik opVerzenden.
 6. De geselecteerde doelen worden onder het inhoudsitem weergegeven, waar u ze beschikbaar kunt stellen aan studenten door op het pictogram Zichtbaarheid van studenten te klikken. Klik op de X om een doel te verwijderen.

Bestanden en mappen in overeenstemming brengen met doelen

U kunt bestanden en mappen afstemmen met doelen. Afhankelijk van het type licentie van uw onderwijsinstelling, kunt u dit doen in Cursusbestanden of in Content Collection.

 1. Vouw in het configuratiescherm de optie Bestanden of Content Collection uit. Klik op een map op uw bestanden te openen.
 2. Open het contextmenu van de map en klik op Overeenstemmingen.
 3. Klik op de pagina Overeenstemmingen beheren op Overeenstemmingen toevoegen.
 4. Gebruik in het venster Doelen ontdekken de Bladercriteria om te zoeken naar de gewenste doelen.
 5. Selecteer de vakjes voor de doelen die u wilt in overeenstemming brengen met het bestand of de map.
 6. Klik opVerzenden.

Forums of discussielijnen van een discussieruimte in overeenstemming brengen met doelen

In de tool Discussieruimte kunt u overeenstemmingen toevoegen aan doelen voor een forum of een discussielijn (thread). De opties voor overeenstemming verschillen afhankelijk van de optie voor cijfertoekenning die u hebt gekozen tijdens het maken van het forum.

Ga naar de discussieruimte en open de pagina Forum maken of Forum bewerken. Selecteer bij Foruminstellingen opties voor cijfertoekenning en overeenstemming:

 • Als Geen cijfertoekenning voor forum is geselecteerd voor de optie Cijfer, kunt u kiezen voor het in overeenstemming brengen van fora of discussielijnen.
 • Als Cijfer geven aan forum is geselecteerd voor de optie Cijfer, wordt de optie Overeenstemmingen automatisch ingesteld op Forumharmoniseringen en kunt u dit niet wijzigen. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.
 • Als Cijfer geven aan discussielijn is geselecteerd voor de optie Cijfer, wordt de optie Overeenstemmingen automatisch ingesteld op Discussielijnharmoniseringen en kan deze instelling niet worden gewijzigd. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.

U moet nu naar het forum of de discussielijn gaan en overeenstemmingen toevoegen aan doelen.

Overeenstemmingen toevoegen voor forums of discussielijnen van een discussieruimte

 1. Open het contextmenu van het forum of de discussielijn en klik op Overeenstemmingen.
 2. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen. Als er doelen uit verschillende bronnen of van verschillende leerniveaus aan de cursus zijn gekoppeld, moet eerst de gewenste set met doelen worden gekozen.
 3. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant. U kunt ook sleutelwoorden typen in het bovenste tekstvak.
 4. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u het forum of de discussielijn in overeenstemming wilt brengen.
 5. Bekijk de geselecteerde doelen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de Xom een doel te verwijderen.
 6. Klik opVerzenden. De geselecteerde doelen worden weergegeven. Via het pictogram Zichtbaarheid van studenten kunnen de standaarden worden weergegeven aan studenten. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 7. Klik op Overeenstemmingen in het contextmenu om de geselecteerde standaarden te bekijken. Studenten kunnen zichtbare standaarden ook weergeven door op Overeenstemmingen te klikken.
 8. Klik op de X om de tabel Overeenstemmingen te sluiten.

Overeenstemmingen toevoegen aan blogs, dagboeken en wiki's

 1. Vouw de instructies van een blog, dagboek of wiki uit.
 2. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen.
 3. Gebruik het gebied Bladercriteria om de juiste doelen te vinden.
 4. Schakel de selectievakjes in van de doelen die u in overeenstemming wilt brengen met het blog, het dagboek of de wiki.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Klik eventueel op Zichtbaarheid van studenten om de overeenstemming zichtbaar te maken voor studenten.

Een kolom van het Grade Center in overeenstemming brengen met doelen

U kunt een kolom van het Grade Center in overeenstemming brengen met doelen.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van een kolom en klik op Harmoniseringen weergeven en toevoegen. Bestaande overeenstemmingen (harmoniseringen) worden in een tabel weergegeven.
 2. Klik op Overeenstemmingen toevoegen om het venster Doelen ontdekken te openen. Als er doelen uit verschillende bronnen of van verschillende leerniveaus aan de cursus zijn gekoppeld, moet eerst de gewenste set met doelen worden gekozen.
 3. Zoek de gewenste doelen via de opties bij Bladeren door criteria in het zijpaneel aan de linkerkant. U kunt ook sleutelwoorden typen in het bovenste tekstvak.
 4. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Gebruik de selectievakjes om de doelen te selecteren waarmee u de kolom in overeenstemming wilt brengen.
 5. Bekijk de geselecteerde doelen door het gebied Geselecteerde doelen onder aan het venster Doelen ontdekken uit te vouwen. Klik op de X om een doel te verwijderen.
 6. Klik opVerzenden.
 7. Als u de geselecteerde afstemmingen wilt bekijken, opent u het contextmenu van de kolom en klikt u op Harmoniseringen weergeven en toevoegen. De geselecteerde doelen worden weergegeven in een tabel, waar u ze in de cursus beschikbaar kunt stellen aan studenten door op het pictogram Zichtbaarheid van studenten te klikken. Klik op de X om een doel te verwijderen.

De overeenstemming van een toetsvraag met doelen weergeven vanuit het Grade Center

In het Grade Center kunt u de doelen weergeven die in overeenstemming zijn gebracht met afzonderlijke toetsvragen.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom van een toets en klik op Pogingstatistieken.
 2. Op de pagina Toetsstatistieken worden het doel of de doelen die in overeenstemming zijn gebracht met de toetsvragen weergegeven in het vak Actieve doelen onder een vraag.

Rapporten met informatie over doelen uitvoeren en opslaan

U moet eerst doelen formuleren en in overeenstemming brengen met inhoud in de cursus voordat u deze rapporten kunt uitvoeren. Alleen dan kunt u zien hoe uw studenten presteren.

Gegevens in rapporten over doelen worden automatisch elke 20 minuten vernieuwd. Er kan dus vertraging zitten tussen het afstemmen van doelen op inhoud en het weergeven van uw wijzigingen in een rapport. Uw instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

U kunt in één cursus twee verschillende rapporten over doelen uitvoeren:

 • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe een cursusinhoud doelen dekt en waar hiaten bestaan.
 • Met het Cursusprestatierapport kunt u acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd met die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde.

Gebruik de volgende stappen om een rapport uit te voeren en op te slaan:

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en klik op Cursusrapporten.
 2. Open het contextmenu van Cursusdekkingsdetails of Cursusprestaties en klik op Uitvoeren.
 3. Stel de rapportspecificaties in door een set met doelen te selecteren die u wilt opnemen in het rapport.
 4. Klik opVerzenden. Er verschijnt een nieuw venster met het rapport als HTML-bestand.
 5. Klik op Rapportopties om het rapport af te drukken als PDF-bestand of te downloaden als een bestand van Microsoft® Excel®.
 6. Bewaar rapporten door deze te downloaden naar uw computer. U kunt rapporten opslaan in Content Collection, indien beschikbaar.

Rapporten met informatie over doelen lezen

Alle rapporten over doelen hebben de indeling HTML en worden geopend in een nieuw venster. U kunt door te klikken verschillende detailniveaus van een rapport weergeven en vervolgens weer naar het bovenliggende niveau gaan. Gebruik in het detailrapport Dekking leerniveau de volgende gebieden om aanvullende gegevens weer te geven:

Velden in het detailrapport Dekking leerniveau
Rapportgebied Rapport
Vergelijkingsbalken voor doelen
Niet gebruikt Een lijst met doelen die niet worden gebruikt.
Gedekt Een lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedekt Een lijst met doelen die niet worden gedekt.
Kolomnummers van doelen
Niet gebruikt Een lijst met doelen die niet worden gebruikt.
Gedekt Een lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedekt Een lijst met doelen die niet worden gedekt.
Kolom Naam van set met doelen
Naam van de set met doelen Overzicht dekking van set met doelen
Kolom Leerniveau
Naam van het leerniveau Details van de mate waarin het leerniveau overeenkomt met de standaard.
Kolom Cursussen
Naam van de cursus Het rapport Cursusdekkingsdetails
De naam van een doel Detail doeldekking