Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Studentenweergave

Een cursusleider wil er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Gebruik de functie Studentenweergave om de inhoud en de werking van de cursus te controleren, bijvoorbeeld om te kijken of inhoud op het juiste moment beschikbaar komt en of handelingen van studenten goed worden verwerkt.

De functie Studentenweergave wordt niet door alle instellingen ingeschakeld. De functie is beschikbaar als in de rechterbovenhoek van een cursuspagina File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/130_Student_Performance/Student_Preview/student_preview_icon.png Studentenweergave openen wordt weergegeven, naast de functie Cursusthema wijzigen.

Met de studentenweergave kunt u een cursus precies zo ervaren als studenten dat doen. U kunt de volgende activiteiten voor studenten uitvoeren wanneer de studentenweergave actief is:

  • Opdrachten inleveren
  • Toetsen maken
  • Berichten voor blogs en discussies posten
  • Vermeldingen voor dagboeken en wiki's maken
  • Tools voor studenten weergeven, zoals Mijn cijfers

De studentenweergave is iets anders dan de bewerkingsmodus. In de bewerkingsmodus worden de bewerkingsknoppen en adaptieve inhoud verborgen, terwijl u in de studentenweergave de cursus kunt ervaren zoals uw studenten dat gaan doen. Zo kunt u in de studentenweergave criteria voor het vrijgeven van gebruikers, groepen, cijfers en doorneemstatus testen om er zeker van te zijn dat inhoud op het juiste moment beschikbaar komt.

De studentenweergave activeren

Activeer de studentenweergave door rechtsboven op een cursuspagina, naast de optie Cursusthema wijzigen, op student_preview_icon.png Studentenweergave openen te klikken.

Als u de studentenweergave opent, wordt er een studentenaccount voor u gemaakt, een zogenaamde voorbeeldgebruikersaccount. Met deze account wordt u aangemeld als die student en ingeschreven bij de huidige cursus. Als de studentenweergave actief is, ziet u boven aan elke pagina een speciale balk met de tekst "Modus Studentenweergave is AAN" en de functies Instellingen en Voorbeeldweergave verlaten.

De modus Studentenweergave is alleen actief in de cursussen waarin u de modus hebt ingeschakeld. In de rest van Blackboard Learn bent u nog gewoon een cursusleider. In elke cursus waarin u de studentenweergave opent, wordt u aangemeld met dezelfde voorbeeldgebruikersaccount.

Voorbeeldgebruikersaccount voor studentenweergave

Wanneer u de studentenweergave opent en met de voorbeeldgebruikersaccount wordt aangemeld bij de cursus, wordt die gebruiker weergegeven in de naamlijst van de cursus en is de gebruiker zichtbaar voor alle studenten die bij de cursus zijn ingeschreven. Studenten en beheerders kunnen de account eenvoudig herkennen als een voorbeeldgebruikersaccount door de naam van de account: de achternaam bestaat uit uw achternaam met de toevoeging “_PreviewUser” en de gebruikersnaam wordt gevormd door uw gebruikersnaam met de toevoeging “_previewuser”.

Als u een cursus samen met een andere cursusleider geeft, worden er twee voorbeeldgebruikersaccounts aangemaakt.

Hoewel het hier om een voorbeeldgebruiker gaat, worden alle gegevens van uw activiteiten vastgelegd door Blackboard Learn, zoals ingeleverde opdrachten en discussieberichten. Andere studenten kunnen ook gewoon interactie hebben met de voorbeeldgebruiker. Zo kunnen ze reageren op uw berichten alsof u een gewone student bent die is ingeschreven bij de cursus.

De voorbeeldgebruikersaccount verwijderen

Klik eerst op Voorbeeldweergave verlaten om de studentenweergave te sluiten.

Als u de cursus verlaat zonder eerst de studentenweergave te sluiten, gaat u terug naar de studentenweergave wanneer u de cursus opnieuw opent.

Wanneer u de studentenweergave verlaat, wordt er gevraagd of u de voorbeeldgebruiker en alle bijbehorende gegevens wilt opslaan of verwijderen.

De voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens verwijderen

Het wordt geadviseerd om de voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens altijd te verwijderen. Zie De voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens opslaan voor een scenario waarin dit niet nodig is.

Selecteer in het venster Studentenweergave verlaten de optie De voorbeeldgebruiker en alle gegevens verwijderen (aanbevolen). Schakel desgewenst het selectievakje Vraag me bij het verlaten van de studentenweergave niet naar de gebruiker van de voorbeeldweergave in. Als u de studentenweergave nu een volgende keer verlaat, wordt dan automatisch de geselecteerde bewerking uitgevoerd.

Als u deze instelling op enig moment wilt wijzigen, klikt u op Instellingen op de balk van de studentenweergave.

Het verwijderen van de voorbeeldgebruiker heeft deze gevolgen:

  • Alle uitgevoerde activiteiten in de rol van voorbeeldgebruiker worden permanent uit de cursus verwijderd. Het betreft hier zaken zoals toetspogingen, inzendingen voor opdrachten, cijfers en discussieberichten. Daarnaast wordt alle interactie verwijderd die een ingeschreven student heeft gehad met de voorbeeldgebruiker, zoals reacties op discussieberichten van een voorbeeldgebruiker.

  • De voorbeeldgebruiker wordt uitgeschreven uit de cursus. Als de gebruiker niet bij een andere cursus is ingeschreven, wordt de account van de voorbeeldgebruiker verwijderd.

    U kunt de voorbeeldgebruikersaccount met de gangbare inschrijvingsfuncties uitschrijven bij een cursus. Als u dat doet, blijven enkele van de activiteiten die zijn uitgevoerd als de voorbeeldgebruiker aanwezig in de cursus. De activiteiten worden echter wel anoniem gemaakt. Zo blijven discussieberichten behouden, maar worden ze anoniem gemaakt.

De voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens opslaan

Selecteer De voorbeeldgebruiker en alle gegevens behouden als u de gebruiker en de gegevens wilt opslaan omdat u wilt zien hoe activiteiten van studenten worden gepresenteerd aan u als de cursusleider, bijvoorbeeld cijferberekeningen. Als u de gegevens opslaat, wordt de voorbeeldgebruikersaccount weergegeven in de naamlijst van de cursus, in het Grade Center en op elke locatie waar u iets als die gebruiker hebt ondernomen.

Wanneer u de voorbeeldgebruikersaccount opslaat, wordt de stip in het midden van het pictogram File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/130_Student_Performance/Student_Preview/student_preview_icon.png Studentenweergave openen groen File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/130_Student_Performance/Student_Preview/student_preview_icon_green.png om aan te geven dat de voorbeeldgebruikersaccount beschikbaar is voor gebruik.

Als u de voorbeeldgebruikersaccount opslaat en rapporten uitvoert of statistieken voor de cursus verzamelt, is het goed te weten dat u de gegevens met één moet corrigeren (of meer als er nog andere cursusleiders zijn die de studentenweergave gebruiken). Het kan bovendien ook verwarrend zijn voor studenten die interactie hebben met een voorbeeldgebruiker terwijl u niet de studentenweergave hebt geactiveerd en de interactie dus niet kunt opvolgen.