Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mapmachtigingen

Mappen ordenen

Het is raadzaam mappen zo te ordenen dat u machtigingen per map kunt beheren in plaats van per bestand. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor alle bestanden die worden gebruikt in een groepsproject. Op die manier kunt u de gehele map delen met de groepsleden en hoeft u geen machtigingen te beheren voor afzonderlijke items die zijn opgeslagen in verschillende mappen.

Aan een map op het hoogste niveau, bijvoorbeeld de gebruikersmap, moet alleen de machtiging Lezen worden toegekend. Als u een machtiging voor een map op het hoogste niveau wijzigt, moet u controleren of aan de persoonlijke submappen en bestanden in de map niet per ongeluk machtigingen zijn toegekend waardoor bepaalde informatie niet meer wordt beveiligd.

Mappen delen

Wanneer u mappen en bestanden toevoegt aan Content Collection, moet u rekening houden met de gebruikers en gebruikerslijsten waarmee de inhoud zal worden gedeeld. Probeer mappen te maken waarvan alle items moeten worden gedeeld met dezelfde gebruikers. Wanneer items die worden gedeeld met dezelfde gebruikers zich in verschillende mappen bevinden, wordt het beheren van deze items lastig. Wanneer u bijvoorbeeld documenten wilt maken die toegankelijk moeten zijn voor alle gebruikers in de instelling, moet u een map maken die wordt gedeeld met alle systeemgebruikers en de betreffende items toevoegen aan deze map.

Bestanden delen

Bestanden zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die het bestand heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers het bestand moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld.

Voor bestanden gelden dezelfde machtigingen als voor de map waarin deze bestanden zijn opgenomen. Voegt u een bestand toe aan een map waarvoor bepaalde gebruikers of gebruikerslijsten al over de machtigingen Lezen en Schrijven beschikken, dan hebben deze gebruikers dezelfde machtigingen voor het nieuwe toegevoegde bestand.

Mapmachtigingen overschrijven

Wanneer u machtigingen voor een bovenliggende map wijzigt of toevoegt, kunt u aangeven dat alle bestanden en submappen deze machtigingen moeten overnemen. Wanneer u bijvoorbeeld de machtigingen Lezen en Schrijven toevoegt aan de map terwijl voor een item in de map al de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen zijn ingesteld, wordt de machtiging Verwijderen uit dat bestand verwijderd. Voor alle submappen en bestanden in deze map worden de machtigingen Lezen en Schrijven toegekend.

Wanneer u deze optie niet selecteert, worden eventuele extra machtigingen voor deze map automatisch overgenomen voor de bestanden en submappen in de map. De bestaande machtigingen worden echter niet verwijderd. Wanneer u bijvoorbeeld de machtigingen Lezen, Schrijven en Beheren toevoegt aan de map terwijl voor een item in de map al de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen zijn ingesteld, wordt de machtiging Beheren toegevoegd.

Nadat u machtigingen voor een map hebt gewijzigd, kunt u de machtigingen voor een item wijzigen, maar deze worden overschreven zodra de machtigingen voor de bovenliggende map worden gewijzigd. Dit is een reden waarom het beheren van machtigingen aanzienlijk eenvoudiger wordt wanneer items met hetzelfde doel en voor dezelfde gebruikers zijn opgeslagen in één map.

Gebruikersmachtigingen wijzigen

  1. Navigeer in Content Collection naar de map of het bestand.
  2. Klik op het pictogram Machtigingen voor het bestand of de map.
  3. Open op de pagina Machtigingen beheren, naast de rol in de kolom Gebruiker/Gebruikerslijst het contextmenu.
  4. Klik op Bewerken.

    met Verwijderen worden de rol en de machtigingen voor het bestand of de map verwijderd. Als u een verwijderde rol wilt herstellen, klikt u op een functie op de actiebalk.

  5. Schakel op de pagina Machtigingen bewerken het selectievakje naast het type machtiging in of uit. Schakel voor mappen het selectievakje Overschrijven in om deze wijzigingen van machtigingen door te voeren voor alle onderliggende bestanden en submappen en alle bestaande machtigingen te vervangen. Als u Overschrijven niet selecteert, worden de geselecteerde machtigingen toegevoegd aan alle mapinhoud en submappen, maar worden bestaande machtigingen niet verwijderd.
  6. Klik opVerzenden.
  7. Klik op OK om terug te keren naar Content Collection.