Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Herbruikbare objecten maken en gebruiken

U kunt herbruikbare objecten maken om cursuselementen die zijn opgeslagen in Content Collection opnieuw te gebruiken en te delen. Het maken van herbruikbare objecten gaat snel en ze zijn ingedeeld in categorieën zodat u ze gemakkelijk kunt vinden. U kunt herbruikbare objecten aan verschillende gebieden van uw cursus toevoegen.

Uw instelling bepaalt of u herbruikbare objecten kunt maken en ontdekken.

Herbruikbare objecten maken in Content Collection

 1. Klik op het tabblad Content Collection en ga naar de map met cursusinhoud waarin u het herbruikbare object wilt maken. Als u Content Collection opent via het configuratiescherm van uw cursus, hebt u geen toegang tot de vervolgkeuzelijst Bouwen en de zes categorieën met herbruikbare objecten.
 2. Wijs op de actiebalk Bouwen  aan en klik op een herbruikbaar objecttype. Zie Herbruikbare objecten voor meer informatie over de verschillende typen.
 3. Typ op de pagina  Herbruikbaar object maken  een naam die de bestandsnaam in Content Collection wordt.
 4. Typ informatie in het vak Inhoud. Gebruik eventueel de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. De bestanden die u uploadt vanaf uw computer worden in dezelfde map opgeslagen in Content Collection.

  Voor een herbruikbare object van het type Externe koppeling kunt u alleen een URL opgeven. De inhoudseditor is niet beschikbaar.

 5. Klik op Verzenden.

  Het herbruikbare object verschijnt in de geselecteerde map in de Content Collection. De extensie .html wordt automatisch toegevoegd aan de bestandsnaam, behalve voor externe koppelingen. Alle herbruikbare objecten hebben hetzelfde pictogram in de lijst in Content Collection ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/140_Content_Collection/060_Organize_and_Manage_Content/040_Reusable_Objects/040_Create_Use_Reusable_Objects_Content/icon_reusable_object.png ), behalve die van het type Externe koppelingFile:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/140_Content_Collection/060_Organize_and_Manage_Content/040_Reusable_Objects/040_Create_Use_Reusable_Objects_Content/icon_external_link.png ).

Een lijst van herbruikbare objecten bekijken in de catalogus met leerobjecten

In de catalogus Leerobjecten kunt u alle herbruikbare objecten bekijken die u hebt gemaakt en diegene die u met u worden gedeeld door andere gebruikers van uw instelling.

 1. Ga naar Content Collection.
 2. Klik in het navigatiepaneel aan de linkerkant op de pijl om het menu Springen naar... uit te vouwen.
 3. Klik op de pijl om de optie Leerobjecten uit te vouwen.
 4. Klik op Catalogus weergeven.
 5. In het inhoudsframe, in het gedeelte Bladeren naar herbruikbare objecten, kunt u de categorieën van herbruikbare objecten bekijken. Vouw een categorie uit om een lijst met herbruikbare objecten weer te geven. Externe koppelingenzijn niet beschikbaar voor weergave. In Content Collection worden externe koppelingen alleen weergegeven in de map waarin u ze hebt gemaakt.

  U kunt vanuit dit gebied geen herbruikbare objecten toevoegen aan uw cursus.

Machtigingen instellen zodat anderen uw herbruikbare objecten kunnen ontdekken

Om herbruikbare objecten te delen in Content Collection moet u machtigingen instellen voor een afzonderlijk herbruikbaar object of de bijbehorende map. Wanneer u machtigingen instelt, selecteert u de gebruikers of groepen die toegang verkrijgen tot het item of de map en bepaalt u hun toegangsniveau: lezen, schrijven, verwijderen of beheren.

U kunt bijvoorbeeld starten met alleen-lezen-machtiging. Nadien kunt u overwegen om een map te maken die specifiek dient om samen te werken en kunt u bepaalde gebruikers lees- en schrijfmachtigingen geven voor de map. De gebruikers met lees- en schrijfmachtigingen kunnen dan het herbruikbare object aanpassen door nieuwe bestanden en mappen te uploaden en de gegevens te bewerken.

De volgende tabel beschrijft de bevoegdheden die zijn gekoppeld aan de verschillende machtigingen.

Machtigingen en bevoegdheden
Type machtiging Bevoegdheden
Gelezen Weergeven en downloaden.
Schrijven Bewerken en overschrijven.

Bestanden en mappen uploaden naar een map.

verwijderen Bestanden verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen.
Beheren Eigenschappen instellen.

Machtigingen instellen op de pagina Machtigingen beheren 

Gebruik de volgende stappen om machtigingen toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikers:

 1. Navigeer in de Content Collection naar de map of het bestand waaraan u machtigingen wilt toewijzen.
 2. Klik in de rij van het bestand of de map op het pictogram in de kolom  Machtigingen  .
 3. Klik op de paginaMachtigingen beherenopSpecifieke gebruikers selecterenop de actiebalk.
 4. Typ op de pagina  Gebruiker toevoegen  een of meer gebruikersnamen, gescheiden door komma's, of klik op  Bladeren.
 5. Typ in het laatste geval de zoekcriteria in het vak Zoeken naar en  klik op Zoeken.
 6. Schakel de selectievakjes in naast de betreffende gebruikers en klik op  Verzenden.
 7. Schakel op de pagina Gebruiker toevoegen de selectievakjes van de gewenste bevoegdheden in.
 8. Klik op Verzenden.

U kunt machtigingen toewijzen aan vooraf gedefinieerde groepen gebruikers, onder wie de volgende gebruikers:

 • Alle leden van een cursus die u geeft
 • Alle gebruikers met specifieke rollen in een cursus die u geeft, zoals alle studenten of alle onderwijsassistenten
 • Alle gebruikers die toegewezen zijn aan selecte groepen in een cursus die u geeft

Wanneer u machtigingen instelt voor een groep, variëren de beschikbare opties naargelang de geselecteerde groep. Selecteer bij wijze van voorbeeld alle leden van een cursus.

 1. Navigeer in de Content Collection naar de map of het bestand waaraan u machtigingen wilt toewijzen.
 2. Klik in de rij van het bestand of de map op het pictogram in de kolom  Machtigingen  .
 3. Klik op de pagina Machtigingen beheren op Specifieke gebruikers selecteren op de actiebalk.
 4. Selecteer een groep in de keuzelijst.
 5. Schakel op de pagina  Gebruikerslijst cursus toevoegen  in het vak  Cursussen kiezen  de selectievakjes in naast de gewenste machtigingen.
 6. Schakel bij Rollen selecteren (alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikersgroepen) het selectievakje Alle cursusgebruikers in. U kunt de selectie ook beperken tot een rol.
 7. Schakel in het vak  Machtigingen instellen  de selectievakjes in voor de gewenste machtigingen.
 8. Klik op Verzenden.

Herbruikbare inhoud ontdekken in de cursus

U moet mogelijk een instelling maken in uw cursus zodat u herbruikbare objecten kunt ontdekken die u en andere gebruikers gemaakt hebben in de Content Collection. Andere gebruikers moeten gepaste machtigingen instellen voor hun herbruikbare objecten zodat u ze kunt ontdekken.

 1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en selecteer Eigenschappen.
 2. Selecteer op de pagina Eigenschappen, in het onderdeel Cursusbestanden, de optie Alle opties voor Content Collection weergeven.
 3. Klik opVerzenden. De functie Inhoud ontdekken is beschikbaar op de actiebalk in inhoudsgebieden, de discussieruimte en Grade Center.

In dit voorbeeld kunt u een herbruikbaar object toevoegen aan een Inhoudsgebied door middel van de functie Inhoud ontdekken.

 1. Open een inhoudsgebied en wijzig de bewerkingsmodus naar AAN.
 2. Klik op Inhoud ontdekken op de actiebalk om de vervolgkeuzelijst Herbruikbare objecten ontdekken te openen.
 3. Selecteer een herbruikbaar objecttype:
  • Opdracht
  • Cursusinhoud
  • Discussie-onderwerp
  • Grade Center
  • HTML-object

   U moet een inhoudsitem maken om een herbruikbaar object van het type Externe koppeling toe te voegen dat u hebt gemaakt in Content Collection. Blader dan naar de Content Collection voor de externe link naar het herbruikbare object en link het aan het inhoudsitem. Wanneer u overigens inhoud samenstelt in een inhoudsgebied, kunt geen gebruikmaken van het weblinkinhoudstype om de externe link naar de herbruikbare objecten te openen.

 4. Klik op Start.
 5. In het venster Leerobjecten worden de herbruikbare objecten voor dat type weergegeven. Selecteer het item dat u wilt toevoegen.
 6. Klik opVerzenden. De pagina Item maken wordt weergegeven.
 7. Geef een naam op voor het herbruikbare object.
 8. Vul de overige velden in.
 9. Klik opVerzenden.

Herbruikbare objecten bewerken en verwijderen

U kunt de meeste herbruikbare objecten bewerken in Content Collection via de optie Bewerken in Blackboard in het contextmenu van het object. In het geval van een herbruikbaar object van het type Externe koppeling selecteert u URL overschrijven en wijzigt u het adres. De wijzigingen die u in Content Collection aanbrengt in herbruikbare objecten van het type Externe koppeling en Opdracht worden overal doorgevoerd waar het object is gekoppeld in uw cursussen. Wijzigingen van herbruikbare objecten van het type Grade Center, Discussie-onderwerp, HTML-object en Cursusinhoud worden niet doorgevoerd op plaatsen waar deze objecten al zijn gekoppeld in uw cursussen. De bewerkingen die u doorvoert, worden van kracht wanneer u de objecten de volgende keer toevoegt aan een cursus.

Als u een bestand hebt toegevoegd aan een herbruikbaar object, kunt u het bestand bijwerken in Content Collection via de functie Overschrijven van het bestand. Het nieuwe bestand wordt dan weergegeven in het herbruikbare object in uw cursus, maar alleen als de bestandsindeling hetzelfde is. Als u bijvoorbeeld eerst een PNG-bestand hebt gekoppeld, moet u het bestand overschrijven door een nieuw PNG-bestand.

Als u een herbruikbaar object verwijdert uit uw cursus waaraan het is gekoppeld, wordt het niet verwijderd uit de Content Collection. De koppeling naar het herbruikbare object in de cursus wordt verwijderd.

Als u een herbruikbaar object wilt verwijderen uit Content Collection en het object is gekoppeld in uw cursus, verschijnt er een waarschuwing dat het verwijderen van het object tot gevolg heeft dat koppelingen niet meer werken. U kunt het rapport 360° overzicht openen om te zien waar het bestand is gekoppeld voordat u verdergaat met verwijderen. Zie De cursuskoppelingen van een bestand bekijken in Cursusbestanden voor meer informatie over het rapport 360° overzicht.