Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mijn Blackboard en navigatie

Alles wat u nodig hebt voor uw Blackboard-ervaring bevindt zich op één toegankelijke locatie. Mijn Blackboard biedt snelle en eenvoudige toegang tot kritieke en tijdige informatie over uw instelling, cursussen en klasgenoten. Via Mijn Blackboard kunt u zien hoe u het doet in alle cursussen waarin u bent ingeschreven, cijfers bekijken, herinneringen ontvangen van opdrachten die ingediend moeten worden, en nog veel meer.

Als u de persoonlijke gegevens, het wachtwoord of de instellingen niet kunt wijzigen, heeft de instelling mogelijk ingesteld dat dit niet is toegestaan binnen Blackboard Learn. Aangezien Blackboard Learn gegevens vaak deelt met andere systemen binnen de onderwijsinstelling, zoals de administratie, kan het zijn dat uw gegevens overal hetzelfde moeten zijn. In dit geval worden op uw instelling andere procedures gehanteerd voor het aanpassen van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.

Het algemene navigatiemenu en Mijn Blackboard weergeven

Klik boven aan een pagina op de pijl naast uw naam om Mijn Blackboard en het algemene navigatiemenu weer te geven.

Tools van Mijn Blackboard

Tools van Mijn Blackboard
Tools Beschrijving
Afbeelding bij de tekst Bb Home: Geeft een overzicht van de items die moeten worden ingeleverd en die onlangs zijn beoordeeld. Beweeg de muisaanwijzer over Weergeven om uw cijfer te zien. Bb Home bevat de vijf meest recente activiteiten die relevant zijn voor u.

Als uw instelling de berichtenfunctie heeft ingeschakeld, ziet u hier ook alle ongelezen berichten.

pictogram van agenda Agenda: Bekijk alles wat ingediend moet worden en krijg herinneringen over wanneer u het moet uitvoeren. Zie Agenda voor meer informatie.
pictogram van activiteitenstroom Berichten: hier ziet u de berichten van de afgelopen zeven dagen uit de cursussen en organisaties waarbij u bent ingeschreven en die u volgt. U kunt bijvoorbeeld zien wanneer een klasgenoot een blogbericht plaatst in uw cursus.

Als uw instelling de tools Mensen en Ruimten heeft ingeschakeld, ziet u ook de nieuwste berichten van de mensen en ruimten die u volgt.

pictogram Updates Updates: Bekijk een lijst met meldingen van belangrijke gebeurtenissen en informatie. U kunt bijvoorbeeld zien wanneer een opdracht werd beoordeeld. Zie Updates voor meer informatie.
pictogram Mijn cijfers Mijn cijfers: Bekijk uw cijfers voor iedere opdracht, toets of activiteit in al uw cursussen. Sorteer de cijfers op datum of cursus. Zie Mijn cijfers voor meer informatie.
home-pictogram Homepage
help-pictogram Help: Ga naar Behind the Blackboard voor handleidingen, zelfstudies, enzovoort.

Sociale community van Mijn Blackboard

Identiteit en aanwezigheid vormen een belangrijk onderdeel van deelname aan leeractiviteiten. Met de tools voor sociaal leren van Mijn Blackboard kunt u een online identiteit creëren, andere gebruikers zoeken en hiermee communiceren, en deelnemen aan samenwerkingsprojecten met groepen en medecursisten.

Als u deze tools niet ziet, heeft uw instelling deze niet ingeschakeld.

Sociale community van Mijn Blackboard
Tools Beschrijving
pictogram Profiel Profiel: hiermee kunt u uw persoonlijke identiteit bepalen en delen met uw academisch netwerk. Als u een foto hebt geüpload, wordt deze weergegeven in plaats van het lege profielpictogram. Zie Profielen voor meer informatie.
pictogram Mensen Mensen: Zoek en communiceer met medestudenten, klasgenoten en cursusleiders. Zie Mensen voor meer informatie.
pictogram Berichten Berichten: Hiermee kunt u berichten sturen naar gebruikers buiten de cursus. ZieBerichten voor meer informatie.
pictogram Ruimten Ruimten: Met deze tool kunt u samenwerken en communiceren met anderen in uw academische netwerk. ZieRuimten voor meer informatie.

Bekijk deze video om te zien hoe u op een meer informele en sociale manier contact kunt hebben met uw academische gemeenschap, en tegelijkertijd uw academische leven gescheiden kunt houden van uw persoonlijke leven.