Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wachtwoord, persoonlijke gegevens en instellingen

U kunt uw persoonlijke gegevens en instellingen wijzigen via het algemene navigatiemenu.

Als u de persoonlijke gegevens, het wachtwoord of de instellingen niet kunt wijzigen, heeft de instelling mogelijk ingesteld dat dit niet is toegestaan binnen Blackboard Learn. Aangezien Blackboard Learn gegevens vaak deelt met andere systemen binnen de onderwijsinstelling, zoals de administratie, kan het zijn dat uw gegevens overal hetzelfde moeten zijn. In dit geval worden op uw instelling andere procedures gehanteerd voor het aanpassen van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.

Persoonlijke gegevens wijzigen

U kunt de gegevens die worden opgenomen in uw accountprofiel wijzigen op de pagina Persoonlijke gegevens bewerken. De wijzigingen op deze pagina worden overal binnen Blackboard Learn doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld uw adres wijzigt, wordt het nieuwe adres weergegeven in alle cursussen waarbij u bent ingeschreven. De meeste persoonlijke gegevens zijn niet verplicht.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Persoonlijke gegevens bewerken.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Persoonlijke gegevens bewerken.
 4. Klik opVerzenden.

Uw wachtwoord wijzigen

Blackboard adviseert uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de veiligheid te waarborgen. Het wordt tevens aanbevolen geen persoonlijke gegevens als wachtwoord te gebruiken, zoals uw naam.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Wachtwoord wijzigen.
 3. Typ op de pagina Wachtwoord wijzigen een nieuw wachtwoord. Het wachtwoord moet uit ten minste één teken bestaan en mag geen spaties bevatten.
 4. Voer het wachtwoord nogmaals in om de juistheid ervan te controleren.
 5. Klik opVerzenden.

Een avatar toevoegen

Als uw instelling de functie Profielen heeft ingeschakeld, worden overal in het systeem de afbeeldingen gebruikt die studenten uploaden naar hun profielpagina. Zie Profielen als u wilt weten hoe u een avatar toevoegt aan uw profiel.

Als uw instelling de profielfunctie niet heeft ingeschakeld en als dit wordt toegestaan door de instelling, kunt u een avatar uploaden die wordt gebruikt om u overal binnen het systeem voor te stellen. Avatars worden weergegeven in de paginakop, blogs, dagboeken, discussies en in meldingenmodules zoals Nieuwe items, Aandacht gevraagd en Takenlijst.

Gebruikers kunnen een foto of een andere afbeelding uploaden als avatar. De aanbevolen pixelgrootte voor een avatar is 150 x 150.

 1. Klik in hetalgemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Mijn instellingen aanpassen.
 3. Op de pagina Mijn instellingen aanpassen kunt u een persoonlijke avatar toevoegen of selecteren. Klik op Aangepaste avatar-afbeelding gebruiken. U ziet deze optie niet als uw instelling de functie Profielen heeft ingeschakeld.
 4. Klik op Bladeren in mijn computer.
 5. Selecteer de avatar-afbeelding en klik op Openen.
 6. Klik opVerzenden.

Persoonlijke instellingen wijzigen

Via het onderdeel Persoonlijke instellingen wijzigen kunt u opties instellen voor de inhoudseditor, het taalpakket en de weergave van instructies.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Persoonlijke instellingen wijzigen.
 3. Schakel op de pagina Persoonlijke instellingen wijzigen de optie Aan in om de inhoudseditor beschikbaar te maken. Hiermee kunt u via een eenvoudige editor inhoud maken wanneer u inhoud invoert in tekstvakken van Blackboard Learn.
 4. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Taalpakket gebruiker of accepteer de standaardwaarde.
 5. Als de systeembeheerder de upgrade naar de release van oktober 2014 heeft uitgevoerd, kunt u de agendaweergave bepalen door een optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Eerste dag van week.
 6. Als u voor elke pagina instructies wilt weergeven, selecteert u Ja voor deze optie. Pagina-instructies zijn korte beschrijvingen van de onderdelen van een bepaalde pagina. Op bepaalde pagina's kunt u Meer Help kiezen om een nieuw venster te openen met aanvullende instructies voor de functie die u bekijkt.
 7. Klik opVerzenden.

Privacyopties instellen

Via de pagina Privacyopties instellen kunt u de gegevens kiezen die u algemeen beschikbaar wilt stellen. Deze gegevens worden weergegeven in de naamlijst en op groepspagina's. U kunt er ook voor kiezen deze gegevens beschikbaar te stellen in het gebruikersregister. Wanneer een e-mailadres niet beschikbaar wordt gesteld, wordt het niet weergegeven in de naamlijst, op groepspagina's, het gebruikersregister, de samenwerkingstool of een ander deel van de toepassing.

als uw instelling de tools Profielen en Mensen heeft ingeschakeld, kunt u privacy-instellingen in uw profiel instellen. De privacy-instellingen in uw persoonlijk profiel bepalen hoe uw profiel wordt weergegeven in de tool mensen.

Zie Uw reputatie en identiteit online beschermen voor meer informatie.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Privacyopties instellen.
 3. Schakel op de pagina Privacyopties instellen de selectievakjes in van de persoonlijke gegevens die andere gebruikers van Blackboard mogen zien.
 4. Als u de gegevens uit uw profiel wilt opnemen in het gebruikersregister, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
 5. Als u niet wilt dat andere cursusleden u e-mail kunnen sturen, schakelt u dat selectievakje in.
 6. Als u niet wilt dat uw naam wordt opgenomen in de naamlijst, schakelt u die optie in.
 7. Klik opVerzenden.