Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mijn cijfers

De pagina Mijn cijfers toont de status van items met cijfertoekenning, zoals toetsen, opdrachten, dagboek- en blogberichten, en berichten in een discussieruimte.

De pagina Mijn cijfers kan allerlei gegevens bevatten voor items, zoals de naam, details, de einddatum, datums met activiteit van studenten en cursusleiders, vrijgegeven cijfers, het mogelijke aantal punten, koppelingen naar gebruikte rubrieken en opmerkingen van de cursusleider.

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

De pagina Mijn cijfers weergeven

 1. Klik in het cursusmenu op Tools of een speciale koppeling voor Mijn cijfers.

  -OF-

  Klik op het tabblad Mijn instituut op Mijn cijfers in het paneel Tools.

  -OF-

  Klik in de paginakop op de pijl naast uw naam om Mijn Blackboard weer te geven. Klik op het pictogram Mijn cijfers.

  De pagina Mijn cijfers wordt weergegeven.

Cijferdetails weergeven

Als u de pagina Mijn cijfers opent via het tabblad Mijn instituut of Mijn Blackboard, ziet u cijfers voor alle cursussen. Aan de linkerkant van het scherm kunt u sorteren op Alle cursussen of Laatst beoordeeld.

Als u de pagina Mijn cijfers opent in een cursus, ziet u alleen de cijfers voor die cursus.

Via de vervolgkeuzelijst Sorteren op kunt u de volgorde wijzigen op Cursusvolgorde, Laatste activiteit of Einddatum. Items worden standaard gesorteerd op cursusvolgorde.

U kunt de lijst beperken door boven de lijst met items een keuze te maken uit Alle, Beoordeeld, Aanstaand en Verzonden. Als u bijvoorbeeld Beoordeeld selecteert, worden alleen items weergegeven die zijn beoordeeld door de cursusleider.

Als uw cursusleider feedback heeft ingevoerd tijdens de beoordeling, klikt u op het pictogram Feedback weergevengespreksballon ) om deze te lezen in een apart venster.

Als het item niet is beoordeeld, bevat de kolom Cijfer een symbool om de status aan te geven. Als een item is beoordeeld, verschijnt het cijfer in de kolom Cijfer. U kunt meer details weergeven door op de titel van een beoordeeld item te klikken.

Status van items op de pagina Mijn cijfers

In de volgende tabel worden de symbolen beschreven die worden gebruikt op de pagina Mijn cijfers.

Symbolen op de pagina Mijn cijfers
Symbool Beschrijving
- Het item is nog niet voltooid. Er is geen informatie beschikbaar.
groen vinkje Het item is voltooid, maar krijgt geen cijfer (voor items zoals enquêtes).
geel uitroepteken Het item is verzonden. Dit item moet nog worden beoordeeld door de cursusleider.

-OF-

Het item is verzonden. De cursusleider heeft het item doorgenomen, maar er geen cijfer aan toegekend.

Cijfer Het item is beoordeeld. Klik op het cijfer om gedetailleerde feedback te bekijken.
blauw cirkeldiagram De poging wordt uitgevoerd. Het item is niet verzonden. Zie Een opdracht opslaan als concept en later verzenden als u het item wilt inleveren.
gearceerde cirkel Het cijfer wordt uitgesloten voor deze gebruiker. Als u deze opdracht niet voltooit, heeft dit geen invloed op het eindcijfer.
rood uitroepteken Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de cursusleider.
hoofd met vraagteken Anoniem beoordeeld. Wordt weergegeven in rijen waarvoor de cursusleider cijfers heeft toegekend terwijl de namen van studenten waren verborgen.
gespreksballon Klik hierop om feedback te lezen die tijdens het beoordelen is ingevoerd.