Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toegankelijkheidsinformatie

Voor Blackboard is het erg belangrijk dat het platform gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. De code en ontwerptechnieken voor de gebruikersinterface worden continu gecontroleerd om te verzekeren dat de toepassing door iedereen kan worden gebruikt, in een zo groot mogelijke mate, ongeacht leeftijd, vaardigheden of situatie.

Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.0) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C).

Onze software wordt door externe partijen gecontroleerd op de toegankelijkheid van de producten. Een onafhankelijke auditor heeft vastgesteld dat wordt voldaan aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Priority AA, waardoor aan Blackboard Learn Service Pack 11 (SP 11) een conformiteitsverklaring over de toegankelijkheid is verleend voor gebruikersactiviteiten conform de Web Content Accessibility-richtlijnen 2.0, niveau AA.

Voor de conformiteit van Blackboard Learn 9.1 met de toegankelijkheidsnormen van sectie 508 van de rehabilitatiewet door middel van het hulpmiddel Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®), raadpleegt u VPAT for Blackboard Learn Release 9.1.

Als u meer wilt weten over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid, raadpleegt u http://www.blackboard.com/accessibility.

Informatie over de structuur van Blackboard Learn-pagina's

Er is een logische structuur ontwikkeld om pagina's correct te structureren en gebruikers te laten navigeren aan de hand van koppen. Koppen worden consistent gebruikt binnen de toepassing. Hierdoor hebben gebruikers snel de structuur van een pagina in de toepassing door en kunnen ze eenvoudig naar de juiste sectie gaan van de pagina of het inhoudsitem.

Er wordt één H1 gebruikt om de pagina te identificeren voor de gebruiker. In Blackboard Learn is de paginatitel (bijvoorbeeld "Cursusdocumenten") altijd de H1.

H2-koppen worden gebruikt om grote secties van een pagina af te bakenen. Deze koppen worden verborgen, zodat gebruikers van een schermlezer rechtstreeks naar grote paginasecties kunnen gaan. Een cursuspagina heeft bijvoorbeeld twee H2-koppen: één voor het cursusmenu en één voor de hoofdinhoud direct boven de actiebalk op de inhoudspagina.

H3-koppen worden meestal gebruikt als de titel van inhoudsitems of belangrijke inhoudselementen op een pagina. Zo is de titel van een opdracht op een pagina " Cursusdocumenten" een H3, zodat de gebruiker de opdracht gemakkelijk kan vinden.

Om een pagina overzichtelijker te maken, worden verschillende items verborgen totdat ze de focus krijgen met de muisaanwijzer of het toetsenbord. Dan worden deze elementen actief en volgen zij de typische interactiemodellen van toetsenborden.

Informatie over toetsenbordnavigatie

In Blackboard Learn worden de gebruikelijke toetscombinaties gebruikt om te navigeren tussen menu's, menu's te openen en items te selecteren binnen een menu. De toetsenbordnavigatiepatronen kunnen variëren tussen browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) maar de interacties binnen een bepaalde browser zijn algemeen en consistent.

Opmerking: Als u een Mac gebruikt met Firefox of Safari en het navigeren met het toetsenbord lastig is, controleer dan de instellingen van het besturingssysteem en de browser en pas deze eventueel aan. Zorg ervoor dat de instellingen goed zijn geconfigureerd voor navigatie met het toetsenbord. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp:

Trainingen voor een optimale toegankelijkheid

Schrijf in voor onze gratis cursus Universal Design and Accessibility for Online Learning. Deze Engelstalige cursus is beschikbaar op CourseSites en kunt u in uw eigen tempo doornemen. U krijgt daar richtlijnen voor het bouwen van cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn. Klik op Self-Enroll.

Schermlezers

Blackboard heeft een zelfstudie gemaakt voor gebruikers die werken met Blackboard Learn  via een schermlezer.

Ga naar Blackboard Learn Screen Reader Tutorial om deze Engelstalige zelfstudie in HTML-formaat door te nemen.

Snelkoppelingen

Het pictogram Snelkoppelingen vindt u in de linkerbovenhoek en als u erop klikt, ziet u een klein venster met het oriëntatiepunt en navigatiekoppelingen op de pagina. Ook worden de beschikbare sneltoetscombinaties voor de pagina weergegeven.

Zie Snelkoppelingen voor meer informatie.

Inhoudseditor voor wiskundige formules

WIRIS biedt de functies voor het bewerken van wiskundige formules van de inhoudseditor die is geïntroduceerd in SP 10. In SP 10 werd de invoegtoepassing WIRIS aangeboden in de vorm van een Java-applet. Hierdoor waren de functies voor wiskundige formules niet op alle platforms beschikbaar omdat er op het doelplatform voorzieningen voor Java virtual machines aanwezig moesten zijn. SP12 bevat een nieuwe WIRIS-editor die is gebaseerd op JavaScript. Hierdoor is Java niet meer vereist en zijn alle functies voor het bewerken van wiskundige formules nu ook beschikbaar op platforms die Java niet ondersteunen in browsers, zoals iOS. De functionaliteit van de wiskundige editor WIRIS is hierdoor beschikbaar voor alle platforms waarop een browser met JavaScript-ondersteuning wordt uitgevoerd.

De overstap van de niet-toegankelijke applet-gebaseerde editor naar een op JavaScript gebaseerde editor is een verdere verbetering van de toegankelijkheid.

Zie Werken met de inhoudseditor voor meer informatie.

Toegankelijkheidsnormen

Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.0) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C). Onze software wordt door externe partijen gecontroleerd op de toegankelijkheid van de producten. Voor de conformiteit van Blackboard Learn 9.1 met de toegankelijkheidsnormen van sectie 508 van de rehabilitatiewet door middel van het hulpmiddel Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®), raadpleegt u VPAT for Blackboard Learn Release 9.1. Voor de conformiteitsverklaring van Blackboard Learn 9.1 SP 11 ten aanzien van de Web Content Accessibility-richtlijnen 2.0, niveau AA, raadpleegt uConformiteitsverklaring over de toegankelijkheid van Learn.

Interactieve tools

We hebben de bruikbaarheid van al onze interactieve tools verbeterd. Dit zijn tools zoals discussieruimten, wiki's, blogs en dagboeken. SP12 bevat gebruiksverbeteringen voor iedereen, maar met name voor klanten die een ondersteunende
technologie gebruiken. De nieuwe aanpak voor het lezen van een discussielijn is eenvoudig te verwerken door schermleesprogramma's.
Bovendien is de interface wat opgeruimd, zodat gebruikers van een schermlezer of het toetsenbord minder ruis tegenkomen wanneer ze door de interface navigeren.

Als u meer wilt weten over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid, raadpleegt u http://www.blackboard.com/accessibility.