Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusinhoudsgebieden

Een inhoudsgebied kan meerde onderdelen bevatten. Een cursusleider kan bijvoorbeeld een inhoudsgebied maken waar u een week aan cursusmateriaal vindt, zoals leesmateriaal, opdrachten, een koppeling naar een forum en een webkoppeling.

Inhoudsgebieden en inhoud weergeven

Klik in het cursusmenu op de naam van het inhoudsgebied. De inhoud wordt weergegeven in het inhoudsframe. Klik in het inhoudsframe op een koppeling voor toegang tot inhoud, zoals een koppeling naar een bestand of naar een forum.

De cursusleider of uw instelling bepaalt de namen van de gebieden in een cursus en deze kunnen dus afwijken van de namen die hier worden weergegeven. Bovendien kunnen de namen van inhoudsgebieden per cursus verschillen.

Containers in een inhoudsgebied

Cursusleiders kunnen inhoud ordenen in andere containers, zoals mappen, leermodules en lesoverzichten.

Mappen

Een map is een container waarin cursusleiders vergelijkbare items kunnen groeperen. Klik op de titel van een map om toegang te krijgen tot de inhoud. Een cursusleider kan alle soorten inhoud toevoegen aan een map, ook een andere map.

Leermodules

Leermodules zijn containers voor het verpakken en presenteren van cursusinhoud. Leermodulen bevatten een inhoudsopgave waar uw cursusleider de presentatie van inhoud ordent. Een cursusleider kan alle typen inhoud toevoegen aan een leermodule, zoals items, mappen, opdrachten en toetsen. Zie Leermodules voor meer informatie.

Lesoverzichten

Een lesoverzicht is een container voor inhoud, vergelijkbaar met een leermodule of map. Het overzicht bevat cursusitems die op de gewenste manier kunnen worden geordend. Uw cursusleider kan lesoverzichten maken om lesprofielen, doelstellingen en inhoudsitems op te slaan voor een les. Zie Lesoverzichten voor meer informatie.

Overzichtsbalk

Wanneer u items in een inhoudsgebied bekijkt, kunt u via de overzichtsbalk naar eerder bekeken pagina's navigeren. U kunt ook op het pictogram van een huis klikken om naar de beginpagina van de cursus te gaan, wat vaak de homepage is. De cursusleider bepaalt welke pagina de beginpagina voor de cursus is. Gebruik de overzichtsbalk om terug te gaan naar een eerder item, niet de knop Terug van de browser.