Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Homepage

De homepage bevat modules met meldingen over uw cursus. In de module Nieuwe items ziet u bijvoorbeeld nieuwe inhoud.

Uw cursusleider kan besluiten geen homepage te gebruiken of deze een andere naam te geven. Ook kan de cursusleider bepalen welke modules er op de pagina worden weergegeven.

  1. Nieuwe items: bevat koppelingen naar nieuwe inhoud, zoals mededelingen, opdrachten, toetsen, enquêtes, net beoordeelde items, mashups en ongelezen discussieberichten.
  2. Takenlijst: deze module is opgedeeld in Van welke items is de vervaldatum verstreken en Van welke items is de vervaldatum bereikt. Gebruik deze informatie als basis voor uw dagelijkse werkzaamheden in de cursus.

U ziet mogelijk de modules Waarschuwingen en Aandacht gevraagd op de homepage van uw cursus. Deze modules zijn alleen bedoeld voor de cursusleider en bevatten geen informatie voor studenten.

De module Nieuwe items

De module Nieuwe items houdt toevoegingen en wijzigingen bij aan de cursusinhoud. De module geeft het aantal nieuwe items weer voor elk type inhoud en bevat koppelingen naar de items in de cursus. De module bevat items van de afgelopen zeven dagen.

De module Nieuwe items kan worden weergegeven op het tabblad Mijn instituut als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement.

In de module worden de volgende typen inhoud gerapporteerd:

  • Beoordelingen
  • Opdrachten
  • Blogs
  • Inhoud
  • Discussieberichten
  • Cursusberichten

De module Nieuwe items bevat informatie die beschikbaar is gemaakt voor de gehele cursus. De module bevat geen inhoud die pas beschikbaar komt nadat u aan bepaalde criteria hebt voldaan.

De module Nieuwe items rapporteert wijzigingen eenmaal per dag. U ziet wat er is veranderd zodra u zich voor de eerste keer op een dag aanmeldt. Wijzigingen die worden doorgevoerd nadat u zich hebt aangemeld, worden pas de volgende dag weergegeven in de module, tenzij u op Vernieuwen klikt in de vervolgkeuzelijst Acties.

U ziet alleen updates voor een cursus als de inhoud beschikbaar is en u deelneemt aan de cursus.

De module Takenlijst

De module Takenlijst bevat een chronologische lijst van aanstaande einddatums die u kunt gebruiken als uitgangspunt voor uw dagelijkse cursuswerk. Deze module is opgesplitst in Van welke items is de vervaldatum verstreken en Van welke items is de vervaldatum bereikt.

In het gebied Van welke items is de vervaldatum verstreken worden toetsen, opdrachten of enquêtes weergegeven waarvan de einddatum is verstreken zonder dat het item is ingeleverd. Het gebied Van welke items is de vervaldatum bereikt bevat informatie over toetsen, opdrachten of enquêtes met een vervaldatum (ook wel einddatum genoemd).

De module Takenlijst is niet hetzelfde als de tool Taken. Zie Taken voor meer informatie.

Instellingen en acties voor meldingen

U kunt de meldingsinstellingen aanpassen om te bepalen voor welke gebeurtenissen u een melding ontvangt en hoe meldingen worden aangeboden. Zie Meldingen voor meer informatie.

Sommige modules bevatten een vervolgkeuzelijst Acties met opties voor het uitvouwen, samenvouwen of verwijderen van de meldingen in die module.