Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Soorten cursusinhoud

Een inhoudsitem is een bestand, tekst, afbeelding of koppeling die wordt weergegeven in een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map. Uw cursusleiders voegen verschillende soorten inhoud toe aan deze cursusgebieden.

Soorten inhoud

Er komen verschillende soorten inhoud voor in een inhoudsgebied. Cursusleiders kunnen voor veel inhoudstypen een beschrijving toevoegen en opties instellen, zoals beschikbaarheids- en datumbeperkingen

Elke instelling kan een andere set pictogrammen kiezen, dus uw cursussen kunnen er anders uitzien.

Inhoudstypen
Pictogram Type inhoud Beschrijving
pictogram inhoudsitem Item Algemene inhoud zoals een bestand, afbeelding of tekst. De cursusleider kan een beschrijving geven en bestanden, afbeeldingen, video, audio of mashups toevoegen.
pictogram bestand Bestand Een HTML-bestand dat wordt weergegeven als een pagina in uw cursus of als een apart inhoudsitem in een eigen browservenster.
pictogram audio-item Audio Een audiobestand kan worden afgespeeld wanneer u de pagina opent en wordt afgespeeld totdat u het afspelen stopt of de pagina verlaat.
pictogram afbeeldingsitem Afbeelding Afbeeldingsbestand dat wordt weergegeven op een pagina.
pictogram video-item Video Op de pagina wordt een videospeler weergegeven voor het bekijken van de video.
pictogram koppeling URL Een koppeling naar een website of informatiebron waarmee snel toegang kan worden geboden tot relevant cursusmateriaal.
pictogram leermodule Leermodule Een set met inhoud die zich richt op een specifiek onderwerp met zijn eigen navigatie. De cursusleider kan alle typen inhoud toevoegen, zoals tekst, afbeeldingen, multimedia, opdrachten en toetsen. Zie Leermodules voor meer informatie.

pictogram lesoverzicht

Lesoverzicht Een lesoverzicht is een speciaal type inhoudscontainer waarin informatie over de les zelf wordt gecombineerd met inhoudsitems. Zie Lesoverzichten voor meer informatie.
pictogram syllabus Syllabus Een syllabus bevat cursusinformatie, doelstellingen, contactgegevens van cursusleiders, opdrachten, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie over cursusmateriaal.
pictogram cursuskoppeling Cursuskoppeling Een snelkoppeling naar een item, tool of gebied in een cursus voor snelle toegang tot relevant materiaal.
pictogram inhoudsmap Inhoudsmap Een inhoudsmap is een opslagplaats voor het ordenen van inhoudsitems. Mappen en submappen met inhoud vormen samen een hiërarchie voor het groeperen van gerelateerd materiaal, zoals "Casestudies week 1" in het inhoudsgebied Week 1. Mappen zorgen ervoor dat het materiaal eenvoudiger te vinden is en u hoeft minder te scrollen op een pagina.
pictogram lege pagina Lege pagina Klik op de titel om de inhoud te zien. Er wordt geen beschrijving weergegeven. Hierdoor hoeft u minder te scrollen en wordt het cursusgebied overzichtelijker.
pictogram modulepagina Modulepagina Modulepagina's zijn pagina's met gespecialiseerde inhoud die in een modulevak worden weergegeven, zoals de homepage.
pictogram toolgebied Tool Een snelkoppeling naar een bepaalde tool in de cursus, zoals de discussieruimte, blogs of groepen. Als de koppeling Tools wordt weergegeven in het cursusmenu, zijn alle beschikbare tools beschikbaar vanaf de pagina Tools.
pictogram Flickr mashup Flickr®-foto Foto's en afbeeldingen weergeven.
pictogram Slideshare-mashup SlideShare-presentatie Presentaties weergeven van Microsoft® PowerPoint®, Microsoft® OpenOffice of met de indeling Adobe® PDF.
pictogram YouTube-mashup YouTube™-video Onlinevideo's bekijken.

Beschikbaarheid van inhoud

Cursusleiders kunnen de beschikbaarheid van inhoudsitems beperken op basis van datum, tijd, afzonderlijke gebruikers, cursusgroepen en scores voor items met cijfertoekenning. Dit betekent dat de inhoud die u ziet in het cursusmenu of inhoudsgebieden in de loop der tijd kan veranderen.

Als de cursusleider bepaalde inhoud bijvoorbeeld pas vrijgeeft nadat een toets is afgerond, wordt de inhoud pas weergegeven nadat u de toets hebt voltooid. De cursusleider kan aanvullende instellingen opgeven, bijvoorbeeld om het item pas weer te geven nadat u de toets hebt voltooid en als de score ten minste 70 procent is.

Als u vragen hebt over inhoud die volgens de cursusleider beschikbaar moet zijn maar die u niet ziet, vraag de cursusleider dan of deze inhoud voor iedereen beschikbaar is of alleen voor studenten die voldoen aan bepaalde criteria.

Doorneemstatus

Via de doorneemstatus kan uw cursusleider interactie met bepaalde inhoudsitems bijhouden. Doorneemstatus heeft soms invloed op de vrijgave van extra inhoud.

De cursusleider kan bijvoorbeeld Doorneemstatus inschakelen voor een artikel dat is toegevoegd aan een inhoudsgebied en een vragenlijst pas vrijgeven nadat u het artikel hebt doorgenomen. De vragenlijst komt dan beschikbaar nadat u het artikel hebt gemarkeerd als Doorgenomen.

De optie Markeren als doorgenomen wordt weergegeven bij het item. Nadat u het item hebt doorgenomen, klikt u op de optie om het item te markeren als Doorgenomen.

U kunt schakelen tussen de status Doorgenomen en Markeren als doorgenomen. U kunt deze functies gebruiken als u terug wilt gaan naar een inhoudsitem en dit opnieuw wilt doornemen. De cursusleider ziet alleen de huidige instelling. Als het item is gemarkeerd als Doorgenomen en vervolgens de status Markeren als doorgenomen krijgt, ziet de cursusleider niet dat het item eerder was gemarkeerd als Doorgenomen.