Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Leermodules

Een leermodule bestaat uit een geordende verzameling inhoud die tegelijkertijd wordt aangeboden. Een leermodule is een structuur waaraan de cursusleider andere inhoudsitems, zoals bestanden, mappen en tools, toevoegt. Een leermodule kan als functie hebben een doel, onderwerp, concept of thema te behandelen. Met leermodules kunt u een gestructureerd pad volgen om inhoud door te nemen.

Navigeren binnen leermodules

De standaardinstelling is dat de inhoudsopgave links van het inhoudsframe wordt weergegeven.

  1. Gebruik de pijlen op de actiebalk van de inhoudspagina of de inhoudsopgave om in volgorde door de inhoud te bladeren.
  2. Klik op de actiebalk van de inhoudsopgave op de pijl-omlaag (de functie Verplaatsen naar onderkant) om de inhoudsopgave onder aan de pagina weer te geven. Klik op Inhoudsopgave minimaliseren of Inhoudsopgave maximaliseren om de inhoudsopgave te sluiten of weer te geven.
  3. Gebruik de overzichtsbalk om terug te gaan naar het inhoudsgebied.
  4. De inhoudspagina die u bekijkt in het inhoudsframe, wordt gemarkeerd in de inhoudsopgave en de beschikbare pagina's zijn koppelingen.

    De naam van een map of submap wordt geteld als een pagina. Als de leermodule bijvoorbeeld twee mappen bevat, met in elke map één bestand, is het totaal 4 pagina's.

Inhoudsopgave

Uw cursusleider beslist of u een vast traject moet volgen door de inhoud of dat u de pagina's in elke willekeurige volgorde mag openen.

  1. Als de cursusleider een bepaalde volgorde heeft ingesteld, kunt u de inhoud alleen in die volgorde bekijken.
  2. Anders kunt u op de actieve koppelingen in de inhoudsopgave klikken om de gewenste inhoud te bekijken.

    De cursusleider bepaalt hoe de inhoudsopgave wordt geordend. Dit kan met Romeinse cijfers, cijfers, letters of geen labels.