Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten inleveren

De tool Opdrachten geeft een groot aantal leeractiviteiten. U bekijkt en dient opdrachten in van een locatie.

Bij opdrachten worden de naam, beschrijving en bijlagen voor cursuswerk getoond. De cursusleider verstrekt alle informatie die u nodig hebt om de opdracht uit te voeren. U kunt ook opmerkingen verzenden naar de cursusleider voordat u het werk gaat inleveren. U kunt bestanden uploaden om de opdracht te maken vanaf uw computer. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunt u bestanden uploaden uit Content Collection.

Een opdracht inleveren

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kunt u de opdracht maar één keer verzenden. Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt.

 1. Selecteer in het cursusmenu het inhoudsgebied met de opdracht. Uw cursusleider kan bijvoorbeeld een speciaal inhoudsgebied maken met de naam Opdrachten.
 2. Klik op de naam van de opdracht.
 3. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door uw cursusleider beschikbaar zijn gesteld. Maak de opdracht door als volgt te werk te gaan:
  • Klik op Inzending schrijven om het vak Tekstinzending uit te vouwen zodat u uw antwoord kunt typen. U kunt de functies van de inhoudseditor gebruiken om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
  • Als uw antwoord op de opdracht in een bestand staat, klikt u op Bladeren in mijn computer, Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection en selecteert u het bestand. Volg de instructies van de cursusleider voor de naam van het bestand.
  • Als u het verkeerde bestand selecteert, kunt u dit verwijderen door op Niet bijvoegen te klikken. Als hetzelfde bestand meerdere keren wordt bijgevoegd aan een opdracht, wordt het nieuwe bestand opgeslagen met een nummer in de bestandsnaam, zoals  geschiedenis_opdracht(1).doc.
  • Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor de beoordeling en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.
 4. Typ desgewenst  opmerkingen.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Er verschijnt een bericht dat de opdracht is verzonden.

Anoniem beoordeelde opdrachten

Op de pagina Opdracht uploaden kunt u zien of een opdracht anoniem zal worden beoordeeld. Dit betekent dat uw naam wordt verborgen tijdens de beoordeling. U moet er dan goed op letten dat u geen persoonsgegevens bekend maakt, zoals in bestanden die u als bijlage meestuurt of in opmerkingen die u toevoegt.

Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

Klik op Concept opslaan als u de opdracht op een later moment wilt verzenden. Met deze optie worden de opmerkingen en bestanden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

 1. Klik op de pagina Opdracht uploaden op Concept opslaan om de wijzigingen op te slaan en later verder te werken.
 2. Keer terug naar uw opdracht en klik op de titel van de opdracht.
 3. Klik op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen op Doorgaan.
 4. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 5. Typ desgewenst opmerkingen.
 6. Klik opVerzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over de verzonden opdracht.

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

Een opdracht wijzigen of opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat u deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht. De cursusleider kan het hoogste cijfer of het laagste cijfer voor een poging selecteren als het eindcijfer voor de opdracht.

Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht, kunt u Nu starten kiezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen. Deze pagina opent u door in de cursus op de koppeling van de opdracht te klikken.

Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt. Als u niet op Verzenden klikt, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

 1. Terugkeren naar uw opdracht.
 2. Bekijk op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen de details van de eerste inzending. Klik op Nu starten.
 3. Voer de wijzigingen in de nieuwe inzending door op de pagina Opdracht uploaden.
 4. Typ desgewenst opmerkingen.
 5. Klik opVerzenden. U gaat terug naar de pagina Controleer het overzicht van verzendingen waar uw inzending wordt weergegeven.
 6. Bekijk eerdere inzendingen door het gebied Poging uit te vouwen.

De tool Digitaal postbakje is in release 9.1 van Blackboard Learn vervangen door de tool Opdrachten. Als de cursusleider u heeft gevraagd iets te versturen naar het digitaal postbakje, moet u contact opnemen voor een alternatieve aflevermethode.