Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachtcijfers

Opdrachten krijgen niet automatisch een cijfer. Elke opdracht moet door de cursusleider worden beoordeeld. De informatie van de cursusleider kunt u bekijken op de pagina Mijn cijfers of op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht. Zie Mijn cijfers voor meer informatie over de gegevens die u kunt bekijken.

Een beoordeelde opdracht inline bekijken

U kunt uw cijfer en eventuele aantekeningen van uw cursusleider bij uw ingediende opdracht rechtstreeks bekijken vanuit de opdracht zonder het bestand te downloaden.

Als u geen inline viewer ziet, heeft uw instelling die voorziening niet ingeschakeld.

Ondersteunde indelingen voor inline weergave

Ingeleverde bestanden worden weergegeven binnen het beoordelingsscherm. U kunt deze documenttypen weergeven tijdens het beoordelen: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF. De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden.

De viewer wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer. Er is geen invoegtoepassing of andere toepassing nodig.

Als u een bestand hebt geüpload dat niet wordt ondersteund door de inline viewer, wordt de viewer niet weergegeven.

Anoniem beoordelen

Op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen of in Mijn cijfers ziet u een pictogram voor anonieme beoordeling als uw opdracht anoniem is beoordeeld.

Kolommen met cijfers voor anoniem beoordeelde opdrachten worden niet gebruikt in berekeningen of bewerkingen terwijl de persoonsgegevens van studenten verborgen zijn. Hiermee wordt voorkomen dat een beoordelaar uw identiteit kan afleiden voordat alle cijfers zijn toegekend. U ziet een toegekend cijfer daarom pas nadat anonieme beoordeling is uitgeschakeld.

Het is ook zo dat de cursusleider verschillende beoordelaars kan hebben aangewezen om uw opdrachten te beoordelen om zo tot een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling te komen. De cursusleider bepaalt of u feedback kunt zien van alle beoordelaars. Klik in het inhoudsgebied op de naam van de opdracht om de beschikbare feedback te lezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.