Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign-originaliteitsrapport

SafeAssign-originaliteitsrapporten bevatten gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die zijn gevonden tussen een ingezonden paper van een student en bestaande bronnen. Zowel cursusleiders als studenten kunnen het rapport gebruiken om inzendingen voor opdrachten te controleren op tekenen van plagiaat en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. Wanneer cursusleiders een opdracht opstellen en ervoor kiezen de service SafeAssign te gebruiken, kunnen ze aangeven of studenten het rapport kunnen inzien.

In het rapport worden alle overeenkomende blokken met tekst aangegeven. Cursusleiders en hun studenten moeten controleren of de bronnen van deze tekst juist zijn vermeld. Het onderzoeken van elke overeenkomst voorkomt detectiefouten als gevolg van verschillen in bronvermelding.

Het originaliteitsrapport bevat een lijst met potentiële bronnen en elke bron wordt in een aparte kleur gemarkeerd. In het rapport kunnen maximaal 30 kleuren voor 30 verschillende bronnen worden gebruikt.

De informatie in een originaliteitsrapport wordt automatisch aangepast aan het scherm van het apparaat waarop het rapport wordt weergegeven, zoals een iPad® of iPhone®.

Het rapport weergeven

Als de cursusleider studenten toegang heeft gegeven tot SafeAssign-originaliteitsrapporten, kunt u controleren of u bronnen op de juiste manier hebt vermeld.

Klik in het cursusgebied op de koppeling van de opdracht om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weer te geven. U ziet nu in het zijpaneel voor cijfertoekenning de sectie SafeAssign. De volgende melding wordt weergegeven terwijl het rapport wordt uitgevoerd: Rapport wordt gemaakt...

Als er een percentage wordt weergegeven in het zijpaneel, kunt u het rapport bekijken. Klik op de koppeling SafeAssign en klik vervolgens op Originaliteitsrapport weergeven om de resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Rapportopmaak

Een SafeAssign-originaliteitsrapport bestaat uit drie gedeelten:

  • Rapportgegevens
  • Citaten
  • Manuscripttekst

Als u meer ruimte wilt voor het weergeven van de tekst van de paper, kunt u het rechterpaneel inklappen door op de pijl-rechts te klikken. De markeringskleuren blijven zichtbaar in de samengevouwen weergave.

Rapportgegevens

In het rechterpaneel van het rapport ziet u de rapportgegevens. Wanneer u het weergavegebied smaller maakt, worden deze gegevens bovenaan weergegeven. U ziet hier gegevens van de paper, zoals het percentage overeenkomende tekst, het aantal woorden en de datum van verzending. Als u meerdere bijlagen hebt meegestuurd, worden deze hier ook vermeld. U kunt desgewenst ook een afdrukversie van het rapport bekijken. Deze afdrukversie is met name handig voor gebruikers met een beperking die gebruikmaken van ondersteunende technologie in Blackboard Learn. Klik boven aan de pagina op Print (Afdrukken) om de afdrukversie te bekijken. U kunt de resulterende PDF vervolgens downloaden en per e-mail versturen.

Citaten

De bronnen met tekst die overeenkomt met de tekst van de ingeleverde paper staan in het rechterpaneel van het rapport.

Manuscripttekst

De inhoud van de ingezonden paper verschijnt in het linkerpaneel van het rapport. Alle overeenkomende blokken met tekst zijn gemarkeerd. Elke bron heeft een kleur die de bron aangeeft, met een maximum van 30 unieke kleuren voor 30 verschillende bronnen. Tekst die is gevonden in een bron wordt gemarkeerd in de kleur van de bron en heeft ook een nummer. Klik in het rechterpaneel op Show/Hide All Highlighting om voor alle bronnen tegelijk de markering weer te geven of te verbergen. U kunt de markering weergeven en verbergen voor maar één citaat. Klik op Remove of Show Highlighting naast een citaat.

Klik op een blok met overeenkomende tekst om informatie over de oorspronkelijke bron weer te geven en over de kans dat het blok of de zin is gekopieerd uit de bron.

Meerdere bijlagen en pogingen

SafeAssign kan overweg met meerdere pogingen die door dezelfde student voor dezelfde opdracht zijn ingeleverd. De inhoud van uw huidige poging wordt dan niet vergeleken met inhoud uit eerdere inzendingen.

Als u meerdere bijlagen meestuurt met een opdracht, worden deze vermeld in het rapport. Klik op de koppeling van een bestandsnaam om de tekst van het bestand in het linkerpaneel weer te geven en het aantal woorden in het rechterpaneel.

Scores van SafeAssign interpreteren

Scores voor zinsovereenkomsten geven het kanspercentage aan dat twee zinnen dezelfde betekenis hebben. Omgekeerd kan deze score ook worden geïnterpreteerd als de kans dat deze twee zinnen toevallig op elkaar lijken. Een score van bijvoorbeeld 90 procent betekent dat er een kans is van 90 procent dat de twee zinnen hetzelfde zijn en een kans van 10 procent dat ze toevallig overeenkomsten vertonen en niet omdat de ingezonden paper materiaal uit de bestaande bron bevat (ongeacht of er sprake is van een juiste bronvermelding).

De totaalscore van SafeAssign geeft de kans aan dat de ingezonden paper overeenkomsten bevat met bestaande bronnen. Deze score is alleen een indicatie en het is dus belangrijk dat papers goed worden gecontroleerd om vast te stellen of de bronnen van de overeenkomsten zijn vermeld.

  • Scores lager dan 15 procent: deze papers bevatten meestal enkele citaten en een paar veelgebruikte formuleringen of blokken tekst die ook voorkomen in andere documenten. In de meeste gevallen vereisen deze papers geen verdere analyse, aangezien er geen bewijs is van mogelijk plagiaat in deze papers.
  • Scores tussen 15 en 40 procent: deze papers bevatten veel geciteerd of anders geformuleerd materiaal of er is sprake van plagiaat. Deze papers moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de bronvermelding in orde is.
  • Scores hoger dan 40 procent: de kans is aanzienlijk dat tekst in deze paper is gekopieerd uit andere bronnen. Deze papers bevatten een uitzonderlijke hoeveelheid geciteerde of anders geformuleerde tekst en moeten worden gecontroleerd op mogelijk plagiaat.