Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Plagiaat

Plagiaat is een strafbaar feit met ernstige gevolgen.

Plagiaat wordt gekenmerkt door een of meer van de volgende handelingen:

  • De woorden of ideeën van een andere persoon gebruiken alsof het uw eigen woorden of ideeën zijn.
  • De woorden en ideeën van iemand anders stelen en voordoen alsof het uw woorden en ideeën zijn.
  • Het werk van iemand anders gebruiken zonder bronvermelding.
  • Literaire diefstal plegen.
  • Een idee of product dat is afgeleid van een bestaande bron als nieuw en origineel presenteren.

Er zijn maar weinig mensen die het kopiëren van materiaal van het internet als een ernstige vorm van misbruik zien. Toch is het zo dat alles wat op het internet wordt gepubliceerd, wordt gezien als een oorspronkelijke uiting van een idee, en dus onder het auteursrecht valt.

Als u zich schuldig maakt aan plagiaat, kan dit fataal zijn voor uw persoonlijke, academische en professionele reputatie. De gevolgen kunnen zowel van juridische als financiële aard zijn.2

Ontdek wat plagiaat precies inhoudt. Er zijn verschillende vormen van plagiaat, van kopiëren tot hergebruik. Als u weet welke soorten plagiaat strafbaar zijn, kunt u ze voorkomen. Een uitstekende bron met uitgebreide informatie over plagiaat is Plagiarism.org.

Zorg dat u weet hoe bronvermelding werkt. Controleer welke stijl van bronvermelding de cursusleider van u verwacht, want er zijn verschillende methoden om dit op een correcte manier te doen. Zorg ervoor dat u weet welke stijl de voorkeur heeft van een cursusleider. Als u zelf mag kiezen, gebruik dan altijd en overal dezelfde stijl.

Plan het werk voor opdrachten. Maak een samenvatting van het originele idee en plan hoe u dit wilt gaan formuleren. Maak concepten en schema's, noteer welke bronnen u wilt raadplegen en geef aan hoe u deze wilt gaan gebruiken.

Bestudeer het onderwerp. Hoe meer u weet van het onderwerp, des te groter de kans dat u uw eigen woorden gaat gebruiken. Hoe mee bronnen u raadpleegt, des te meer u te weten komt over het onderwerp. Houd een overzicht bij van alle geraadpleegde bronnen.

Maak notities als u bronmateriaal doorneemt. Goede notities kunnen helpen bij het ordenen van uw gedachten en het in uw eigen woorden formuleren van de ideeën van iemand anders.

Vermeld de gebruikte bronnen. Als u twijfelt, neem dan het zekere voor het onzekere en voeg een bronvermelding toe.

Geef het duidelijk aan u ideeën en woorden van iemand anders gebruikt. Bronvermelding alleen is niet genoeg. Geef tijdens het schrijven van een paper duidelijk aan wie wat heeft gezegd. Spreek waar nodig waardering uit voor de bronnen die u citeert.

  U kunt controleren of er sprake is van plagiaat.

SafeAssign is een tool die u en cursusleiders kunnen gebruiken om plagiaat te voorkomen en om te zien hoe bronvermelding kan worden toegepast in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen.

SafeAssign vergelijkt uw ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal in een algemene naslagdatabase.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Opdrachten worden vergeleken met verschillende databases met miljoenen artikelen vanaf 1990 tot heden. Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in uw paper dat overeenkomt met bestaande bronnen.

 


Bronnen

1" "

2"6 Consequences of Plagiarism." 6 Consequences of Plagiarism. N.p., n.d. Web. 17 apr. 2014.

"Home." Plagiarism.org. N.p., n.d. Web. 15 apr. 2014.

"How to Avoid Plagiarism." WikiHow. N.p., n.d. Web. 17 apr. 2014.


Meer informatie

Zie SafeAssign gebruiken voor opdrachten voor meer informatie.