Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen

Cursusleiders gebruiken toetsen om uw kennis van cursusinhoud te beoordelen en te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in de toets. Uw antwoorden worden verzonden zodat deze kunnen worden voorzien van een cijfer, waarna de resultaten worden vastgelegd in Grade Center. U kunt uw cijfers zien in Mijn cijfers als de cursusleider deze beschikbaar stelt. Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Toetsen kunnen worden toegevoegd aan alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.

Een toets maken

De cursusleider informeert u als er een toets beschikbaar is en waar u die kunt vinden in de cursus.

Tips voor het maken van een toets

 • Start de toets zo snel mogelijk. Als de cursusleider drie dagen reserveert voor de toets, probeer de toets dan zo vroeg mogelijk op de eerste dag te maken. Als er dan onverhoopt een probleem optreedt, hebt u nog voldoende tijd om technische ondersteuning te vragen en contact op te nemen met de cursusleider.
 • Een goede voorbereiding... Zorg ervoor dat u al het benodigde materiaal bij de hand hebt.
 • Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de toets of u bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan direct contact op met de cursusleider.
 • Controleer uw internetverbinding. Begin pas aan de toets als u een goede internetverbinding hebt.
  • Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding.
  • Overleg met de cursusleider en de instelling voordat u een toets gaat maken via een verbinding op uw mobiele telefoon. De meeste instellingen zullen dit afraden, tenzij de instelling beschikt over Blackboard Mobile Learn, de app Mobile Learn beschikbaar is EN de cursusleider een toets heeft gemaakt die compatibel is met de app.
 • Tijdens een toets mag u het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of op de knop Vorige van uw browser klikken. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Een toets maken

 1. Ga naar de toets en klik op de titel.
 2. Klik op Start om te beginnen.
 3. De cursusleider kan instellen dat u een wachtwoord moet invoeren voordat u een toets kunt maken. Voer in dat geval een geldig wachtwoord in en klik op Verzenden om te beginnen. Er wordt net zolang om een wachtwoord gevraagd totdat een geldig wachtwoord is ingevoerd.
 4. Terwijl u de enquête doorneemt, worden uw antwoorden automatisch opgeslagen. U kunt ook terwijl u werkt op Opslaan klikken bij een vraag of boven aan de pagina op Alle antwoorden opslaan. Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, klikt u op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.
 5. Klik op Opslaan en verzenden als u klaar bent met de toets.

  Gebruik tijdens een toets niet de knop Terug van uw browser. Dit kan gegevensverlies tot gevolg hebben. Als er problemen zijn met een toets, neemt u contact op met de cursusleider.

Toetsen met tijdslimiet

Als de cursusleider een tijdslimiet instelt voor een toets, wordt deze limiet vermeld in de instructies die u moet doornemen voordat u aan de toets begint.

U vindt daar ook de optie die de cursusleider heeft gekozen voor Instelling tijdslimiet:

 1. Automatisch verzenden: De toets wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken.

  -OF-

 2. Doorgaan nadat de tijd is verstreken: Er worden er niet automatisch strafpunten gegeven. Wel is het zo dat de cursusleider bepaalt of te lang doorwerken nadelige gevolgen heeft voor het toegekende cijfer. Neem contact op met de cursusleider als u vragen hebt over deze optie. De totale tijd die u besteedt aan de toets wordt vastgelegd en komt beschikbaar voor de cursusleider wanneer de toets is verzonden.

  Als u de toets opslaat en afsluit, loopt de timer verder. Als u op dinsdag begint met de toets, deze opslaat en afsluit op donderdag, toont de timer dat u er 48 uur over hebt gedaan om de toets uit te voeren.

Als de tijd verstrijkt terwijl de optie voor automatisch verzenden is ingeschakeld, wordt de toets opgeslagen en verzonden. U ziet vervolgens een pagina met de mededeling dat de  toets is verstuurd. Als de optie voor automatisch verzenden niet is ingeschakeld, verschijnt er een venster waarin u kunt aangeven dat u de toets wilt verzenden of verder wilt gaan.

Statusbalk met tijd

Wanneer u een toets maakt, wordt de resterende tijd weergegeven op een statusbalk. Klik op de pijlen naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Er verschijnt een waarschuwing als de toegewezen tijd half is verstreken en vervolgens als u nog vijf minuten, één minuut en dertig seconden de tijd hebt. De statusbalk wordt geel wanneer u nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als de timer is samengevouwen, kunt u de kleuraanpassingen niet zien.

Feedback en cijfers

Het merendeel van de vragen in een toets wordt automatisch beoordeeld. Als de cursusleider de toets samenstelt, definieert hij of zij de juiste antwoorden en wordt er een bepaald aantal punten toegekend aan elke vraag. Uw antwoorden worden vervolgens vergeleken met de geselecteerde antwoorden, waarna er automatisch een cijfer wordt toegekend. U kunt uw score direct zien nadat u een toets hebt voltooid wanneer alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft. De cursusleider kan deze informatie ook pas op een later moment vrijgeven, nadat alle cursisten de toets hebben verstuurd.

Open vragen, vragen met een bestandsantwoord en vragen met korte antwoorden worden niet automatisch beoordeeld. De cursusleider moet voor dit soort vragen handmatig een cijfer invoeren. Cijfers voor toetsen met dit soort vragen worden worden pas bekend als de cursusleider klaar is met de beoordeling en de informatie vrijgeeft.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, ziet u naast de knop Antwoord opslaan de knop  Rubriek weergeven. Klik op  Rubriek weergeven  om de criteria te bekijken die de cursusleider heeft gekozen.

De prestatieresultaten die u ontvangt na het afronden van een toets, zijn afhankelijk van de opties die de cursusleider heeft geselecteerd. De cursusleider kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de ene toets alleen de eindscore weer te geven en bij een andere toets zowel de eindscore als de juiste antwoorden. Feedback kan één of meer van de volgende items omvatten:

 • Het eindcijfer voor de toets
 • Verzonden antwoorden
 • Juiste antwoorden
 • Feedback op de vragen.

Voor toegang tot feedback en cijfers selecteert u de toets in het inhoudsgebied of gebruikt u de tool Mijn cijfers. Klik op de pagina Pogingen weergeven op de cijferkoppeling in de kolom Berekend cijfer om de toets, uw antwoorden en eventuele feedback van de cursusleider te zien.

Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt bij het beoordelen van een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord in een toets, klikt u in de beoordeelde toets op Rubriek weergeven om gedetailleerde informatie te bekijken.

Een toets opnieuw maken

Als u een toets meerdere keren mag maken, wordt dit aan het begin van de toets vermeld. Als er een limiet geldt voor het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Er is in dat geval een koppeling beschikbaar om de toets opnieuw te maken zodra de toets is geopend. De cursusleider bepaalt of een of meer van de scores van toetspogingen worden vastgelegd in Grade Center.

Weergave van beoordeling

Voltooiing afdwingen

Als voltooiing afdwingen is ingeschakeld, moet u de toets tijdens de eerste poging afronden. U mag de toets in dat geval niet afsluiten om er op een later tijdstip mee verder te gaan. Dit wordt ook boven aan de toets vermeld. De knop Opslaan is beschikbaar zodat u de toets kunt opslaan tijdens het maken, maar u mag de toets niet afsluiten en later opnieuw starten.

Terugstappen niet toestaan

Als terugstappen niet is toegestaan, kunt u niet teruggaan naar vragen die u al hebt beantwoord. Dit wordt ook boven aan de toets vermeld. U ziet een foutmelding wanneer u de functie Terug probeert te gebruiken binnen de toets.

Toetspresentatie

De cursusleider kan ervoor kiezen om alle vragen van een toets tegelijk weer te geven of één voor één.

Bij de optie Allemaal tegelijkertijd worden alle vragen tegelijk weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type toets.

Opties voor allemaal tegelijkertijd
Functie Actie
Antwoorden opvragen Klik op  Alle antwoorden opslaan. Het pictogram Opgeslagen verschijnt in de indicator voor de vraagvoltooiingsstatus. U mag antwoorden wijzigen nadat ze zijn opgeslagen.
De toets voltooien Klik op  Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de toets is voltooid.

Eén tegelijk-toetsen presenteren de vragen afzonderlijk. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. U bepaalt zelf wanneer u naar de volgende vraag wilt gaan. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type toets.

Opties voor één tegelijk-enquête
Functie Actie
Navigeren door vragen Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, > of >>). De indicator voor de voltooiingsstatus van de vraag geeft de huidige positie aan in de toets en het totale aantal vragen. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, worden deze pijlen niet weergegeven.
Antwoorden opslaan Klik op  Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
De toets voltooien Klik op Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de toets is voltooid.

Vraagvoltooiingsstatus

De indicator voor vraagvoltooiingsstatus geeft een bijgewerkt overzicht van voltooide en onvoltooide vragen in een toets.

De status van de vragen die wel/niet zijn beantwoord, wordt boven aan de pagina weergegeven. Klik op de pijlen naast de statusindicator om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Wanneer u een vraag beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een toets waarbij de vragen één voor één worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag is beantwoord. Als u een vraag niet beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag niet is beantwoord. U kunt door vragen navigeren door te klikken op een vraagnummer in de statusindicator.

Bij het maken van een toets waarbij de vragen allemaal tegelijk worden weergegeven op dezelfde pagina, klikt u op Antwoord opslaan om een specifieke vraag op te slaan zonder te hoeven schuiven naar de onderkant van de pagina om op te slaan. Wanneer u boven aan de pagina op Alle antwoorden opslaan klikt, kunt u in de statusindicator zien welke vragen u hebt gedaan. U kunt deze optie kiezen als u één, drie of meer vragen op een pagina hebt beantwoord.