Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Navigeren op het whitebord

Navigeren op het whitebord

In dit onderwerp leest u hoe u de whitebordmodus activeert en hoe u de functies op de actiebalk gebruikt.

Als u een deelnemer bent, of een moderator zonder de machtiging Whitebord, gaat u met F6 naar het formaatmenu op de actiebalk van het whitebord.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om de whitebordmodus in te schakelen:

  • Sneltoetscombinatie
   Druk op Control+Alt+W in Windows of op Command-Option-W op een Mac.
  • Toetsenbordnavigatie
   Druk op F6 om de focus te verplaatsen naar de werkbalk voor samenwerking. De whitebordmodus is standaard ingeschakeld.
 2. Druk nogmaals op F6 om naar de actiebalk van het whitebord te gaan.
 3. Gebruik Tab, Shift+Tab en de pijltoetsen om te schakelen tussen de elementen op de actiebalk en de ernaast gelegen navigatiebalk.
 4. Druk op de spatiebalk om de geselecteerde functie te activeren.

Navigeren naar whitebordpagina's

Deelnemers kunnen zonder beperking navigeren tussen pagina's in parallelsessies, maar de moderator moet toestemming geven om te navigeren tussen pagina's in de hoofdsessie. Als de navigatiefuncties beschikbaar zijn, weten deelnemers dat ze tussen de pagina's van de hoofdsessie kunnen navigeren. Gebruikers met een goed gezichtsvermogen zien ook een rode rand rond het inhoudsgebied van hun whitebord.

Als u direct naar een bepaalde whitebordpagina wilt gaan, selecteert u deze in het menu Naar pagina op de navigatiebalk van het whitebord.

Als u een schermlezer gebruikt, hoort u het bericht “Naar geselecteerde whitebordpagina gaan” als het menu Naar pagina is geopend.

Gebruik een van de volgende methoden om naar de volgende pagina te gaan:

 • Sneltoetscombinatie
  Druk op Alt+Page Down in Windows of op Option-Page Down op een Mac.
 • Toetsenbordnavigatie

  Navigeer naar de knop Volgende pagina op de navigatiebalk van het whitebord en activeer de knop.

  Als het menu Naar pagina op de navigatiebalk de focus heeft, drukt u op Pijl-omlaag.

Gebruik een van de volgende methoden om naar de vorige pagina te gaan:

 • Sneltoetscombinatie
  Druk op Alt+Page Up in Windows of op Option-Page Up op een Mac.
 • Toetsenbordnavigatie

  Navigeer naar de knop Vorige pagina op de navigatiebalk van het whitebord en activeer de knop.

  Als het menu Naar pagina op de navigatiebalk de focus heeft, drukt u op Pijl-omhoog.

Whitebordpagina's lezen

Als u een JAWS-schermlezer gebruikt, kunt u de tekst lezen van presentaties die via het activiteitenvenster naar het whitebord zijn geïmporteerd.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt lezen, aan de hand van de bovenstaande instructies.
 2. Open het activiteitenvenster via Control + / in Windows of Command - / op een Mac.
 3. Verplaats de focus naar de onderzijde van het venster om de tekst op de pagina te lezen.