Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Blogs

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

Een blog is een persoonlijk online dagboek dat regelmatig wordt bijgewerkt en dat bedoeld is voor een groot publiek. Elke blogvermelding kan bestaan uit een combinatie van tekst, afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen. Blogs zijn een handig hulpmiddel voor het delen van kennis en materialen met overige deelnemers aan de cursus. U kunt berichten op het blog plaatsen en reageren op bestaande berichten. Gebruik het blog om uw ideeën op papier te zetten en te delen met de andere cursusdeelnemers.

Als de eigenaar van een blog, kunt u regelmatig bijdragen publiceren. De cursusleider en cursusdeelnemers kunnen hierop reageren. Een cursus of groep kan ook eigenaar zijn van een blog. In het gebied van de groep kunnen alle leden van een groep vermeldingen toevoegen voor hetzelfde blog, bijvoorbeeld om op elkaar te reageren. Alle cursusdeelnemers kunnen opmerkingen in een groepsblog lezen, maar alleen leden van de groep kunnen vermeldingen publiceren. De cursusleider kan ook opmerkingen toevoegen en een cijfer geven aan afzonderlijke berichten en groepsbijdragen.

Als dit is toegestaan door de instelling, kunt u een avatar uploaden die in uw persoonlijke blogs wordt weergegeven. U kunt een foto van uzelf gebruiken of een afbeelding die u bij u vindt passen. Als u een Blackboard-profiel hebt, wordt de afbeelding uit uw profiel weergegeven in het blog.

Blogs bekijken

U kunt blogs weergeven via het cursusmenu of de pagina Tools. Klik op de overzichtspagina met blogs op de naam van het blogonderwerp dat u wilt openen. De blogonderwerpen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

U kunt drie soorten blogs bekijken:

 • Cursus: Alle ingeschreven gebruikers kunnen berichten toevoegen aan het blog en opmerkingen toevoegen aan berichten.
 • Individueel: Alleen de eigenaar van het blog kan berichten toevoegen. Alle andere ingeschreven gebruikers kunnen opmerkingen bekijken en toevoegen.
 • Groep: Als de cursusleider de tool Blogs inschakelt voor een groep, kunnen alle groepsleden blogberichten posten en opmerkingen toevoegen voor berichten. Alle cursusdeelnemers kunnen groepsblogs bekijken. Ze kunnen echter alleen opmerkingen toevoegen, geen berichten publiceren. U kunt alleen bijdragen leveren aan het blog van uw eigen groep.

  De cursusleider kan berichten wijzigen en verwijderen in alle drie de soorten blogs. Daarnaast kan de cursusleider opmerkingen van gebruikers verwijderen.

De pagina met blogonderwerpen

De pagina met blogonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties: het inhoudsframe en het zijpaneel.

 1. Blogvermelding maken: u kunt zo veel blogvermeldingen maken als u wilt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de cursusleider een opmerking toevoegt met het verzoek iets toe te lichten voordat een cijfer wordt toegekend of om een onderwerp voor een vermelding voor te stellen.
 2. Bloginstructies: vouw het gedeelte uit om de instructies voor het blog te lezen en de doelen die de cursusleider eventueel heeft afgestemd op het blog.
 3. Concepten weergeven: hiermee kunt u alle vermeldingen weergeven die als concept zijn opgeslagen.
 4. Bloginvoer: blogvermeldingen worden weergegeven in het inhoudsframe achter de instructies.
 5. Opmerking: klik hierop om opmerkingen toe te voegen.
 6. Bloggegevens: vouw het zijpaneel uit om de informatie te bekijken en om te zien of andere gebruikers opmerkingen hebben gemaakt.
 7. Klik om het gedeelte uit te vouwen: bekijk een lijst met namen van gebruikers die een bijdrage hebben geleverd. Klik op een naam om de bijdrage weer te geven.
 8. Cijfer: dit gedeelte is beschikbaar als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor het blog. U kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor uw blogvermeldingen.
 9. Index: in dit gedeelte kunt u voor een week of maand de titels zien van geselecteerde vermeldingen, afhankelijk van de instellingen die de cursusleider heeft opgegeven voor het blog. De titel van de meest recente vermelding wordt als eerste weergegeven.

Een blogvermelding maken

Alleen de cursusleider kan een blog maken. U kunt vervolgens wel vermeldingen toevoegen aan het blog.

Ga als volgt te werk om een blogvermelding te maken:

 1. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het blog op Blogvermelding maken.
 2. Typ op de pagina Blogvermelding maken een titel en de tekst van de vermelding.
 3. U kunt ook bij Blogvermeldingsbestanden op Bladeren in mijn computer klikken om een bestand te uploaden vanaf uw computer. U kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
  • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

   -OF-

  • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.

   Bestanden die zijn toegevoegd door studenten worden alleen bij hun vermeldingen weergegeven. Deze bestanden worden niet opgeslagen in Cursusbestanden of Content Collection.

 4. Klik op Vermelding posten.

  -OF-

  Klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding op te slaan en later te posten.

  Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het blog en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u bij Cijfer voor blog op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Concepten van blogvermeldingen weergeven

Als u een blogvermelding hebt opgeslagen om deze later af te maken, klikt u op Concepten weergeven op de pagina met blogonderwerpen. Klik op de titel van de vermelding om deze eventueel aan te passen en dan te posten.

Opmerkingen toevoegen voor een blogvermelding

U kunt opmerkingen toevoegen aan blogvermeldingen van andere gebruikers. Dit kan voor persoonlijke blogs, maar ook voor cursusblogs en groepsblogs. De cursusleider bepaalt of u anoniem opmerkingen kunt toevoegen en of uw opmerkingen kunt verwijderen.

Geef op de pagina met blogonderwerpen een blog weer door in het zijpaneel op de naam van de gebruiker te klikken in de vervolgkeuzelijst Naam. De blogvermeldingen van de gebruiker worden geopend in het inhoudsframe. Klik op Opmerkingom opmerkingen toe te voegen.

Een blogvermelding wijzigen of verwijderen

De cursusleider bepaalt of u blogberichten die u hebt gepubliceerd mag wijzigen of verwijderen. Open op de pagina met onderwerpen van het blog het contextmenu van de vermelding en klik op Bewerken of Verwijderen. U kunt een verwijderde vermelding niet meer terughalen.

Blogcijfers weergeven

Nadat de cursusleider uw bijdragen aan een blog heeft beoordeeld, kunt u het cijfer op twee plaatsen bekijken. De cijfergegevens zijn beschikbaar in het gedeelte Blog cijfer geven van de pagina met blogonderwerpen en in Mijn cijfers. U kunt ook de feedback van de cursusleider zien en de datum van de beoordeling. Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het blog en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u bij Cijfer voor blog op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Aandachtspunten bij het beheren van blogs

 • Als u uit een cursus bent verwijderd, hebt u geen toegang tot blogs Als u uit een cursus wordt verwijderd nadat afzonderlijke blogs zijn gemaakt, worden al uw berichten en opmerkingen verwijderd. Als u wordt verwijderd uit een cursus nadat cursusblogs zijn gemaakt, blijven al uw berichten en opmerkingen behouden, maar wordt uw naam gewijzigd in "Anoniem".
 • Als de cursusleider een blog verwijdert terwijl u een bijdrage schrijft voor het blog, worden het blog en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als de beschikbaarheid van een blog wordt ingetrokken terwijl u een bijdrage schrijft, blijft het blog alleen zichtbaar voor de cursusleider.
 • Als de cursusleider de instelling van de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wijzigt, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.
 • Als de cursusleider de instelling van de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wijzigt, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.