Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Virtueel klaslokaal

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

In het virtuele klaslokaal kunt u vragen stellen, tekenen op het whitebord, chatten en deelnemen aan parallelsessies.

Werk de onderstaande controlelijst af voordat u gaat deelnemen aan een sessie van Virtueel klaslokaal. U weet dan zeker dat uw computer op de juiste manier is ingesteld.

 • Schakel de blokkering van pop-ups in uw browser uit. Doe dit ook voor blokkeringen die mogelijk zijn ingeschakeld in de werkbalk van uw browser, zoals de werkbalk van Yahoo of Google.
 • Controleer of u beschikt over de vereiste Java-invoegtoepassing van Sun.
 • Controleer ruim vóór de geplande sessie of u contact kunt maken met Virtueel klaslokaal. U weet dan zeker dat de tool zonder problemen kan worden geladen.

Een virtueel klaslokaal openen

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Klik op de pagina Tools op Samenwerking.
 3. Klik op de pagina Samenwerkingssessies op de naam van de sessie van Virtueel klaslokaal waaraan u wilt deelnemen.

Onderdelen van Virtueel klaslokaal

Wanneer u de tool Virtueel klaslokaal start, wordt de tool geopend in een nieuw venster.

 1. Menubalk: Hiermee kan de moderator het virtuele klaslokaal beheren. De menubalk bevat opties voor het regelen van de deelname aan de sessie, het kiezen van toegangsrechten voor gebruikers, het beëindigen van de sessie en het controleren van parallelsessies.
 2. Opnametool: hiermee kunt u sessies van Virtueel klaslokaal opnemen.
 3. Tools: alle tools die tijdens de virtueel-klaslokaalsessie kunnen worden gebruikt. U kunt hier het cursusoverzicht raadplegen, het whitebord openen, zoeken naar websites, en vragen stellen en beantwoorden.
 4. Chat: hiermee kunt u berichten opstellen, uw 'hand opsteken' om vragen te stellen en persoonlijke berichten activeren.

De tool Virtueel klaslokaal voor groep

In groepssamenwerkingssessies zijn extra functies voor sessiebeheer beschikbaar, zoals een menubalk en een opnamemenu.

Menubalk

Alleen gebruikers met actieve bevoegdheden hebben toegang tot de opties op de menubalk.

 • Weergave: kies een optie voor de weergave van persoonlijke berichten in het virtuele klaslokaal. Selecteer In hoofdvenster weergeven om persoonlijke berichten weer te geven binnen het chatgebied. Selecteer In apart venster weergeven om persoonlijke berichten weer te geven in een afzonderlijk venster.
 • Besturingselementen: hiermee kan de sessiemoderator de functies selecteren die toegankelijk zijn voor een gebruiker.
 • Wissen: hiermee wordt de chatweergave van de gebruiker gewist.
 • Beëindigen: de huidige sessie beëindigen.
 • Parallelsessies: een ruimte maken voor een groep gebruikers voor een parallelsessie.
  • Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers die zullen deelnemen aan de parallelsessie. U kunt alleen deelnemen aan een parallelsessie als u hiervoor bent geselecteerd door de maker van de sessie.
  • Gebruikers die deelnemen aan een parallelsessie zijn nog steeds actief in de hoofdsessie (virtueel-klaslokaalsessie). Wanneer een parallelsessie wordt gesloten, zijn de gebruikers nog steeds actief in de hoofdsessie. Parallelsessies hebben standaard dezelfde instellingen als de hoofdsessie.

Opnamemenu

De sessies die worden gemaakt in groepen, kunt u opnemen en opslaan. Tijdens de sessie kunt u de opname starten, onderbreken en stoppen. U kunt meerdere opnamen maken voor een sessie.

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn in het opnamemenu.

Functies in het opnamemenu
Functie Actie
File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/002_Using_the_Virtual_Classroom/course_groups_menu_begins_recording.png Klik op Opname starten om een afschrift van de sessie vast te leggen. Er worden gegevens vastgelegd zodra deelnemers berichten gaan uitwisselen. U kunt meerdere opnamen maken voor een sessie.

Als u tijdens een opname opnieuw op Opname starten klikt, wordt de opname gestopt.

File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/002_Using_the_Virtual_Classroom/course_groups_menu_pauses_recording.png Klik op Opname onderbreken om een opname tijdelijk te stoppen. Dit wordt aangegeven in het chatvenster en in het afschrift van de chatsessie. Klik nogmaals op de knop om het opnemen te hervatten.
File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/002_Using_the_Virtual_Classroom/course_groups_menu_stops_recording.png Klik op Opname stoppen om een opname te beëindigen. Als een chatsessie is beëindigd, kunnen er geen berichten meer worden toegevoegd aan de opname.

als u een opname per ongeluk stopt, klikt u op Opname starten om een nieuw afschrift te maken. Geef die tweede opname een naam zoals "Deel 2" of "Vervolg".

File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Student/170_Tools/Collaboration_Tools/002_Using_the_Virtual_Classroom/button_course_groups_menu_bookmark.png Klik op Bladwijzer om opmerkingen toe te voegen aan een opname. U kunt zo bijvoorbeeld een notitie toevoegen dat u een nieuw onderwerp gaat introduceren. Als u opmerkingen gaat toevoegen, moet u niet vergeten dat studenten de opnamen kunnen zien. Bladwijzers worden in een andere kleur weergegeven dan de tekst van chatberichten.