Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusberichten

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

Met de tool Cursusberichten van Blackboard Learn beschikt u over een vertrouwde interface voor het uitwisselen van berichten binnen een cursus. Elke deelnemer aan de cursus krijgt automatisch een account, en berichten worden verstuurd en ontvangen met die account. Hierdoor wordt extra privacy geboden, omdat geen externe e-mailadressen worden gebruikt. Externe factoren hebben daardoor geen invloed op de communicatie binnen een cursus. De reden hiervoor is dat onjuiste of verouderde e-mailadressen van studenten geen invloed hebben op deze manier van communiceren.

Cursusberichten kunt u alleen binnen de cursus ontvangen. Als er nieuwe cursusberichten zijn, wordt dit gemeld in de module Nieuwe items op het tabblad Mijn instituut en op de homepage van de cursus.

Cursusberichten zijn normaal gesproken toegankelijk via het gebied Tools van een cursus. De cursusleider kan de toegang tot berichten echter beperken of een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat berichten snel toegankelijk zijn.

Cursusberichten maken

  1. Klik in het cursusmenu op Tools.
  2. Klik op de pagina Tools op Cursusberichten.
  3. Klik op de actiebalk van de pagina Cursusberichten op Bericht opstellen.

  4. Klik op de pagina Bericht opstellen op Aan om een lijst met cursusleden weer te geven.
  5. Selecteer de ontvangers in het vak Ontvangers selecteren: Aan en klik op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers. U kunt de functies CC en BCC gebruiken om het cursusbericht te sturen naar gebruikers die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in het bericht, maar die niet de primaire ontvangers zijn. Wanneer u BCC gebruikt, weten andere ontvangers niet dat de gebruikers in dit veld het bericht ook ontvangen.

    Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle cursusdeelnemers selecteren.

  6. Typ een onderwerp en bericht. Gebruik desgewenst de inhoudseditor om de tekst van het bericht op te maken.
  7. Klik op Bladeren om een bestand te selecteren dat u wilt bijvoegen aan het bericht. Wanneer het bericht een antwoord of een doorgestuurd bericht is, kunt u aangeven of u de oorspronkelijke bijlage wilt opnemen.
  8. Klik opVerzenden.

Mappen voor cursusberichten maken

Als dit is toegestaan door de instelling, kunt u persoonlijke mappen maken voor het overzichtelijk opslaan van uw berichten. Persoonlijke mappen zijn alleen bedoeld voor het opslaan van berichten. Ontvangen berichten worden altijd eerst weergegeven in de map Postvak IN en verzonden berichten in de map Verzonden. Nadat een bericht is weergegeven, kunt u dit verplaatsen naar een persoonlijke map.

Reageren op cursusberichten

Klik op de pagina Bericht weergeven op Beantwoorden op de actiebalk om een bericht te sturen aan de afzender of klik op Alle beantwoorden om een antwoord te sturen naar de afzender en alle andere ontvangers van het bericht in het veld Aan .

U kunt andere ontvangers toevoegen aan het bericht. In de tekst van het bericht is de tekst van het oorspronkelijke bericht al opgenomen. U kunt aanvullende tekst typen.

Cursusberichten doorsturen

Klik op de pagina Bericht weergeven op Doorsturen op de actiebalk. Selecteer op de pagina Bericht doorsturen de ontvangers in het vak Ontvangers selecteren: Aan en klik op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.

Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle cursusdeelnemers selecteren.

Cursusberichten verplaatsen

Berichten kunnen worden verplaatst van elke map naar een persoonlijke map. Via persoonlijke mappen kunnen berichten worden geordend zodat ze later snel kunnen worden gevonden. Met de functie Bericht verplaatsen kunnen berichten worden verplaatst van de ene map naar de andere. Berichten kunnen niet vanuit de map Postvak IN worden verplaatst naar de map Verzonden.

Cursusberichten verwijderen

U kunt berichten verwijderen als u deze niet meer nodig hebt. Schakel het selectievakje van de gewenste berichten in en klik op Verwijderen op de actiebalk. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Cursusberichten afdrukken

Klik op de actiebalk van de pagina Bericht weergeven op Afdrukken. Het bericht wordt afgedrukt met de afdrukinstellingen van de webbrowser.