Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Dagboeken

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

Dagboeken zijn een instrument waarmee u privé kunt communiceren met de cursusleider. U kunt een dagboek ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie om uw meningen, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen, of om cursusmateriaal inhoudelijk te bespreken en te analyseren. U kunt bijvoorbeeld problemen beschrijven waarmee u te maken hebt gehad en hoe u deze hebt opgelost. De cursusleider kan ervoor zorgen dat dagboekvermeldingen formeler van aard zijn en de focus op een bepaald aandachtsgebied leggen door onderwerpen voor discussie aan te dragen.

De cursusleider kan ervoor kiezen de dagboeken openbaar te maken, zodat alle cursusdeelnemers een bijdrage kunnen leveren. U kunt lezen wat andere studenten hebben geschreven en hierop een reactie geven.

In het gebied van de groep kunnen alle leden van de groep de vermeldingen van de andere leden bekijken en hierop reageren. De groep kan als geheel communiceren met de cursusleider en alle leden kunnen voordeel hebben van de gemaakte opmerkingen.

De cursusleider kan een cijfer geven aan groepsdagboeken en dit cijfer toekennen aan alle leden van de cursusgroep. Dagboekvermeldingen kunnen ook uitsluitend als communicatiemiddel worden gebruikt. In beide gevallen kunt u meerdere bijdragen leveren aan hetzelfde onderwerp.

Dagboeken bekijken

U kunt dagboeken weergeven via het cursusmenu of de pagina Tools. Klik op de overzichtspagina met dagboeken op de naam van het dagboekonderwerp dat u wilt weergeven. De dagboekonderwerpen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

De pagina met dagboekonderwerpen

De pagina met dagboekonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties: het inhoudsframe en het zijpaneel.

 1. Dagboekvermelding maken: U kunt zo veel dagboekvermeldingen maken als u wilt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de cursusleider een opmerking toevoegt met het verzoek iets toe te lichten voordat een cijfer wordt toegekend of om een onderwerp voor een vermelding voor te stellen.
 2. Dagboekinstructies: vouw het gedeelte uit om de instructies voor het dagboek te lezen en de doelen die de cursusleider eventueel heeft afgestemd op het dagboek.
 3. Dagboekinvoer: Dagboekvermeldingen worden weergegeven in het inhoudsframe.

 4. Opmerking: klik hierop om opmerkingen toe te voegen.
 5. Concepten weergeven: hiermee kunt u alle vermeldingen weergeven die als concept zijn opgeslagen.
 6. Dagboekgegevens: vouw het zijpaneel uit om informatie oer het dagboek te bekijken en om te zien of er opmerkingen zijn toegevoegd.
 7. Cijfer: dit gedeelte is beschikbaar als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor het dagboek. U kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor uw dagboekvermeldingen.
 8. Index: in dit gedeelte kunt u voor een week of maand de titels zien van geselecteerde vermeldingen, afhankelijk van de instellingen die de cursusleider heeft opgegeven voor het dagboek. De titel van de meest recente vermelding wordt als eerste weergegeven.

Een dagboekvermelding maken

Alleen de cursusleider kan een dagboekonderwerp maken. U kunt vervolgens wel vermeldingen toevoegen aan het dagboek.

Ga als volgt te werk om een dagboekvermelding te maken:

 1. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het dagboek op Dagboekvermelding maken.
 2. Typ op de pagina Dagboekvermelding maken een titel en de tekst voor de vermelding.
 3. U kunt ook bij Dagboekvermeldingsbestanden op Bladeren in mijn computer klikken om een bestand te uploaden vanaf uw computer. U kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
 4. Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

  -OF-

 5. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.

  Bestanden die zijn toegevoegd door studenten worden wel samen met de vermelding weergegeven, maar worden niet opgeslagen in Cursusbestanden of Content Collection.

 6. Klik op Vermelding posten.

  -OF-

  Klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding op te slaan en later te posten.

  Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het dagboek en deze beschikbaar heeft gesteld aan studenten, klikt u bij Cijfer voor dagboek op de knop Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Concepten van dagboekvermeldingen weergeven

Als u een dagboekvermelding hebt opgeslagen om deze later af te maken, klikt u op Concepten weergevenop de pagina met dagboekonderwerpen. Klik op de titel van de vermelding om deze eventueel aan te passen en dan te posten.

Opmerkingen toevoegen voor een dagboekvermelding

U kunt opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen als de cursusleider dit heeft toegestaan. U kunt reageren op de opmerking van een cursusleider om zo de interactie momentum te geven.

U kunt geen opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van een andere gebruiker, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Gebruikers kunnen wel opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van studenten die deel uitmaken van hun groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen alle groepsleden en de cursusleider opmerkingen toevoegen voor vermeldingen.

Een dagboekvermelding wijzigen of verwijderen

De cursusleider bepaalt of u dagboekvermeldingen die u hebt gepubliceerd mag wijzigen of verwijderen. Open op de pagina met onderwerpen van het dagboek het contextmenu van de vermelding en klik op Bewerken of Verwijderen. U kunt een verwijderde vermelding niet meer terughalen.

Cijfers voor dagboekvermeldingen weergeven

Nadat de cursusleider uw bijdragen aan een dagboek heeft beoordeeld, kunt u het cijfer op twee plaatsen bekijken. De cijfergegevens zijn beschikbaar in het gedeelte Dagboek cijfer geven van de pagina met dagboekonderwerpen en in Mijn cijfers. Hier kunt u ook eventuele feedback lezen en zien op welke datum het cijfer is toegekend. Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het dagboek en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Problemen oplossen

 • Als de cursusleider een dagboek verwijdert terwijl u een bijdrage schrijft voor het dagboek, worden het dagboek en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als de beschikbaarheid van een dagboek wordt ingetrokken terwijl u een bijdrage schrijft, blijft het dagboek in de bewerkingsmodus zichtbaar voor de cursusleider, maar kunt u het dagboek niet meer zien.
 • Als de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wordt gewijzigd, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.
 • Als de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wordt gewijzigd, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kunt u deze niet meer wijzigen.