Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's

De instelling en de cursusleider bepalen welke tools beschikbaar zijn.

Een wiki is een samenwerkingstool waarmee u een of meer pagina's met materiaal voor een cursus kunt maken of wijzigen. Een wiki is een gebied waar gebruikers kunnen samenwerken aan inhoud. Gebruikers van een cursus kunnen wikipagina's maken en wijzigen voor de cursus of een cursusgroep.

Cursusleiders en studenten kunnen opmerkingen toevoegen en de cursusleider kan afzonderlijke bijdragen beoordelen.

Wiki's weergeven

U kunt wiki's weergeven via het cursusmenu of de pagina Tools. Klik op de overzichtspagina met wiki's op de naam van het wiki-onderwerp dat u wilt openen. De wiki-onderwerpen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Wikipagina's maken

Alleen de cursusleider kan een wiki maken. U kunt vervolgens wel vermeldingen toevoegen aan de wiki.

Ga als volgt te werk om een wikipagina te maken:

 1. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken.
 2. Typ op de pagina Wikipagina maken een naam en informatie in het tekstvak Inhoud. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 3. Klik opVerzenden.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan de wiki en deze beschikbaar heeft gesteld, kunt u de rubriek bekijken op de pagina Mijn bijdrage. Klik op Rubriek weergeven bij Cijfer om criteria voor cijfertoekenning weer te geven.

Als er geen rubriek is gekoppeld of de cursusleider rubrieken niet beschikbaar heeft gemaakt, kunt u de knop Rubriek weergeven niet kiezen.

Wiki-inhoud bewerken

Elke deelnemer aan een cursus kan een pagina van een wiki wijzigen en elk lid van een groep kan een pagina van een groeps-wiki wijzigen. Wijzigingen worden door alle cursusleden, inclusief de cursusleider, op dezelfde manier doorgevoerd.

Als een gebruiker bezig is een wikipagina te bewerken, wordt de pagina gedurende 120 seconden vergrendeld om te voorkomen dat andere gebruikers de pagina wijzigen. Als u probeert een pagina te bewerken die door iemand anders wordt gewijzigd, verschijnt er een mededeling dat de pagina momenteel in gebruik is door een andere gebruiker.

 1. Klik op de pagina met wiki-onderwerpen op de wikipagina die u wilt wijzigen.
 2. Klik op Wiki-inhoud bewerken.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Wikipagina bewerken.
 4. Klik op Verzenden om de wijzigingen op te slaan.

Koppeling naar andere wikipagina's

Als een wiki uit een groot aantal pagina's bestaat, kunt u een koppeling opnemen naar een verwante pagina om de informatie beter toegankelijk te maken. U kunt alleen koppelingen naar andere wikipagina's maken als de wiki minimaal twee pagina's bevat. In de inhoudseditor van de pagina waaraan u werkt, ziet u het pictogram voor het toevoegen van een koppeling in de derde rij met functies.

 1. Selecteer op de overzichtspagina met wiki-onderwerpen de wikipagina waaraan u een koppeling wilt toevoegen.
 2. Klik op Wiki-inhoud bewerken.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de pagina Wikipagina bewerken op de plek waar u een koppeling naar een andere wikipagina wilt toevoegen.
 4. Klik op Koppeling naar wikipagina in de inhoudseditor (de functie wordt aangegeven met een pictogram van enkele vellen papier). Als er maar één wikipagina is, kunt u deze functie niet kiezen.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst in het venster Koppeling naar wikipagina invoegen de wikipagina waaraan u de huidige pagina wilt koppelen.
 6. Typ desgewenst een naam voor de koppeling in het tekstvak Naam van koppeling naar wikipagina wijzigen. Als u geen naam invoert, wordt de naam van de oorspronkelijke pagina gebruikt voor de koppeling.
 7. Klik opVerzenden. De koppeling wordt weergegeven in de inhoudseditor.
 8. Klik op de pagina Wikipagina bewerken op Verzenden. De koppeling wordt weergegeven op de wikipagina.

Een opmerking toevoegen voor een wikivermelding

 1. Selecteer de wikipagina waaraan u een opmerking wilt toevoegen.
 2. Klik op Opmerking om opmerkingen toe te voegen.
 3. Klik op Toevoegen. Als u alle opmerkingen wilt zien, klikt u op de koppeling Opmerkingen.

Uw bijdragen bekijken

U kunt een overzicht weergeven met alle pagina's en versies waaraan u tekst hebt toegevoegd of gewijzigd om te kijken of u iets wilt aanpassen.

Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Mijn bijdrage. Op de pagina Mijn bijdrage kunt u informatie over uw bijdrage aan de wiki zien in het inhoudsframe en het zijpaneel.

De pagina Mijn bijdrage

 1. Pagina's weergeven: Gebruik de vervolgkeuzelijst Pagina's weergeven op de actiebalk om de inhoud van de pagina Mijn bijdrage te filteren.
 2. Wiki-instructies: vouw het gedeelte uit om de instructies voor de wiki te lezen en de doelen die de cursusleider eventueel heeft afgestemd op de wiki.
 3. Paginaversie: in de kolom Paginaversie worden paginatitels weergegeven met de bijbehorende versienummers. Klik op een titel om de pagina weer te geven zonder gemarkeerde wijzigingen. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. De meest recente versie van de pagina wordt standaard als eerste weergegeven.
 4. Wijzigingen door gebruiker: klik op een koppeling in de kolom Wijzigingen door gebruiker om een pagina te vergelijken met de vorige versie. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. Op het tabblad Legenda wordt uitgelegd welke opmaak er is gebruikt om de verschillen tussen de versies duidelijk te maken.
 5. Wikidetails: Vouw het zijpaneel uit om informatie over de wiki lezen, zoals het aantal pagina's dat u hebt toegevoegd of gewijzigd, en hoeveel opmerkingen u hebt toegevoegd aan de wiki.
 6. Cijfer: Dit gedeelte is beschikbaar als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor de wiki. U kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor uw wikipagina's.
 7. Deelnameoverzicht: in het gedeelte Deelnameoverzicht kunt u bij Gewijzigde woorden exact zien hoeveel woorden (als aantal en percentage) u hebt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd op alle pagina's en in de verschillende versies van pagina's. De waarde voor Opgeslagen pagina's wordt opgehoogd wanneer op Verzenden wordt geklikt op de pagina Wikipagina bewerken in de wiki, ongeacht of er al dan niet inhoud is gewijzigd. De hoeveelheid opgeslagen pagina's wordt weergegeven met een aantal en een percentage.

Cijfers voor wikibijdragen weergeven

Nadat de cursusleider uw bijdragen aan een wiki heeft beoordeeld, kunt u het cijfer op twee plaatsen bekijken. Cijfers worden weergegeven op de pagina Mijn bijdrage en in de tool Mijn cijfers. Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Mijn bijdrage. Op de pagina Mijn bijdrage kunt u bij Cijfer het toegekende cijfer zien voor de bijdragen. U kunt ook de feedback van de cursusleider zien en de datum van de beoordeling.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan de wiki en deze beschikbaar heeft gesteld, kunt u de rubriek bekijken op de pagina Mijn bijdrage. Klik op Rubriek weergeven bij Cijfer om criteria voor cijfertoekenning weer te geven.