Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoud ordenen in mappen

Voordat u inhoud toevoegt aan Content Collection, moet u plannen hoe u de inhoud wilt beheren. Op die manier kunt u inhoud ordenen op een manier die het best aansluit op uw behoeften.

In Content Collection worden bestanden geordend in een boomstructuur waarin ook geneste mappen en inhoudsgebieden worden weergegeven. Dit betekent dat elke map andere submappen en bestanden kan bevatten. De term "items" heeft betrekking op bestanden en mappen.

In een map kunt u zowel bestanden als andere mappen opslaan. Mappen zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die de map heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers de map en de inhoud ervan moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld. Met uitzondering van de hoofdmap bevinden alle mappen zich in andere mappen. Hoofdmappen zijn mappen waarin alle andere mappen zijn opgenomen. Inhoudsgebieden, zoals Gebruikers, Cursussen, Instelling en Bibliotheek, zijn mappen die zijn opgeslagen onder de hoofdmap.

Een bovenliggende map mag niet twee submappen met dezelfde naam bevatten. In de gebruikersmap mogen bijvoorbeeld niet twee mappen met de naam "Groepsprojecten worden" gemaakt. Een map mag ook niet twee bestanden met dezelfde naam bevatten.

Informatie over de gebruikersmap

Wanneer een gebruiker Content Collection voor het eerst opent, wordt een gebruikersmap gemaakt. De naam van deze map komt overeen met de gebruikersnaam. De gebruiker kan dit gebied naar wens ordenen.

De instelling bepaalt of voor alle gebruikers een map met de gebruikersnaam wordt gemaakt of alleen voor gebruikers met bepaalde rollen.

Inhoud opslaan

Gebruikers moeten de gebruikersmap zo ordenen dat persoonlijke en gedeelde bestanden eenvoudig kunnen worden geopend en beheerd. De gebruikersmap is geschikt voor het opslaan van persoonlijke bestanden en documenten die nog niet zijn voltooid. Dit gebied kan ook worden gebruikt als werkruimte voor groepssamenwerking. Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven van mappen die nuttig kunnen zijn:

  • Persoonlijke map: Een werkgebied waarin lopende projecten worden opgeslagen. Deze map wordt niet gedeeld met andere gebruikers.
  • Groepsmappen: Mappen voor groepssamenwerking die worden gedeeld met andere groepsleden en waarin gezamenlijk aan projecten kan worden gewerkt.
  • Mappen voor persoonlijk cursusmateriaal: Wanneer de gebruiker een cursusleider is, kan een map in dit gebied worden gebruikt om persoonlijke cursusgegevens, zoals cijfers van studenten, op te slaan.

Machtigingen toekennen

Voor de gebruikersmap op het hoogste niveau moet u alleen de machtiging Lezen toekennen. Wanneer u extra machtigingen toekent voor deze map, wordt beheren en ordenen van de inhoud lastig. Wanneer u voor de map op het hoogste niveau de machtiging Lezen toekent aan andere gebruikers, moet u niet vergeten de machtigingen te verwijderen voor de submappen of items met persoonlijke gegevens.

Ruimte voor persoonlijke en openbare inhoud

Het is zeer nuttig aparte mappen te maken voor persoonlijke inhoud en openbare inhoud. Een persoonlijke map kan bijvoorbeeld papers en projecten bevatten waaraan u nog werkt, terwijl een andere map professionele inhoud bevat die u nog niet wilt delen, zoals cv's en sollicitatiebrieven.

Wanneer u een document wilt delen, kunt u het kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Wanneer een cursusleider bijvoorbeeld aan een cursusdocument werkt, kan hij of zij een conceptversie maken in een persoonlijke map. Zodra het document is voltooid, kan het vervolgens worden verplaatst naar een openbare map. De gedeelde map wordt gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de klas (openbare ruimte die alleen beschikbaar is voor cursusleden).

Een persoonlijke map maken

Net als andere mappen in Content Collection worden ook persoonlijke mappen gemaakt met de optie Map maken op de actiebalk. Of een map persoonlijk is, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Een gebruiker kan bijvoorbeeld in zijn of haar gebruikersmap een submap maken en geen machtigingen voor de map toekennen aan anderen.

Een openbare map maken

Net als persoonlijke mappen worden ook openbare mappen gemaakt met de optie Map maken op de actiebalk. Of een map beschikbaar is voor meerdere gebruikers en gebruikersgroepen, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Elke gebruiker met de machtiging Beheren kan het item delen met een grotere groep gebruikers. In een gebruikersmap kan bijvoorbeeld een openbare map worden gemaakt en gedeeld met een gebruikersgroep die samenwerkt aan een project.