Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over machtigingen

In enkele gevallen kunnen gebruikers vragen hebben over machtigingen.

Bestanden en mappen weergeven

Wanneer een gebruiker een item of map niet kan weergeven, beschikt deze doorgaans niet over de machtiging Lezen. In een aantal gevallen kunnen gebruikers een bestand of map echter niet weergeven als gevolg van andere systeemregels:

Veelgestelde vragen bekijken
Probleem Reden
Een gebruiker is ingeschreven voor een klas, maar de cursusmap wordt niet weergegeven onder Cursussen of e-Reserves. Cursusmappen worden pas gemaakt in Content Collection wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection heeft geopend. Wanneer dit gebeurt, wordt de cursusmap onder e-Reserves weergegeven voor ingeschreven gebruikers. Deze gebruikers moeten daarnaast over de machtiging Lezen beschikken voordat de cursusmap wordt weergegeven onder Cursussen.
Een gebruiker is ingeschreven bij een organisatie, maar de organisatiemap wordt niet weergegeven onder e-Reserves. Organisaties hebben geen mappen onder e-Reserves. Alleen mappen voor cursussen worden weergegeven onder e-Reserves.
Een gebruiker kan alle inhoud in zijn of haar portfolio bekijken. Een gebruiker waarmee deze portfolio wordt gedeeld, kan niet alle bestanden bekijken waarnaar een koppeling is toegevoegd in de portfolio. De gebruikerslijst van de portfolio beschikt niet meer over de machtiging Lezen voor alle items waarvoor een koppeling is opgenomen in de portfolio. Toen de portfolio werd gemaakt en gedeeld, zijn de gebruikers waarmee de portfolio werd gedeeld, toegevoegd aan de gebruikerslijst van de portfolio. Bovendien is aan deze gebruikers leestoegang verleend voor alle items waarvoor een koppeling is opgenomen in de portfolio. Sinds dat moment is de leestoegang ingetrokken voor een of meer van deze items. Wanneer de gebruiker de items raadpleegt via de portfolio, kunnen de items niet worden weergegeven. Een gebruiker die voor het bestand over de machtigingen Lezen en Beheren beschikt, moet voor de gebruikerslijst van de portfolio de machtiging Lezen toevoegen voor elk item waarvoor de machtiging is verwijderd.
Een gebruiker kan wel een map weergeven, maar niet de gehele inhoud. De gebruiker heeft leestoegang tot de map, maar niet tot de inhoud.

Acties uitvoeren op bestanden of mappen

Wanneer een gebruiker geen acties kan uitvoeren op een bestand of map, beschikt hij of zij meestal niet over de juiste machtigingen. Er zijn echter enkele situaties waarin dit niet het geval hoeft te zijn.

Probleem Reden
Een gebruiker beschikt voor een item over de machtiging Beheren, maar kan het item niet kopiëren naar een andere map. de gebruiker beschikt voor de doelmap niet over de machtiging Schrijven.
Een gebruiker kan een bestand of map weergeven, maar kan in een portfolio geen koppeling met het bestand of de map instellen. De gebruiker heeft alleen leestoegang tot het bestand of de map. Beheertoegang is vereist om het bestand of de map te koppelen aan een portfolio.

Omdat aan alle systeemaccounts de machtiging Lezen is toegekend voor de map /instelling, hebben gebruikers de machtiging Beheren niet nodig voor items die zijn toegevoegd vanuit de map /instelling. Wanneer aan alle systeemaccounts leestoegang is verleend, kan iedereen koppelingen instellen.