Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Machtigingen beheren voor een item

De gebruikerstoegang van een item wordt geregeld via de pagina Machtigingen beheren. Gebruikers kunnen individueel worden toegevoegd met voor elke gebruiker afzonderlijke machtigingen of gebruikers kunnen in groepen worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan zijn alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een bepaalde cursus of alle gebruikers met een bepaalde instellingsrol. Deze groepen worden automatisch afgeleid van  Blackboard Learn.

Machtigingen beheren voor een item

  1. Ga naar de map met het item dat u wilt wijzigen.
  2. Selecteer  Machtigingen  in het contextmenu voor het item.

Functies

De pagina Machtigingen beheren voor een item bevat de volgende functies.

Functies voor beheren van machtigingen
Bewerking . . Klik op ... . .
Een gebruiker toevoegen Klik op Specifieke gebruikers selecteren  op de actiebalk. De pagina  Gebruiker toevoegen voor het item wordt weergegeven. Via deze pagina kunnen een of meer gebruikers worden toegevoegd aan de lijst en machtigingen die zijn ingesteld voor deze gebruiker of gebruikers.
Een gebruikerslijst toevoegen Selecteer een  gebruikerslijst  in de vervolgkeuzelijst  Specifieke gebruikers selecteren op locatie . Via deze pagina kunt u een lijst van gebruikers toevoegen en machtigingen instellen.
Specifieke gebruikersrollen toevoegen Selecteer Instellingsrollen  in de vervolgkeuzelijst  Rollen selecteren . Via deze pagina kunt u een lijst van gebruikersrollen toevoegen en machtigingen instellen.
Machtigingen toekennen aan alle gebruikers Klik op Iedereen toestemming geven  op de actiebalk of selecteer  Alle rollen  in de vervolgkeuzelijst  Rollen selecteren .
Een gebruiker of gebruikerslijst verwijderen Schakel het selectievakje van de gebruiker of gebruikerslijst in en klik op  Verwijderen  op de actiebalk. Voor alle geselecteerde gebruikers en lijsten worden de machtigingen verwijderd. Wanneer de machtigingen zijn verwijderd, hebben de gebruikers geen toegang meer tot de map.
Machtigingen voor een groep wijzigen Selecteer Bewerken  in het contextmenu voor de gebruiker of groep. De pagina  Machtigingen bewerken wordt weergegeven.

Waarschuwing met betrekking tot machtigingen

Het wijzigen van machtigingen kan gebruikers treffen die een item benaderen via een cursus of een portfolio. Wanneer bijvoorbeeld in een portfolio een koppeling is opgenomen naar een item en de machtiging Lezen wordt verwijderd voor de gebruikerslijst van de portfolio, zal een verbroken koppeling worden weergegeven wanneer gebruikers proberen het item te benaderen via de portfolio.

Wanneer een gebruiker de machtigingen wijzigt voor een item dat wordt gedeeld met een portfolio of een cursus, wordt een waarschuwing weergegeven waarin wordt vermeld dat door het uitvoeren van deze actie bestaande koppelingen naar het item worden verbroken. De gebruiker kan de actie vervolgens annuleren of ervoor kiezen door te gaan.