Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Items koppelen aan een werkstroom

Items van Content Collection of bestanden op een lokale vaste schijf kunnen worden gekoppeld aan een exemplaar van een werkstroom. Items van Content Collection of lokale bestanden kunnen worden gekoppeld aan het werkstroommodel, maar ook aan een bepaalde mijlpaal of actie van een werkstroom. Als een item of bestand wordt gekoppeld aan een werkstroommodel, heeft het item of bestand betrekking op alle acties in het model. Als u een item of bestand koppelt aan een mijlpaal, heeft het item of bestand betrekking op alle acties binnen die mijlpaal. Het item of bestand wordt op de gekoppelde positie weergegeven in het model, maar in een exemplaar van een werkstroom worden alle items en bestanden per afzonderlijke actie weergegeven.

Items kunnen worden toegevoegd aan een werkstroom die in uitvoering is. In dat geval gelden echter de volgende beperkingen:

 • De werkstroom moet zijn gestopt.
 • Het item kan alleen worden toegevoegd aan mijlpalen of acties die nog niet zijn gestart.

items die worden toegevoegd aan een werkstroom in uitvoering, gelden alleen voor dat specifieke exemplaar.

Items van Content Collection koppelen aan een werkstroom

Volg de onderstaande stappen vanaf de pagina Werkstroommodel toevoegen, Mijlpaal toevoegen ofActie toevoegen:

 1. Klik op Bladeren.
 2. Gebruik de koppeling Mijn inhoud, Cursusinhoud, Organisatie-inhoud of Instellingsinhoud om naar de gewenste map te navigeren.
 3. Selecteer het item in de lijst.
 4. Klik op Verzenden als u klaar bent.
 5. Voeg machtigingen toe voor het item.

Lokale items koppelen aan een werkstroom

Volg de onderstaande stappen vanaf de pagina Werkstroommodel toevoegen, Mijlpaal toevoegen ofActie toevoegen:

 1. Klik op Bladeren.
 2. Klik op de knop Item toevoegen. De pagina Item toevoegen wordt weergegeven.
 3. Klik op Bladeren.
 4. Gebruik het dialoogvenster Bestand uploaden om het lokale bestand te selecteren en klik vervolgens op Openen.
 5. Selecteer de gewenste opties voor dit bestand door de selectievakjes in te schakelen.
 6. Klik op Verzenden als u klaar bent.
 7. Voeg machtigingen toe voor het item.