Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Verbeteringen voor de toegankelijkheid

De gekoppelde informatiebronnen zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Wij zijn van mening dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ons productteam stelt alles in het werk om barrières weg te nemen die leren via het Blackboard Learn-platform kunnen tegenhouden, zodat iedereen ongeacht leeftijd, beperkingen of situatie het platform kan gebruiken. Ons platform voldoet aan verschillende standaarden en is eenvoudig te gebruiken. Dit betekent dat gebruikers toegang hebben tot elke ondersteunende technologie waarmee ze willen werken.

Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.0) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C). Onze software wordt door externe partijen gecontroleerd op de toegankelijkheid van de producten. Voor de conformiteit van Blackboard Learn 9.1 met de toegankelijkheidsnormen van sectie 508 van de rehabilitatiewet door middel van het hulpmiddel Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®), raadpleegt u VPAT for Blackboard Learn Release 9.1. Voor de conformiteitsverklaring van Blackboard Learn 9.1 SP11 ten aanzien van de Web Content Accessibility-richtlijnen 2.0, niveau AA, raadpleegt u Conformiteitsverklaring over de toegankelijkheid van Learn.

Als u meer wilt weten over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid, raadpleegt u http://www.blackboard.com/accessibility.

Snelkoppelingen

Service Pack 12 bevat een innovatie die voor alle gebruikers van Learn eenbetere navigatie oplevert, maar in het bijzonder voor mensen zonder visuele beperking die alleen het toetsenbord gebruiken. We doen dit door paginakoppen en oriëntatiepunten bij elkaar weer te geven.

Via het hulpmiddel Snelkoppelingen kan een gebruiker snel een kop of gedeelte van een pagina binnen Blackboard Learn vinden en daar rechtstreeks naartoe gaan. Dit type navigatie voor gebruikers die alleen met het toetsenbord werken is in geen enkele andere toepassing in de branche beschikbaar.

Het pictogram Snelkoppelingen vindt u in de linkerbovenhoek en als u erop klikt, ziet u een klein venster met het oriëntatiepunt en navigatiekoppelingen op de pagina. Ook worden de beschikbare sneltoetscombinaties voor de pagina weergegeven.


Zie Snelkoppelingen voor meer informatie.

Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid

Cursusleiders hebben nu de mogelijkheid  “uitzonderingen” in te stellen voor de beschikbaarheid van toetsen. Cursusleiders kunnen nu verschillende beschikbaarheidsregels selecteren voor verschillende gebruikers, of groepen gebruikers, bijvoorbeeld voor bepaalde studenten met een beperking die misschien meer tijd nodig  hebben om een toets te maken.
 
Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid kunnen worden opgegeven via een nieuwe groep instellingen op de pagina Toetsopties. Deze instellingen komen pas beschikbaar nadat de toets is toegevoegd aan een inhoudsgebied. Selecteer een of meer groepen studenten en maak de gewenste uitzonderingen op de eerder opgegeven beschikbaarheidsinstellingen. Uitzonderingen zijn een manier om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen. U kunt uitzonderingen maken voor deze opties:
  • Aantal pogingen
  • Tijdslimiet
  • beschikbaarheid
  • Voltooiing afdwingen

Inhoudseditor voor wiskundige formules

WIRIS biedt de functies voor het bewerken van wiskundige formules van de inhoudseditor die is geïntroduceerd in SP10. In SP10 werd de invoegtoepassing WIRIS aangeboden in de vorm van een Java-applet. Hierdoor waren de functies voor wiskundige formules niet op alle platforms beschikbaar omdat er op het doelplatform voorzieningen voor Java virtual machines aanwezig moesten zijn. SP12 bevat een nieuwe WIRIS-editor die is gebaseerd op JavaScript. Hierdoor is Java niet meer vereist en zijn alle functies voor het bewerken van wiskundige formules nu ook beschikbaar op platforms die Java niet ondersteunen in browsers, zoals iOS. De functionaliteit van de wiskundige editor WIRIS is hierdoor beschikbaar voor alle platforms waarop een browser met JavaScript-ondersteuning wordt uitgevoerd.

De overstap van de niet-toegankelijke applet-gebaseerde editor naar een op JavaScript gebaseerde editor is een verdere verbetering van de toegankelijkheid.