Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Verbeterde SIS-integratie

Gegevensbeheer bij integratie

Er gelden geen beperkingen meer voor gegevensbeheer voor de verschillende soorten integraties. Het is niet meer belangrijk of gegevens oorspronkelijk zijn gemaakt via het opdrachtregelprogramma, de gebruikersinterface of een andere SIS-integratie. Alle integraties kunnen nu gegevens van verschillende integratietypen uitwisselen. Beheerders kunnen Learn-objecten maken met het ene type integratie en de gegevens vervolgens beheren met een ander type.

Complete Refresh by Data Source

Vóór de introductie van het SIS Framework moesten bepaalde clients gebruikmaken van de functie ‘remove data if not present in file’ van het opdrachtregelprogramma *_snpsht om samen met de mogelijkheden voor granulaire gegevensbewerking van de gegevensbron gegevens te verwijderen uit Learn en tegelijkertijd gegevens te maken of bij te werken. Voorafgaand aan SP12 en de bijbehorende verbeteringen was het niet mogelijk deze voorziening aan te bieden op een manier die aansluit bij de clientervaring en bestaande processen voor gegevensbeheer.

In SP12 wordt dit opgelost door het toevoegen van nieuwe URL's voor eindpunten met verwijzingen naar een tekstbestand zonder opmaak van Momentopname dat het gebruik van DSK's in bewerkingen voor volledige vernieuwing ondersteunt. De tag “-Complete Refresh by Data Source” in de naam van de bewerking identificeert deze nieuwe eindpunten en de “refreshlegacy” in de eindpunt-URL. Bijvoorbeeld:

URL eindpunten Momentopname
Bewerking URL van eindpunt
Cursus - Complete Refresh by Data Source https://servernaam/webapps/bb-data-integration-flatfile-BBLEARN/endpoint/course/refreshlegacy

Ondersteuning voor Complete Refresh by Data Source wordt verkregen doordat er een integratie beschikbaar is voor elke DSK waarvoor alle gegevens moeten worden vernieuwd, en doordat het nieuwe eindpunt voor die integratie wordt gebruikt om de gegevens te vernieuwen. Elke DSK die ondersteuning voor vernieuwen vereist, moet worden voorgesteld als een geconfigureerde integratie. Bijvoorbeeld: Om de bewerking Complete Refresh by Data Source uit te voeren op gegevens met de drie DSK's courses.fall, courses.winter, courses.summer moeten er drie integraties via bestanden zonder opmaak van Momentopname worden gemaakt, waarbij de integratie-DSK wordt ingesteld op een van de drie doel-DSK's die in gebruik is.

Complete Refresh by Data Source wordt alleen ondersteund in de context van de eindpunt-URL's en niet voor handmatige uploads van invoerbestanden.

Toewijzing van inschrijvingsveld: gecombineerde inschrijving verplaatsen

Een nieuwe instelling voor het verplaatsen van gecombineerde inschrijvingen biedt beheerders de gelegenheid aan te geven hoe conflicten moeten worden opgelost wanneer er wordt geprobeerd gebruikers in te schrijven voor meerdere cursussen in een bepaalde set met cursussen.

Aangezien gebruikers altijd maar bij één cursus kunnen zijn ingeschreven binnen een set met cursussen, kan deze instelling worden gebruikt als via een invoerbestand van een SIS-integratie wordt geprobeerd een gebruiker in te schrijven voor een cursus in een set met cursussen waarvoor de gebruiker al is ingeschreven. Er kan worden ingesteld dat de student automatisch wordt verplaatst naar de andere cursus of dat de bewerking wordt geweigerd en de oorspronkelijke inschrijving blijft gehandhaafd. In het laatste geval wordt er een waarschuwing toegevoegd aan het logboek van de SIS-integratie.