Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toets- en enquêteopties

Via de pagina's Toetsopties en Enquêteopties kunt u de naam en beschrijving van een toets of enquête wijzigen. Er zijn opties beschikbaar voor het bepalen van de beschikbaarheid, presentatie en feedback voor een beoordeling. Deze opties zijn alleen beschikbaar nadat een beoordeling is toegevoegd aan een inhoudsgebied. Het toevoegen van een toets aan een inhoudsgebied wordt ook wel "implementeren" genoemd.

Als u opties wilt wijzigen voor een geïmplementeerde toets of enquête, opent u het contextmenu van de toets of enquête en kiest u De toetsopties bewerken of De enquêteopties bewerken.

Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid

Er zijn nieuwe instellingen toegevoegd aan de pagina Toets- en enquêteopties om uitzonderingen te maken voor de beschikbaarheid van toetsen. Deze instellingen komen pas beschikbaar nadat de toets is toegevoegd aan een inhoudsgebied. Met de nieuwe instellingen kunnen cursusleiders een of meer groepen studenten selecteren en uitzonderingen maken op de eerder opgegeven beschikbaarheidsinstellingen. Uitzonderingen zijn een manier om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen.

Deze instellingen kunnen op ieder moment worden gewijzigd, zelfs nadat de toets al door enkele studenten is gemaakt. Als er conflicten optreden in regels, worden de minst strikte instellingen voor die gebruiker of groep verleend. De studenten krijgen dan bijvoorbeeld het meeste aantal pogingen, de langste tijdslimiet, enzovoort. Individuele uitzonderingen hebben voorrang boven groepsuitzonderingen wanneer een uitzondering expliciet wordt toegevoegd voor een individuele gebruiker, zelfs wanneer die gebruiker  deel uitmaakt van een of meer groepen met uitzonderingen. 

U kunt uitzonderingen maken voor:

 • Aantal pogingen
 • Tijdslimiet van de toets
 • Automatisch verzenden aan of uit
 • Beschikbaarheid van de toets via begin- en einddatums
 • Voltooiing afdingen aan of uit

Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven

Toetsresultaten en feedback zijn beschikbaar voor studenten nadat ze een enquête hebben ingevuld. Cursusleiders kunnen regels instellen om feedback voorwaardelijk vrij te geven om toetsresultaten geheim te houden en fraude te voorkomen. Regels worden verwerkt in de volgorde waarin ze worden weergegeven.

U kunt bijvoorbeeld Na inzending kiezen om Score, Alle antwoorden, Correct, Ingezonden, Feedback en Onjuiste antwoorden markeren weer te geven aan studenten. De student ziet ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback.

Opties voor toetsfeedback
Feedbackoptie Beschrijving
Wanneer

Hiermee bepaalt u wanneer de toetsresultaten en feedback worden weergegeven aan studenten:.

 • Na inzending
 • Eenmalige weergave
 • Op specifieke datum
 • Na einddatum
 • Na beschikbaarheid en einddatum
 • Nadat pogingen zijn beoordeeld
score Hiermee wordt de uiteindelijke score van het mogelijke aantal punten weergegeven aan studenten.
Alle antwoorden Hiermee worden alle antwoordopties weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals meerkeuzevragen.
Juist Hiermee ziet de student alle juiste antwoorden.
Verzonden Hiermee ziet de student alle gegeven antwoorden.
Feedback Hiermee wordt voor elke vraag feedback van de cursusleider weergegeven.
Onjuiste antwoorden markeren Hiermee worden de antwoorden weergegeven die niet of niet helemaal juist zijn.

Beginpagina van toets

De eerste pagina die studenten zien als ze een toets openen, is op een aantal punten gewijzigd om het maken van de toets duidelijker te maken:

 • De toetsbeschrijving, indien aangeleverd door de cursusleider
 • De toetsinstructies, indien aangeleverd door de cursusleider
 • Beschrijvingen van de instellingen Voltooiing afdwingen en Tijdslimiet

Als studenten al een poging hebben verzonden, zien ze een pagina waarop dit wordt toegelicht. Deze pagina biedt de volgende mogelijkheden:

 • Informatie bekijken over de eerdere poging, en het eventueel resterende aantal pogingen
 • Teruggaan naar de cursus
 • Eerdere pogingen bekijken
 • De toets opnieuw maken indien toegestaan

Vragen toevoegen aan een toets

Nieuwe vragen die worden toegevoegd aan een toets worden niet meer automatisch aan het einde van de toets toegevoegd. U kunt een nieuwe vraag nu meteen op de gewenste plaats weergeven op het toetsbord.

U kunt nu snel een vraag van hetzelfde type toevoegen zonder dat u terug hoeft te gaan naar het toetsbord.

Einddatum en te laat ingeleverd

De cursusleider kan een nieuwe instelling gebruiken om aan te geven of een student een toets nog mag maken als de einddatum is verstreken. Als dat niet mag, zien studenten een bericht dat ze de toets niet meer kunnen maken omdat de einddatum is verstreken.

Als inzendingen na de einddatum zijn toegestaan, worden deze duidelijk gemarkeerd op de pagina's Cijfer nodig, Alle pogingen weergeven, Inzending van toets bekijken en Cijferdetails.

Zie Informatie over het toets- en enquêtebord en Toets- en enquêteopties voor meer informatie.