Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opties voor toetsimplementatie

De pagina's voor het beheren van de beschikbaarheid van tools in Learn zijn bijgewerkt in SP12. Het betreft hier de pagina voor alle tools in het systeem en de specifike pagina met cursusinstellingen voor de standaardbeschikbaarheid van tools in cursussen. Voor instellingen die beschikken over een licentie van Community Engagement gelden de wijzigingen ook voor de specifieke pagina met organisatie-instellingen voor de standaardbeschikbaarheid van tools in organisaties, en voor de pagina voor het beheren van tools binnen een knooppunt van de instellingshiërarchie. De wijzigingen zijn op al deze pagina's hetzelfde.

De pagina van de cursusleider voor het beheren van de beschikbaarheid van tools in een bepaalde cursus of organisatie is niet gewijzigd.

Wanneer een cursustool wordt ingeschakeld en de beschikbaarheid van de tool kan worden gewijzigd in een afzonderlijke cursus of op een onderliggend niveau in de hiërarchie, wordt de beheerder gevraagd aan te geven hoe de wijziging moet worden toegepast op de huidige beschikbaarheidsinstelling in bestaande cursussen. De opties zijn "Alleen nieuwe cursussen" of "Nieuwe en bestaande cursussen". In eerdere releases werden wijzigingen alleen doorgevoerd voor nieuwe cursussen en had de beheerder dus geen keus.

Als de optie "Nieuwe en bestaande cursussen" wordt gekozen, wordt de wijziging van de beschikbaarheid ook doorgevoerd voor andere cursussen in het systeem of binnen het knooppunt van de hiërarchie. Deze bewerking wordt uitgevoerd als een achtergrondtaak en de wijzigingen zijn dan ook niet direct zichtbaar. Net als bij andere achtergrondtaken van het systeem, ontvangt de desbetreffende beheerder een e-mail als de taak is voltooid.

Als de beschikbaarheid van een tool wordt ingetrokken, is er geen keuzemogelijkheid. De reden hiervoor is dat een vergrendelde tool voor geen enkele cursus beschikbaar is in het systeem of binnen het knooppunt in de hiërarchie (zoals in eerdere releases).

De pagina met instellingen voor de beschikbaarheid van tools is aangepast om deze wijziging mogelijk te maken. Hieronder ziet u een voorbeeld van de nieuwe pagina. Eerdere instellingen worden behouden voor alle tools bij een upgrade naar SP12. Standaard AAN en Standaard UIT in eerdere releases komen overeen met de ontgrendelde statuswaarden, en Altijd AAN en Altijd UIT met de vergrendelde statuswaarden.