Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingshiërarchie voor Community Engagement

De hiërarchie-interface is alleen beschikbaar in combinatie met Community Engagement.

De instellingshiërarchie is een boomstructuur met behulp waarvan beheerders een raamwerk met meerdere niveaus kunnen maken binnen Blackboard Learn dat een afspiegeling is van de opbouw van de instelling. Een goed voorbeeld is een instelling met meerdere scholen met afdelingen of verschillende academische programma's met academische studies en cursussen.

De instellingshiërarchie is bedoeld om beheerders in staat te stellen beheertaken waar nodig te delegeren aan andere gebruikers. Dit betekent bijvoorbeeld dat afzonderlijke campussen binnen instellingen hun eigen knooppunt binnen de hiërarchie kunnen beheren. Het gaat hier dan om het beheren van zaken zoals inschrijvingen, cursussen, organisaties en opmaken.

  1. Het scherm Knooppunten bevat een boomstructuur met de niveaus binnen de hiërarchie en de relaties tussen knooppunten. Een knooppunt vertegenwoordigt een niveau binnen de hiërarchie. Dit kan een school, een programma, een eenheid, een afdeling of een andere entiteit zijn. Elk knooppunt in de hiërarchie bevat de gegevens van inschrijvingen, cursussen en gebruikers voor dat niveau. Klik op een knooppunt om de inhoud weer te geven.
  2. De paginatitel geeft aan welk knooppunt u hebt geopend.
  3. U kunt binnen het huidige knooppunt knooppunten op onderliggende niveaus maken.
  4. U kunt op elk knooppunt gebruikers, inschrijvingen, cursussen, beschikbaarheid en instellingen ordenen en beheren.
  5. Gebruik het deelvenster Knooppunten zoeken om een bepaald knooppunt te zoeken.