Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Analytics for Learn Data Integration

Analytics for Learn

Het is de plicht van onderwijsinstellingen studenten te helpen bij het realiseren van hun doelen en het behalen van het meeste rendement uit de investeringen die ze doen in hun opleiding. Onderzoek toont aan dat toegang tot de juiste rapporten en analytische gegevens een context biedt voor met gegevens onderbouwde besluitvorming die positief is voor iedereen van leidinggevenden tot studenten.

Het product Analytics for Learn bestaat uit een set componenten waarmee gegevens worden geëxtraheerd uit Blackboard Learn, die vervolgens worden getransformeerd en overgebracht naar een analytisch raamwerk waar de gegevens worden gecombineerd met gegevens uit het SIS van de instelling. Het technologieraamwerk voor Analytics maakt geen deel uit van het Learn-systeem. 

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration maakt een veilige overdracht van gegevens mogelijk tussen Analytics for Learn en Blackboard Learn-systemen. Hierdoor kunnen geïntegreerde analytische rapporten rechtstreeks in cursussen van Blackboard Learn worden geopend.  Omgekeerd kunnen gegevens van Blackboard Learn worden opgenomen in het rapportage-raamwerk van Analytics for Learn.

Highlights van Building Block

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration wordt ondersteund in Blackboard Learn, Release 9.1 Service Pack 4 en hoger.

 • Dit Building Block werkt voor zelf gehoste en beheerde hostingclients. Eerdere versies van dit Building Block waren alleen beschikbaar voor zelf gehoste clients.
 • Een interface via een webservice zorgt voor de veilige overdracht van gegevens tussen Analytics for Learn en Learn-systemen. 

 • Naast de drie bestaande rapporten hebben cursusleiders nu de beschikking over een nieuw, geïntegreerd Overzichtsrapport voor cursusinzendingen. Dit rapport bevat voor elke student informatie over inzendingen, inclusief opdrachten, toetsen, enquêtes, en discussies, blogs, dagboeken en wiki's met cijfertoekenning. De sectie Activiteitenoverzicht studenten van het rapport geeft per student aan hoe actief deze is door het aantal inzendingen te vergelijken met het gemiddelde aantal inzendingen van alle studenten in die cursus. Studenten met een aantal inzendingen onder het gemiddelde zijn mogelijk onvoldoende betrokken bij de cursus en hebben wellicht extra aandacht nodig.
  • Open het Overzichtsrapport voor cursusinzendingen via het configuratiescherm van de cursus. Vouw de sectie Evaluatie uit en selecteer Analytische gegevens cursus.
  • In de sectie Activiteitenoverzicht studenten van het rapport ziet u de inschrijvingsstatus van studenten, een grafiek van het aantal inzendingen voor het volledige semester, het aantal inzendingen, het gemiddelde aantal inzendingen binnen de cursus, het aantal dagen sinds de laatste inzending en het type materiaal dat het laatst is verzonden.
  • De lijst met studenten kan worden geëxporteerd en vervolgens voor verdere analyse worden geïmporteerd in een programma zoals Microsoft Excel.

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration installeren en activeren

Volgende versies van het Building Block Analytics for Learn Data Integration na deze versie uit fase 2 worden gepubliceerd via Software-updates voor alle clients waarop het Building Block is geïnstalleerd. U kunt Software-updates gebruiken om updates voor het Building Block Analytics for Learn Data Integration rechtstreeks vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer te installeren.

Nieuwe implementaties van Analytics for Learn en clients die zich nog in de implementatiefase bevinden, ontvangen het Building Block als onderdeel van het implementatieproces van Analytics for Learn.

Software-updates

Software-updates worden aangeboden via het configuratiescherm voor systeembeheer. Als er een nieuw Building Block beschikbaar komt, of een update, wordt dit aangegeven via de pictogrammen. Klik op het pictogram Aanbevolen Building Blocks beschikbaar en zoek het Building Block Analytics for Learn Data Integration. Klik op  Install. U moet het Building Block na de installatie nog beschikbaar maken.

software-updates.png

Het Building Block Analytics for Learn Data Integration beschikbaar maken

Als u het Building Block hebt geïnstalleerd, moet u de koppeling Analytische gegevens cursus beschikbaar maken in bestaande cursussen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Tools in het paneel Tools en functies.
 2. Zoek Analytics for Learn Data Integration in de lijst met tools en selecteer Altijd AAN om de tool voor alle cursussen in te schakelen. Selecteer Standaard AAN als cursusleiders Analytische gegevens cursus zelf mogen in- of uitschakelen voor hun cursussen (via Aanpassen Toolbeschikbaarheid in het configuratiescherm voor systeembeheer).