Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Contextcoderingssleutels

Contextcoderingssleutels maken

De enige variabele waar u rekening mee moet houden bij het maken van een contextcoderingssleutel is de lengte van de sleutel in bits. Langere sleutels zijn veiliger, maar werken soms ook wat trager.

U kunt maar één sleutel tegelijk gebruiken met Blackboard Learn. Als via de context-API's meer dan één URL wordt ingesloten, wordt de communicatie voor alle URL's met dezelfde sleutel gecodeerd. Als er al een sleutel bestaat, leidt het maken van een nieuwe sleutel tot het overschrijven van de bestaande sleutel. URL's die van de oude sleutel afhankelijk zijn om de context uit Blackboard Learn te decoderen, werken niet totdat de nieuwe sleutel is gedownload en aan de URL ter beschikking is gesteld.

Een sleutel voor contextcodering maken

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Building Blocks op Gegevensintegratie.
 2. Klik op Contextcoderingssleutel.
 3. Selecteer de sleutellengte in de lijst.
 4. Klik op Verzenden.

De sleutel voor het coderen van context downloaden

Nadat een contextcoderingssleutel is gemaakt, downloadt u deze en stelt deze beschikbaar aan de URL waarop de gegevens binnenkomen die worden doorgegeven door Blackboard Learn.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Building Blocks op Gegevensintegratie.
 2. Klik op Contextcoderingssleutel.
 3. Klik op Downloaden. Er wordt een downloadvenster van de browser weergegeven. De contextsleutel heeft altijd de naam blackboard.key.

Sleutels voor contextcodering beheren

Met API's die context doorgeven, kan Blackboard Learn gegevens in een querytekenreeks verzenden naar de URL's die deze gegevens nodig hebben. Voor een voorbeeld van dit type URL bekijkt u de URL voor een van de cursussen. Het laatste gedeelte van de URL is url=/bin/common/Course.pl?Course_id=unieke_id, waarbij unieke_id een variabele is. Variabelen zoals deze kunnen worden doorgegeven via de API's die context doorgeven.

Het doorgeven van context is met name handig wanneer u Building Blocks implementeert die inhoud nodig hebben van Blackboard Learn voor het genereren van een URL. Ter bescherming van de overdracht van mogelijk gevoelige gegevens als onderdeel van een functie waarmee context wordt doorgegeven, kunt u voor een veilige gegevensoverdracht de context coderen via Cryptix (Blowfish) in plaats van via de standaard Base64-codering.

De pagina Contextcoderingssleutels beheren beschikbaar stellen

Het bestand cryptix32.jar moet worden gedownload en Blackboard Learn moet worden geconfigureerd voordat de functies op de pagina Contextcoderingssleutels beheren beschikbaar worden.

 1. Download het bestand cryptix32.jar van de Cryptix-website (http: //www.cryptix.org).
 2. Plaats cryptix32.jar in blackboard/systemlib.
 3. Maak de map blackboard/config/tomcat/classpath/cryptix-shared.classpath.bb. Het .bb-bestand moet deze inhoud bevatten: @@bbconfig.basedir@@/systemlib/cryptix32.jar
 4. Voer PushConfigUpdates uit om de wijzigingen te activeren.
 5. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Building Blocks op Gegevensintegratie en vervolgens op Contextcoderingssleutel.

Contextcodering beheren

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Building Blocks op Gegevensintegratie en vervolgens op Contextcoderingssleutel. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.

Opdrachten voor contextcodering
Actie Beschrijving
Een nieuwe sleutel maken Klik op Nieuwe contextcoderingssleutel maken. Er wordt een nieuwe sleutel gemaakt en gebruikt door Blackboard Learn. Voor het decoderen van gegevens op externe URL's die via context worden doorgegeven, moet u de sleutel downloaden en toegankelijk maken voor de externe URL. Door het maken van een nieuwe sleutel, verwijdert u de bestaande sleutel. Bestaande Building Blocks waarmee context wordt doorgegeven en die van de oude sleutel afhankelijk zijn, werken niet totdat de nieuwe sleutel beschikbaar is gemaakt.
Een bestaande sleutel downloaden Klik op Bestaande contextcoderingssleutel downloaden. Er moet een sleutel worden gemaakt voordat deze kan worden gedownload en gedeeld.