Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over het werken in de cloud

Wanneer u van plan bent de cloud te gaan inschakelen, stel uzelf dan de volgende vragen.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van de cloud van Blackboard?

Als u de cloud van Blackboard inschakelt, komen binnen uw instelling alle functies van Blackboard Cloud Services beschikbaar. Het gaat hier om Software-updates, het inline beoordelen van opdrachten en verbeterde tools voor sociaal leren.

Cloudprofielen en tools voor sociaal leren worden NIET automatisch ingeschakeld wanneer u de cloud van Blackboard inschakelt.

Met deze tools krijgen uw studenten en docenten toegang tot een leeromgeving die voldoet aan de behoeften van een actief en modern onderwijsplatform en die bijdraagt aan de betrokkenheid van studenten.  

Als u de cloud van Blackboard niet inschakelt (door de Cloud Connector niet in te schakelen), kunt u geen tools voor sociaal leren beschikbaar stellen aan uw studenten en docenten (met SP12 of toekomstige releases).

In de onderstaande tabel kunt u zien wat er beschikbaar is met SP10 of hoger wanneer de cloud van Blackboard is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Functies van SP10 en hoger die worden beïnvloed door de cloud

Cloud uitgeschakeld

Cloud ingeschakeld

Aanmeldingsoverlay – Een overlayscherm dat de gebruiker ziet na aanmelding bij een systeem met SP10 en hoger met informatie en vragen over enkele van de nieuwe functies van SP10 en hoger.

Beschikbaar

Verbeterd met de toevoeging van een verzoek aan aan de gebruiker om een profiel te maken.

Algemene navigatie – De toegang tot Mijn Blackboard.  Via één muisklik toegang tot de nieuwe tools van Mijn Blackboard, plus de cursussen, organisaties en instellingen van een gebruiker.

Beschikbaar

Verbeterd met de toevoeging van de pictogrammen Profiel en Mensen in het menu.

Mijn Blackboard – Een nieuwe gebruikerservaring in Blackboard waarmee belangrijke gegevens uit Learn op één plek worden aangeboden.

Beschikbaar

Verbeterd met de toevoeging van de tools Profiel en Mensen.

Mijn Blackboard: Profiel en Profielkaart - Hiermee kunnen gebruikers een identiteit opbouwen in Blackboard, zodat ze elkaar kunnen ontdekken en relevante informatie over zichzelf kunnen delen om sociaal leren te bevorderen.

Alleen beschikbaar met ingeschakelde cloud

Beschikbaar.  Avatar, naam, studie en eigen beschrijving worden weergegeven op een profielkaart die zichtbaar is in de tool Mensen, de tool Berichten, de naamlijst, het gebruikersregister, discussieruimten, blogs, dagboeken en wiki's.

Mijn Blackboard: Mensen - Met deze tool kunnen gebruikers andere gebruikers vinden binnen de instelling en gebruikersprofielen bekijken.

Alleen beschikbaar met ingeschakelde cloud

Beschikbaar. Zoeken in cursussen, in een organisatie indien een licentie voor Community beschikbaar is en binnen de hele instelling.

Mijn Blackboard: Berichten - Een stream-interface waarin berichten en opmerkingen uit tools voor samenwerking (blogs, dagboeken, wiki's en discussieruimten) uit alle cursussen worden verzameld (en uit organisatie indien een licentie voor Community beschikbaar is).

Beschikbaar

Verbeterd met de weergave van avatars en profielkaarten bij de berichten.

Waarom zijn sommige functies in Service Pack 10 en hoger op de cloud gebaseerd?

Daarvoor zijn drie redenen:

 1. Snellere innovatie en reactiesnelheid: Het integreren van voorzieningen in de cloud van Blackboard betekent dat we maar één moderne laag hoeven te bouwen om nieuwe functies in één keer op alle clients te implementeren.  Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de behoeften van klanten, met name op het gebied van technologieën die zich snel ontwikkelen, zoals sociale tools. Daarnaast kunnen verbeteringen, uitbreidingen en nieuwe functies sneller en efficiënter worden aangeboden.
 2. Schaalbaarheid tegen lagere kosten: Vanweg de interactieve aard van bepaalde sociale voorzieningen, bestaat de kans dat er zeer veel transacties en gegevensverkeer ontstaat.  Door resource-intensieve voorzieningen onder te brengen in de cloud van Blackboard, wordt deze extra belasting weggenomen bij de klanten en komt deze voor onze rekening. Het resultaat is een betere totaalervaring voor onze klanten en eindgebruikers.
 3. Toekomstige koppeling van instellingen/wereldwijd netwerk: De cloud van Blackboard kan ervoor zorgen dat de tools voor sociaal leren op termijn een link gaan vormen tussen onderwijsinstellingen met Bb Learn over de hele wereld om zo een wereldwijd academisch netwerk op basis van Blackboard te vormen.  Via dit netwerk hebben gebruikers dan toegang tot relaties en hulpbronnen voor leren die anders onbereikbaar zouden zijn.

Hoe koppel ik mijn instantie van Blackboard Learn aan de cloud?

Verbinding maken met de cloud

De cloud moet verbonden zijn met uw instantie van Blackboard Learn. Met het beheerdersprivilege "Cloudinstellingen (tools)" kunt u de cloudinstellingen beheren.

Klik in het configuratiescherm voor systeembeheer, onder Cloudbeheer, op Cloud Connector. In de volgende tabel worden de verschillende onderdelen beschreven van het venster dat u vervolgens ziet.

element

Beschrijving

1. Instantie van Blackboard Learn

Externe URL

Geef hier de URL op van de openbare website van Blackboard Learn.

2. Cloudregistratie

Weergavenaam

Geef een naam op om uw school mee aan te geven, bijv. de volledige naam van uw school. Vermijd afkortingen in dit veld.

Beschrijving

Geef een optionele beschrijving voor uw weergavenaam.

Instantietype

Geef aan hoe deze instantie van Blackboard Learn zal worden gebruikt in uw omgeving. Selecteer Productie, Ontwikkeling, Implementeren of Test.

Site-ID

Er wordt een unieke site-ID toegewezen aan uw  Blackboard Learn -instantie nadat deze is geregistreerd.

Verbindingsdatum

De datum en het tijdstip waarop de instantie is geregistreerd.

3. Verzenden

Verzenden

Klik op deze knop om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Verbinding maken met de cloud en een aanwezige firewall configureren

Tweewegcommunicatie met de cloudservices is noodzakelijk. Als u Blackboard uitvoert vanachter een firewall als een testserver of uit veiligheidsoverwegingen, moet u de firewall openstellen voor deze voorzieningen. Dit doet u door in te stellen dat de firewall verkeer moet doorlaten van https://nat.cloud.bb en aanvragen naar https://softwareupdates.cloud.bb, https://api.cloud.bb en https://ui.cloud.bb poort 443 moet toestaan.

Hoe schakel ik de cloudprofielen en -hulpprogramma's in nadat mijn Learn-systeem is verbonden met de cloud?

​Ga als volgt te werk om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Klik op Uit om de cloud in te schakelen.
 3. Lees de privacyovereenkomst en klik opAccepteren.
 4. U ziet nu de pagina Cloudinstellingen. Hier kunt u aangeven hoe cursussen en organisaties worden weergegeven in de cloud van Blackboard en u vindt hier ook instellingen voor de integratie met Facebook en Twitter.

Facebook en Twitter zijn standaard ingeschakeld (AAN). 

Zodra de optie Cloudprofielen en -hulpprogramma's is ingeschakeld, hebben gebruikers toegang tot nieuwe tools en functies. Zie Mijn Blackboard voor meer informatie.

Kan ik de cloudprofielen en -hulpprogramma's weer uitschakelen?

Ja, dat kan. U kunt de cloudprofielen en -hulpprogramma's op dezelfde manier weer uitschakelen als dat u ze hebt ingeschakeld. Klik op Aan om de cloudprofielen en -hulpprogramma's uit te schakelen.

Alle gemaakte en samengevoegde informatie met cloudtools en -services zijn niet langer beschikbaar in uw Blackboard Learn-instantie. Als gebruikers bijvoorbeeld een profiel hebben gemaakt en de cloud wordt uitgeschakeld, kunnen ze dat profiel niet meer bekijken of bewerken vanuit uw Blackboard Learn-instantie.

De gemaakte en samengevoegde informatie met de cloudtools en -services wordt niet verwijderd wanneer de cloud wordt uitgeschakeld, omdat deze in de cloud worden opgeslagen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een profiel heeft gemaakt en de cloud weer wordt ingeschakeld, dan wordt het door de gebruiker bewerkte profiel hersteld.

Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?

Er zijn verschillende beveiligingslagen die zowel uw Learn-omgeving als de cloud van Bb beschermen.  De verificatie van gebruikers wordt afgehandeld door de Learn-instantie.  Het verificatiemechanisme van Learn, wachtwoorden, digitale certificaten, CAS, enzovoort, blijft ongewijzigd met de toevoeging van de cloud.

Gebruikers worden nog steeds op dezelfde manier geverifieerd als in de situatie zonder de cloud.  Om toegang te krijgen tot de cloud van Blackboard, moeten gebruikers eerst worden geverifieerd door Learn. Het is niet mogelijk om rechtstreeks te verifiëren bij de cloud van Blackboard.  De sessie van een gebruiker wordt bij het aanmelden gemaakt via oAuth om een veilige communicatie tussen de Learn-instantie en de cloud van Blackboard te garanderen.  Het inschakelen van de Blackboard Cloud heeft geen invloed op de beveiliging in Learn zelf.

De toegang tot de profielservice vereist een beveiligde verbinding tussen de lokale instantie van Learn en Blackboard Cloud Services. Deze moet per instantie eenmalig worden geconfigureerd vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer van Learn.  Individuele profielen worden gekoppeld aan een lokale gebruikersaccount in een Learn-instantie en zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker via een Learn-instantie.

Blackboard stelt alles in het werk om veilige toepassingen aan te bieden aan onze klant. Blackboard ontwikkelt producten volgens een set beveiligingsrichtlijnen die is afgeleid van OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die zijn opgesteld door OWASP. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Er moeten vereisten worden opgesteld voor het identificeren van verificatievereisten voor iedere gebruikssituatie. Alle documentatie over technische ontwerpen moet een analyse bevatten van potentiële beveiligingsrisico's. Onze ontwikkelteams maken gebruik van verschillende standaarden om conformiteit te garanderen met 'best practice' onwikkelmethodologieën, inclusief het voorkomen van bekende zwakke plekken en het toepassen van bewezen tegenmaatregelen hiervoor tijdens de implementatie.

Blackboard hanteert verschillende methoden voor de bescherming van onze toepassingen, waaronder "top-down" beoordeling van beveiligingsrisico's via het modelleren en analyseren van bedreigingen, evenals "bottom-up" detectie van bedreigingen op codeniveau.  Blackboard stelt alles in het werk eventuele zwakke plekken zo snel mogelijk te repareren door ontwikkel- en releaseprocessen toe te passen die een zo goed mogelijke en efficiënte productie en uitrol van beveiligingspatches mogelijk maken.

Welke gegevens worden er vanuit Learn verzonden naar de Blackboard Cloud op het moment dat de cloudprofielen en -hulpprogramma's zijn ingeschakeld?

Als u de cloud inschakelt, wordt er een cloudprofiel gemaakt voor elke actieve gebruiker in uw instantie van Learn. Dit cloudprofiel wordt gevuld met de voornaam, achternaam, e-mailadres (indien beschikbaar) en huidige inschrijvingen voor cursussen/organisaties van een gebruiker. Als er later nieuwe accounts worden aangemaakt in Learn, worden dezelfde gegevens van Learn overgebracht naar de cloudservices.

Als een gebruiker de naamgegevens en/of het e-mailadres wijzigt in het cloudprofiel dat automatisch is aangemaakt, worden deze wijzigingen niet overgebracht naar Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn.

Gegevens in het cloudprofiel (naam, e-mailadress) worden dus ook NIET teruggestuurd naar Learn.

Elke keer dat een gebruiker zich aanmeldt, wordt het cloudprofiel van de gebruiker gesynchroniseerd met zijn of haar inschrijvingen in Learn, zodat we weten aan welke cursussen/organisaties ze deelnemen (voor de tool Mensen). Daarnaast wordt de landinstelling van de gebruiker (de taal waarin ze de interface van Bb Learn weergeven) verzonden om te bepalen in welke taal de cloudinterface moet worden aangeboden.

De achterliggende gedachte is dat het profiel van de gebruiker zo gedurende het gehele onderwijstraject kan worden aangevuld.

Op het moment dat de cloud wordt ingeschakeld, wordt er in één keer een hele grote hoeveelheid profielgegevens overgebracht naar de cloud.  Dit proces vindt op de achtergrond plaats.  De cloud controleert ook zogenaamde 'hooks' in Learn om wijzigingen van zowel gebruikers als cursussen vast te stellen.  Op het moment dat gebruikersgegevens die zijn opgeslagen in de cloud (zie verderop) worden gewijzigd in Learn (inclusief inschrijvingen), worden de gegevens gesynchroniseerd naar de cloud.  Als een cursustitel wordt gewijzigd of een cursus wordt uitgeschakeld, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de cloud.

Bovendien wordt bij elke aanmelding van een gebruiker het cloudprofiel van de gebruiker gesynchroniseerd met zijn of haar inschrijvingen in Learn, zodat we weten welke cursussen/organisaties er moeten worden weergegeven in de tool Mensen. Daarnaast wordt de landinstelling van de gebruiker (de taal waarin ze de interface van Bb Learn weergeven) verzonden om te bepalen in welke taal de cloudinterface moet worden aangeboden.

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij Learn, worden de profielgegevens, inclusief inschrijvingen, gesynchroniseerd naar de cloud om er zeker van te zijn dat de inschrijvingen actueel zijn.

Andere gegevens in het profiel (zoals het hoofdvak, een beschrijving uit het “colofone”, aanvullende contactgegevens, berichten, etc.), kunnen door de eindgebruiker aan het cloudprofiel worden toegevoegd.

Alle gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen verzonden via SSL en oAuth.  In de cloud wordt geen informatie bijgehouden over de gebruikers-ID's van Learn. In Learn wordt wel de gebruikers-ID voor de cloud (gemaakt in de cloud) opgeslagen voor gebruikers.

Hoe wordt de sessie van een gebruiker overgebracht naar de cloud?

De Bb Cloud heeft geen eigen verificatiemechanisme.  Een gebruiker MOET zich aanmelden bij Learn om toegang te krijgen tot de gegevens in de cloud.

Als een gebruiker zich aanmeldt bij Learn, verstuurt Learn een beveiligd OAuth-verzoek naar de cloud om een token voor eenmalig gebruik op te vragen voor identificatie van de sessie van de gebruiker. Dit token wordt via een iFrame in Learn vanuit de browser van de gebruiker verzonden naar de cloud.  Als het token geldig is (gebruiker, tijd, nonce, LMS-instance, etc.) en alle gegevens overeenkomen met de gegevens verzonden vanuit de Learn-instance, wordt er een cookie voor een cloudsessie teruggestuurd naar de browser van de gebruiker. De gebruiker is vervolgens aangemeld bij zowel Learn als de cloud.

Wanneer een sessie van Learn wordt beëindigd (door afmelding of een time-out), maakt Learn via OAuth verbinding met de cloud om de cloudsessie te beëindigen. De cookie is nog steeds beschikbaar in de browser van de gebruiker, maar de bijbehorende sessie in de cloud wordt afgesloten en is niet meer toegankelijk. De volledige levenscyclus van de sessie wordt gesynchroniseerd naar de cloud. Als Learn onverwachts wordt afgesloten terwijl de gebruiker is aangemeld, wordt de sessie beëindigd op het moment dat de maximale tijdslimiet voor sessies van Learn is bereikt.

Waar worden de gegevens van Blackboard Cloud opgeslagen?

Alle gegevens van Blackboard's Cloud Services, inclusief sociale profielen en andere sociale tools, worden gehost in de infrastructuur van de Blackboard Cloud.

Op het moment dat Blackboard Social beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services).  Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten.

Eén van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.

Waarom is hiervoor gekozen?

Er is hoofdzakelijk voor deze beslissing gekozen om de kosten en de complexiteit van de eerste release te beperken. Het inrichten van een gedeelde cloudtoepassing met één tenant die wereldwijd wordt ingezet en waarin gebruikersgegevens gedistribueerd worden opgeslagen in verschillende regionale datacenters is tamelijk complex. Hierdoor neemt ook de complexiteit van het platform toe, evenals de ontwikkelings- en ondersteuningskosten.

Het is echter niet uitgesloten dat in de toekomst gegevens regionaal worden opgeslagen en beheerd. . . Er is echter ook nog geen beslissing genomen dat dit op termijn de gewenste oplossing is. De toekomst zal uitwijzen of het wenselijk is deze aanpak te wijzigen.

De architectuur, het ontwerp en de gebruiksvoorwaarden van de cloudservices, voldoen op dit moment aan de beleidsregels voor gegevensbescherming van de EU, Japan, Australië en andere regio's. Blackboard is ervan overtuigd dat we binnen deze beleidsregels werken, met name door handhaving van het Safe Harbor-framework. Een mogelijke uitzondering zijn de Canadese provincies British Columbia en Nova Scotia, waar provinciale wetgeving het opslaan van gegevens in de V.S. kan verbieden, ondanks de maatregelen voor gegevensbescherming die zijn genomen.

Een speciale kanttekening voor onze internationale klanten:

Wij hebben begrip voor het feit dat enkele van onze internationale klanten zich zorgen maken over het gebruiken van cloudgebaseerde die worden beheerd vanuit in de V.S. gevestigde datacenters.  De wetgeving aangaande gegevensbeveiliging en privacy verschilt per regio, land en soms zelfs per provincie binnen een land.  Dit landschap wordt verder gecompliceerd door beleidsregels van instellingen waarin lokale wetgeving op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd of toegepast.

Deze aandachtsgebieden hebben onze volste aandacht wanneer er nieuwe cloudgebaseerde uitbreidingen van Learn worden geïntroducerd, beginnend met SP10 en Sociaal leren.  We stellen alles in het werk een goede balans te vinden tussen deze probleempunten en één van de belangrijkste voordelen van deze nieuwe mogelijkheden, namelijk het inzetten van de kracht van cloudgebaseerde toepassingen om de barrières weg te nemen die door een traditioneel LMS worden opgelegd aan cursussen en instellingen om zo de onderwijs- en leeromgeving universeel te maken.  Het behouden van dit voordeel en het tegelijkertijd oplossen van alle mogelijke problemen met betrekking tot de locatie van gegevens en de daarmee gepaard gaande privacykwesties resulteert in nieuwe uitdagingen.  We beseffen dat met de gekozen aanpak voor het introduceren van deze nieuwe mogelijkheden deze problemen niet voor al onze klanten zijn opgelost.  Het onderkennen van deze probleempunten betekent wel dat in onze eerste aanpak al met specifieke zaken rekening wordt gehouden:

 • De nieuwe cloudgebaseerde voorzieningen zijn optioneel en moeten worden geactiveerd door een beheerder.
 • De niewue cloudgebaseerde voorzieningen zijn uitsluitend aanvullend. De bestaande Learn-functionaliteit wordt dus niet beïnvloed als instellingen besluiten deze voorzieningen niet in te schakelen.
 • Nadat de voorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers via privacy-instellingen hun eigen profielgegevens beheren. Daarnaast worden die gegevens pas beschikbaar gesteld nadat de gebruiker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Bij het ontwerp van de architectuur van onze cloudservices is rekening gehouden met de mogelijkheid de gegevens in de toekomst gedistribueerd op te slaan in verschillende datacenters.
 • Blackboard neemt deel aan het Safe Harbor-programma van de VS-EU, en verplicht zich daardoor te voldoen aan de EU-standaard voor privacybescherming. (Raadpleeg voor meer informatie het Blackboard Privacybeleid.)

Op het moment dat deze nieuwe cloudgebaseerde services beschikbaar zijn, zullen we nauw aandacht besteden aan de gebruikspatronen en deze patronen meenemen bij het realiseren van toekomstige ontwikkelingen van deze voorzieningen.

Profielvragen

Moeten de “cloudprofielen en -hulpprogramma's” zijn ingeschakeld om Software-updates te kunnen gebruiken?

Nee, de Cloud Connector is een vereiste voor zowel Software-updates als Cloudprofielen en -hulpprogramma's. Cloudprofielen en -hulpprogramma's hoeft echter niet te zijn ingeschakeld voor Software-updates (en omgekeerd).

Worden er automatisch cloudprofielen aangemaakt na het inschakelen van de cloud?

Nee, het inschakelen van de Cloud Connector betekent dat uw instantie van Blackboard Learn wordt aangemeld bij de cloudservices. Er worden op dat moment alleen gegevens van uw Blackboard-server overgebracht, geen gegevens van gebruikers.

Als u de cloudprofielen en -hulpprogramma's inschakelt, worden er basisgegevens van de gebruikers overgebracht van Learn naar de cloudservices om profielen te kunnen aanmaken voor de gebruikers. Zie ook de vraag “Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?”

Op welke manier kunnen gebruikers de privacy van hun profiel beheren?

Gebruikers hebben vier privacy-instellingen voor hun profiel:

 1. Alle Blackboard-gebruikers: Iedereen met een Blackboard-profiel kan de gebruiker vinden en een bericht sturen. Dit kunnen ook Blackboard-gebruikers van andere scholen zijn.
 2. Mijn instelling: Dit gebruikersprofiel is alleen toegankelijk voor andere Blackboard-gebruikers binnen de eigen instelling.
 3. Persoonlijk: Met deze instelling kunnen andere gebruikers de gebruiker alleen op verzoek en na goedkeuring volgen. Iedereen in een cursus, organisatie en ruimte van de gebruiker kan deze gebruiker vinden en een bericht sturen.
 4. Verborgen: Andere gebruikers kunnen deze gebruiker niet zien, volgen of een bericht sturen. Deze gebruiker kan geen andere gebruikers zien, volgen of een bericht sturen. Gebruikers met deze instelling kunnen niet deelnemen aan ruimten voor sociaal leren.

Kunnen gebruikers profielen verwijderen? En als dat niet kan, waarom niet?

Gebruikers kunnen profiel verbergen via de privacy-instellingen. Andere gebruikers kunnen het profiel dan niet zien, maar de gegevens blijven beschikbaar in het systeem.

Een gebruiker heeft niet de mogelijkheid zijn of haar eigen profiel te verwijderen. Het aanbieden van deze mogelijkheid betekent een extra complexiteit van het systeem die we op dit moment nog niet kunnen inbouwen.

Welke gegevens kunnen worden verwijderd en door wie?

Er kunnen een heleboel gegevens worden verwijderd. Alle velden in een profiel kunnen worden gewijzigd door de eigenaar van het profiel. Dus in plaats van een profiel te verbergen, kunnen alle velden van het profiel worden "gewist", behalve de velden Weergavenaam en E-mailadres. Dit zijn verplichte velden, maar dat wil niet zeggen dat ze "echter" gegevens moeten bevatten. Het bewerken of wissen van profielvelden betekent niet dat er gegevens worden verwijderd die vanuit Learn zijn overgebracht naar de Cloud Services. Deze gegevens blijven gewoon aanwezig.

De gebruiker kan ook berichten of opmerkingen verwijderen die hebben toegevoegd aan het prikbord van hun profiel, op het prikbord van andere gebruikers of in ruimten (profielprikborden en -ruimten komen pas beschikbaar in de versie van Sociale profielen en hulpprogramma's die in december wordt vrijgegeven). De maker/beheerder van een ruimte kan alle berichten of opmerkingen in de ruimte verwijderen, evenals de ruimte zelf trouwens.

Als een klant de relatie met Blackboard beëindigt, kunnen wij de gegevens van de gebruikers van de klant uit het systeem verwijderen. Dit kan echter alleen via de back-end en moet daarom worden aangevraagd bij Client Support.

Wat is de standaardprivacy-instelling voor profielgegevens die worden verzonden naar de Blackboard Cloud?

‘Persoonlijk‘ is de privacy-instelling die standaard wordt gebruikt voor gegevens die worden verzonden naar de Blackboard Cloud.

Welke gegevens kunnen gebruikers wijzigen en/of toevoegen aan hun profiel?

Gebruikers kunnen de volgende gegevens wijzigen en/of toevoegen: profielafbeelding, de weergavenaam (geldt alleen voor de naam die in het profiel wordt weergegeven, niet voor andere plaatsen in Learn), wat ze studeren en een korte beschrijving van zichzelf (“colofon”).

Kunnen beheerders automatisch foto's toevoegen aan cloudprofielen?

Avatars voor cloudprofielen worden bepaald door de gebruiker en kunnen niet automatisch worden bepaald door de beheerder (door de avatar van de voorgaande versie te selecteren of die uit het SIS).

Hanteert de school een beleid voor onlinewangedrag en ongepaste inhoud?

Wanneer de cloud ingeschakeld is, hebben alle gebruikers een persoonlijk profiel waar zij een avatar aan kunnen toevoegen die ze willen delen met anderen op uw school. Gebruikers kunnen inhoud rapporteren die ongepast is. Wanneer een profiel gerapporteerd is, is het de verantwoordelijkheid van de school om het profiel te controleren en actie te ondernemen. Het is het beste om regels en beleidsrichtlijnen te plaatsen m.b.t. de criteria voor het blokkeren of verwijderen van een gebruiker. Criteria kunnen zijn: inbreuk op privacy, overtreding van auteursrecht, pornografie, pesten, aanstootgevende taal en imitatie. Zie Omgaan met gerapporteerde inhoud voor meer informatie.

Op welke manier kunnen gebruikers de privacy van hun profiel beheren?

De privacy-instelling voor het profiel van een gebruiker is standaard ingesteld op Persoonlijk. Dit betekent dat alleen gebruikers die zijn ingeschreven bij dezelfde cursussen en organisaties het profiel van de gebruiker kunnen zien. Zie Gebruikersprofielen voor meer informatie.

Kan een gebruikersprofiel worden gekoppeld aan Facebook en Twitter?

Ja, wanneer een gebruiker een profiel aanmaakt of wijzigt, kunnen ze hun profielfoto ophalen uit Facebook of Twitter, het e-mailadres van Facebook, en/of een korte beschrijving van zichzelf (“colofon”) uit het Facebook- of Twitter-profiel.

Kan de integratie met Facebook en Twitter worden uitgeschakeld? En zo ja, hoe doe ik dat?

De integratie met Facebook en Twitter kan eenvoudig worden uitgeschakeld door op de desbetreffende knop “AAN” in het gedeelte “Profieltools” te klikken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
  • De nieuwe cloudgebaseerde voorzieningen zijn optioneel en moeten worden geactiveerd door een beheerder.
  • De niewue cloudgebaseerde voorzieningen zijn uitsluitend aanvullend. De bestaande Learn-functionaliteit wordt dus niet beïnvloed als instellingen besluiten deze voorzieningen niet in te schakelen.
  • Nadat de voorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers via privacy-instellingen hun eigen profielgegevens beheren. Daarnaast worden die gegevens pas beschikbaar gesteld nadat de gebruiker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
  • Bij het ontwerp van de architectuur van onze cloudservices is rekening gehouden met de mogelijkheid de gegevens in de toekomst gedistribueerd op te slaan in verschillende datacenters.
  • Blackboard neemt deel aan het Safe Harbor-programma van de VS-EU, en verplicht zich daardoor te voldoen aan de EU-standaard voor privacybescherming.
  1. Alle Blackboard-gebruikers: Iedereen met een Blackboard-profiel kan de gebruiker vinden en een bericht sturen. Dit kunnen ook Blackboard-gebruikers van andere scholen zijn.
  2. Mijn instelling: Dit gebruikersprofiel is alleen toegankelijk voor andere Blackboard-gebruikers binnen de eigen instelling.
  3. Persoonlijk:Met deze instelling kunnen andere gebruikers de gebruiker alleen op verzoek en na goedkeuring volgen. Iedereen in een cursus, organisatie en ruimte van de gebruiker kan deze gebruiker vinden en een bericht sturen.
  4. Verborgen: Andere gebruikers kunnen deze gebruiker niet zien, volgen of een bericht sturen. Deze gebruiker kan geen andere gebruikers zien, volgen of een bericht sturen. Gebruikers met deze instelling kunnen niet deelnemen aan ruimten voor sociaal leren.

Kan een gebruiker met een Blackboard-account in meerdere instanties van Blackboard hetzelfde profiel hebben?

Dit is bijvoorbeeld het geval voor een student die cursussen op meerdere scholen volgt of iemand die op de ene school docent is en op een andere school student.

Ja, gebruikers met Blackboard-accounts in meer dan één instantie van Blackboard hebben nu de mogelijkheid profielen samen te voegen om zo hetzelfde profiel te gebruiken met verschillende gebruikersaccounts van Blackboard Learn.

Deze nieuwe mogelijkheid betekent dat een gebruiker één profiel kan onderhouden in de cloud van Blackboard Social en dat profiel met meerdere Blackboard Learn-accounts kan gebruiken. Dit is handig voor gebruikers die tegelijkertijd in verschillende instellingen met Blackboard Learn werken (zoals een gebruiker die afstudeert op de ene instelling en al docent is op een andere instelling, of een gebruiker die al een universitaire studie volgt, maar tijdens de zomer enkele cursussen volgt bij een andere instelling). Nog belangrijker is dat gebruikers “hun profiel nu gedurende hun hele academische loopbaan kunnen meenemen”, ook wanneer ze bij een andere onderwijsinstelling gaan studeren of werken. Een student die afstudeert op een universiteit waar Blackboard Learn wordt gebruikt en vervolgens onderwijsassistent wordt op een hogeschool die ook Blackboard Learn gebruikt, kan zijn profiel dan meenemen en blijven beschikken over de opgebouwde relaties, blijven deelnemen aan ruimten, enzovoort.

Bestaande profielen samenvoegen

Als u al twee of meer profielen hebt, kunt u deze samenvoegen in één profiel.

Kies het profiel dat u als het zogenaamde doelprofiel wilt gebruiken. Het is raadzaam een profiel te kiezen waarin u een persoonlijk e-mailadres hebt ingesteld als het primaire e-mailadres.

Stel het veld Primair e-mailadres van de overige bestaande profielen in op het e-mailadres van het doelprofiel. Dit is het moment waarop de profielen worden samengevoegd.

Bestaande activiteiten en relaties (berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimten, volgers en mensen die u volgt) worden samengevoegd in het "doel"profiel. De avatar, het colofon en het studiegebied worden altijd opgehaald uit het "doel"profiel.

Bijvoorbeeld:


 • Als u een bestaand profiel hebt met het e-mailadres ik@mijnschool.com en u tijdens het aanmaken van een nieuw profiel ik@mijnschool.com invoert, wordt het nieuwe profiel (dat leeg is) samengevoegd met het bestaande profiel.
 • Als u twee bestaande profielen hebt, één met ik1@mijnschool.com als het primaire e-mailadres en een ander profiel met ik2@mijnschool.com, en u het e-mailadres van het eerste profiel wijzigt in ik2@mijnschool.com, is het profiel voor "ik2" het doelprofiel (omdat het primiare e-mailadres van dat profiel hetzelfde blijft). De berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimten, volgers en mensen die u volgt uit beide profielen zijn dan allemaal beschikbaar in het samengevoegde profiel, maar de avatar, het colofon en het studiegebied van het samengevoegde profiel worden opgehaald uit het doelprofiel.

Vragen van opdrachten inline beoordelen

Wat is het inline beoordelen van opdrachten?

Het inline beoordelen van opdrachten is een aanzienlijke verbetering voor docenten die een beoordeling moeten geven voor ingeleverde opdrachten. Docenten hoeven geen bestanden meer te downloaden om ingeleverd werk in te zien of na te kijken. Deze bestanden zijn nu inline beschikbaar, wat betekent dat ze rechtstreeks in de browser kunnen worden geopend. Bovendien zijn er tools voor het maken van aantekeningen beschikbaar, zodat cursusleiders feedback (opmerkingen, markeringen en zelfs tekeningen) rechtstreeks in de inline weergave van het document kunnen toevoegen. De inline viewer maakt gebruik van een externe, cloudgebaseerde technologie Crocodoc genaamd.

Wat is Crocodoc?

Crocodoc is een cloudservice van een externe partij die door Blackboard in licentie is genomen voor gebruik met de functie voor het inline beoordelen van opdrachten. Het is dus een cloudservice die niet door Blackboard wordt beheerd. Het Building Block Opdrachten inline beoordelen communiceert echter wel met een door Blackboard beheerde cloudservice om per instantie van Blackboard Learn een uniek Crocodoc-token op te vragen. Dit token wordt gebruikt door de Crocodoc-service om de instantie van Blackboard Learn te identificeren. Het aanvragen van dit token gebeurt automatisch wanneer het Building Block Opdrachten inline beoordelen beschikbaar is. Er kan alleen een token worden opgevraagd als de Cloud Connector is ingeschakeld en is geconfigureerd voor contact met de Blackboard Cloud. Als het Building Block Opdrachten inline beoordelen het Crocodoc-token niet kan opvragen bij via de door Blackboard beheerde cloudservice, verschijnt het onderstaande foutbericht op de pagina met instellingen voor de opdracht die inline kan worden beoordeeld:

De Cloud Connector hoeft alleen te worden ingeschakeld voor het Building Block om het Crocodoc-token op te vragen en op te halen. De Cloud Connector is niet vereist voor het inline beoordelen van opdrachten nadat het token is opgehaald.

Met betrekking tot de functie voor het inline beoordelen van opdrachten is Blackboard een contractuele verplichting aangegaan met Crocodoc om de technologie van dat bedrijf te gebruiken binnen Blackboard Learn. Zoals meestal het geval is met de meeste OEM-overeenkomsten, is Crocodoc onderdeel van Blackboard Learn. Het toepassen van de Crocodoc-technologie in Blackboard Learn valt dan ook onder uw contract met Blackboard, inclusief het Blackboard Privacybeleid:

De bindende overeenkomst voor het gebruiken van de tool voor inline beoordeling binnen Blackboard Learn is het contract dat is afgesloten tussen de onderwijsinstelling en Blackboard.  De bescherming waarop klanten recht hebben overeenkomstig hun contracten voor Blackboard Learn (inclusief garanties en vrijwaringen) geldt ook voor het gebruiken van de tool voor inline beoordeling. Het Blackboard Privacybeleid is van toepassing op de gegevens die binnen de tool worden gebruikt.  Het gebruik van de tool door een instelling is optioneel.

Worden er voor het inline beoordelen van opdrachten persoonsgegevens verstrekt aan Crocodoc?

Er worden vanuit Blackboard Learn geen persoonsgegevens van gebruikers gedeeld met Crocodoc. Elke inzending van een opdracht krijgt een document-ID, en deze wordt doorgegeven aan Crocodoc. De toewijzing van de document-ID aan een gebruiker wordt afgehandeld binnen de database van Blackboard Learn en wordt nooit bekendgemaakt aan Crocodoc. Hetzelfde geldt voor de invoer van cijfers. Dit gebeurt ook uitsluitend binnen Blackboard Learn. Er worden dus nooit cijfers voor opdrachten verzonden via de servers van Crocodoc en deze worden ook niet beschikbaar gesteld aan Crocodoc.

Hier is wel één voorbehoud op zijn plaats. Als een student zijn of haar naam invoert in een werkstuk dat wordt ingeleverd voor een opdracht, of als een cursusleider één van de tools voor het maken van aantekeningen gebruikt om een cijfer als een aantekening toe te voegen aan het document zelf, is het technisch zo dat de naam en het cijfer dan worden opgeslagen in de Crocodoc-omgeving. Deze gegevens zijn echter niet als gestructureerde informatie beschikbaar die kan worden herleid tot de naam van de student of een cijfer. In de praktijk is het dus zeer moeilijk om in dit scenario bruikbare informatie te extraheren uit de gegevens.

Wat gebeurt er nadat een student een opdracht heeft ingeleverd?

De bestanden die studenten verzenden, worden ook nu gewoon opgeslagen in de desbetreffende instantie van Learn. Een kopie van de inzending wordt ter conversie naar de Crocodoc-cloudservice verzonden. De geconverteerde versie van het document bevindt zich in de cloud op servers die worden beheerd door Crocodoc. Crocodoc en de bijbehorende gegevens (geconverteerde documenten en aantekeningen) bevinden zich in de Amazon Web Services-cloud, die wordt gehostein de Verenigde Staten.

De bestanden in Crocodoc worden alleen in de VS opgeslagen. Blackboard en Amazon Web Services hanteren de Safe Harbor-richtlijnen om zo te voldoen aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

Er worden geen persoonsgegevens van studenten verzonden naar Crocodoc. Er wordt door Learn een document-ID opgevraagd bij Crocodoc en deze wordt aan het document toegewezen. De toewijzing van een document-ID aan een gebruiker, cursus, opdracht en poging verloopt lokaal in Learn. Geen van deze gegevens wordt beschikbaar gesteld aan Crocodoc. Alleen het bestand wordt ter conversie naar Crocodoc verzonden. (Het is wel zo dat het bestand persoonsgegevens kan bevatten.) Het geconverteerde bestand wordt opgeslagen in de Crocodoc-service, evenals aantekeningen in het geconverteerde bestand.