Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen maken door bestaande cursussen te kopiëren

Als u een cursus maakt die erg veel lijkt op een bestaande cursus, kunt u de bestaande cursus kopiëren om een nieuwe cursus te maken.

U kunt al het cursusmateriaal of een subset kopiëren naar een nieuwe of bestaande cursus. Daarnaast kunt u aangeven of u inschrijvingen van gebruikers ook wilt opnemen in de doelcursus. Als twee cursussen bijvoorbeeld wel hetzelfde materiaal gebruiken maar elke cursus voor een andere groep studenten bedoeld is, kunt u alleen het cursusmateriaal van een cursus kopiëren, dus zonder de inschrijvingen van gebruikers. Als een cursus bestemd is voor het eerste semester van een cursus die twee semesters beslaat met dezelfde groep studenten, kunt u een deel van het cursusmateriaal plus de inschrijvingen kopiëren.

Gegevens van gebruikers worden nooit gekopieerd tussen cursussen. Dit zijn gegevens zoals cijfers, toetsscores, blogberichten en -opmerkingen, dagboekbijdragen en -opmerkingen, discussielijnen, wiki-inhoud, gegevens van samenwerkingssessies en gebruikersstatistieken.

Als de gekopieerde delen van een cursus koppelingen bevatten naar materiaal dat niet naar de doelcursus wordt gekopieerd, werken de koppelingen niet in de doelcursus. Als een gebied van de cursus bijvoorbeeld is gekoppeld aan een toets en u de toetsen niet kopieert, werkt de koppeling naar de toets niet. Om die reden moet u de doelcursus achteraf controleren en verbroken koppelingen herstellen of verwijderen.

De cursus die u kopieert is de "broncursus". De cursus die u maakt of waaraan u materiaal toevoegt is de "doelcursus".

U kunt verschillende cursussen tegelijk kopiëren door een batchbestand te gebruiken. Zie Cursussen maken via batchbestanden voor meer informatie.

Gebruikersbevoegdheden en Content Collection-items

Alle gebruikers van een cursus hebben leesmachtigingen voor items van Content Management die aan de cursus zijn gekoppeld.

Wanneer u een cursus kopieert, worden bevoegdheden voor Content Collection-items automatisch bijgewerkt door Blackboard Learn. Dit gebeurt voor alle cursusgebieden uitgezonderd beoordelingen. Dit moet u zelf doen door naar de pagina Content Collection te gaan en handmatig de bevoegdheden bij te werken voor Content Collection-items die zijn gekoppeld aan toetsen, enquêtes en vragenpools.

Gebruikersbevoegdheden voor het kopiëren van cursussen

U moet beheerbevoegdheden hebben voor de cursusmap om cursusbestanden te kunnen toevoegen aan een cursuspakket of om cursusbestanden uit een cursuspakket te kunnen toevoegen aan een doelmap. Als u geen beheerbevoegdheden hebt, wordt mogelijk niet alle inhoud gekopieerd.

Als uw school beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, zijn alleen leesbevoegdheden nodig om koppelingen naar cursusbestanden toe te voegen. Beheerbevoegdheden zijn nodig om kopieën van de cursusbestanden toe te voegen.

Alle cursusgebruikers krijgen leesbevoegdheden voor de gekopieerde cursusbestanden. Gebruikers met de volgende rollen krijgen beheermachtigingen:

 • cursusleiders
 • Cursusbouwers
 • Onderwijsassistenten

Zie voor meer informatie over Cursusbestanden.

Cursusmateriaal

Wanneer u een cursus kopieert, geeft u aan welk cursusmateriaal u wilt opnemen in de doelcursus. Op deze manier kunt u inhoudsgebieden, samenwerkingssessies en contactpersonen wel toevoegen, maar discussieforums en dagboekbijdragen uitsluiten.

Als u een nieuwe cursus maakt, moet u ten minste één van de volgende opties selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als u geen van deze opties selecteert, verschijnt er een waarschuwing en kan Blackboard Learn geen nieuwe cursus maken.

In de volgende tabel worden de verschillende typen cursusmateriaal beschreven die u kunt kopiëren.

Typen cursusmateriaal die u kunt kopiëren
Cursusmateriaal Beschrijving
Inhoudsgebieden Cursusmateriaal wordt gekopieerd, inclusief geüploade bestanden, leermodules en koppelingen. Gebruikers kunnen ook cursusinformatie, cursusinhoud en regels voor adaptieve inhoud kopiëren.
Regels voor adaptieve inhoud Deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje Inhoudsgebieden is ingeschakeld.
Mededelingen Alle mededelingen worden gekopieerd.
Blogs Alle blogs worden gekopieerd. Blogberichten of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Agenda Alle agendagebeurtenissen worden gekopieerd.
Samenwerkingssessies Alle samenwerkingssessies worden gekopieerd. Gebruikersgegevens uit sessies worden niet gekopieerd.
Contactpersonen Alle contactpersonen worden gekopieerd.
Discussieruimte Alle discussieforums worden gekopieerd, inclusief de eerste berichten op elk forum. Discussielijnen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Retention Center

Alle regels van het Retention Center worden gekopieerd.

-OF-

Tijdens het importeren of kopiëren worden bestaande regels van het Retention Center vervangen door geïmporteerde/gekopieerde regels.

De school bepaalt tot welke tool u toegang hebt.

Verklarende woordenlijst Alle termen in de verklarende woordenlijst worden gekopieerd.
Kolommen en instellingen van Grade Center Alle items in Grade Center, inclusief alle instellingen, zoals type, categorieën en weergaveopties, worden gekopieerd.
Groepsinstellingen Groepsnamen, instellingen voor de beschikbaarheid van tools en namen van discussieforums worden gekopieerd.
Dagboeken Alle dagboeken worden gekopieerd. Dagboekbijdragen of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Rubrieken Alle rubrieken worden gekopieerd.
Instellingen De volgende cursusinstellingen worden gekopieerd:
 • Cursusnaam
 • Cursusbeschrijving
 • Cursusbeginpunt
 • Cursusontwerp
 • Cursusbanner
 • Blackboard-tools
 • Building Block-tools
 • Inhoudstools
 • Cursus-ID
 • Cursusbeschikbaarheid. Wanneer u een cursus naar een bestaande cursus kopieert, wordt de ingestelde beschikbaarheid van de doelcursus vervangen door de beschikbaarheid van de broncursus. Als de doelcursus bijvoorbeeld niet beschikbaar is maar de broncursus wel, wordt de beschikbaarheid van de doelcursus gewijzigd in beschikbaar.
 • Gasttoegang
 • Waarnemertoegang
 • Cursusduur
 • Inschrijvingsopties
Harmonisering van standaarden Alle harmoniseringen van standaarden worden gekopieerd.
Taken Alle taken worden gekopieerd.
Toetsen, enquêtes en pools Alle beoordelingen en enquêtes worden gekopieerd, inclusief vragen en implementatieopties. Alle vragenpools worden gekopieerd.
Wiki's Alle wiki's worden gekopieerd. Opmerkingen of wikipagina's van studenten worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.

Cursusmenu's

Wanneer u cursusmateriaal naar een bestaande cursus kopieert, bestaat de kans dat het cursusmenu van de doelcursus al inhoud en tools bevat. Het cursusmenu kan dezelfde naam hebben en van hetzelfde type zijn of de namen en de typen zijn verschillend tussen de twee cursussen.

Cursusmenu's worden op de volgende manier verwerkt door Blackboard Learn:

 • Als het cursusmateriaal niet bestaat in de doelcursus, wordt het inhoudsgebied toegevoegd door Blackboard Learn. Stel dat de broncursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De doelcursus bevat geen blogs of dagboeken. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat de doelcursus ook een inhoudsgebied met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft en van hetzelfde type is, voegt Blackboard Learn de inhoud toe aan het inhoudsgebied in de doelcursus. De aanwezige inhoud in de doelcursus wordt niet verwijderd of vervangen. Stel dat beide cursussen een inhoudsgebied bevatten met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. Het gebied "Tools" in de broncursus bevat daarnaast discussieforums. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat het inhoudsgebied "Tools" van de doelcursus niet alleen blogs en dagboeken, maar ook discussieforums.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft maar het inhoudstype verschilt, voegt Blackboard Learn het cursusgebied toe aan de doelcursus en wordt de naam uitgebreid met een nummer. Stel dat de doelcursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De broncursus bevat ook een inhoudsgebied met de naam "Tools", alleen bevat dat gebied cursusbestanden. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat de doelcursus twee inhoudsgebieden: het oorspronkelijke gebied "Tools" en het nieuwe gebied "Tools1".

De knop Cursus kopiëren gebruiken

Bij de andere procedures in dit onderwerp wordt u gevraagd de cursus te zoeken die u wilt kopiëren om vervolgens het contextmenu van de cursus te openen om te beginnen.

Als u echter de exacte cursus-ID's weet van de bron- en doelcursus, kan het sneller zijn om de functie cursus kopiëren te gebruiken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Cursussen op Cursus kopiëren.
 3. Geef aan wat voor kopieerbewerking u wilt uitvoeren. Raadpleeg de andere procedures in dit onderwerp voor meer informatie.
 4. Typ de cursus-ID in het vak Broncursus-ID. Zie Cursussen en inschrijvingen voor meer informatie.

  Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken.

 5. Typ de cursus-ID in het vak Doelcursus-ID. Als deze cursus nog niet bestaat, maakt Blackboard Learn een nieuwe cursus met de ID die u hier opgeeft.
 6. Klik op Verzenden.

Cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus

U kunt cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus door het materiaal uit een andere cursus te kopiëren. Op deze manier behoudt u het cursusmateriaal, de inschrijvingen van gebruikers en records van de bestaande cursus, terwijl u de beschikking krijgt over nieuw cursusmateriaal.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus en kies Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan u het materiaal wilt toevoegen. Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden om deze als de doelcursus te gebruiken.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat u naar de doelcursus wilt kopiëren. Zie Cursusmateriaal voor meer informatie.
 8. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw school bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet. Zie , inschrijving, duur en koppelingen naar cursusbestanden voor meer informatie.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 9. Als u kopieën van de cursusbestanden toevoegt, klik dan op Grootte berekenen om er zeker van te zijn dat het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Klik op Pakketinhoud beheren als u het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die u wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Klik op Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 10. Als u de gebruikers van de broncursus samen met het nieuwe materiaal wilt toevoegen, selecteert u Inschrijvingen opnemen in de kopie. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Zie Een complete cursus kopiëren, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als u alle gebruikersgegevens wilt kopiëren, inclusief cijfers.
 11. Klik op Verzenden.

Gebruikers verplaatsen naar een andere cursus

U kunt inschrijvingen kopiëren tussen cursussen, zelfs als u geen cursusmateriaal kopieert.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus en kies Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren als de doelcursus al bestaat of Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus als u een nieuwe cursus maakt.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan u het materiaal wilt toevoegen. Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt voor een bestaande cursus, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat u naar de doelcursus wilt kopiëren. Als u alleen inschrijvingen wilt verplaatsen, dus zonder cursusmateriaal, laat u deze selectievakjes uitgeschakeld. Zie Over cursusmateriaal voor meer informatie.
 8. Selecteer Inschrijvingen opnemen in de kopie. De gebruikers en hun cursusrollen worden nu gekopieerd naar de doelcursus. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Zie Een complete cursus kopiëren, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als u alle gebruikersgegevens wilt kopiëren, inclusief cijfers.
 9. Klik op Verzenden.

Een nieuwe cursus maken

Als u cursusmateriaal naar een nieuwe cursus kopieert, wordt er een cursus gemaakt in Blackboard Learn en wordt deze gevuld met inhoud uit een bestaande cursus. Het cursusmenu van de broncursus vervangt het standaardcursusmenu in de nieuwe cursus. Zie Inhoud die wordt toegevoegd aan cursuspakketten voor meer informatie.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus en kies Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ de cursus-ID van de bestaande cursus in het vak Broncursus-ID.

  Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken.

 6. Typ de cursus-ID voor de nieuwe cursus in het vak Doelcursus-ID. Gebruik hierbij de naamgevingsconventie van uw school. Zie Cursussen en inschrijvingen voor meer informatie.
 7. Klik op Verzenden.
 8. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat u naar de doelcursus wilt kopiëren. Zie Cursusmateriaal voor meer informatie.

  U moet minimaal één van de volgende opties selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als u geen van deze opties selecteert, verschijnt er een waarschuwing en kan Blackboard Learn geen nieuwe cursus maken.

 9. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw school bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet. Zie , inschrijving, duur en koppelingen naar cursusbestanden voor meer informatie.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 10. Als u de inschrijvingen voor alle gebruikers van een cursus wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie in. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd. Zie  Een exacte kopie van een cursus maken, inclusief gebruikers (een exacte kopie maken) als u alle gebruikersgegevens wilt kopiëren, inclusief cijfers.
 11. Klik op Verzenden.

Een exacte kopie maken van een cursus

Een exacte kopie houdt in dat er een nieuwe cursus wordt gemaakt met al het cursusmateriaal, de inhoud van Course Cartridges, inschrijvingen van gebruikers en toewijzingen van docenten. Als een cursus bijvoorbeeld in twee gedeelten wordt opgesplitst om plaats te bieden aan een groot aantal studenten, kunt u een exacte kopie maken en vervolgens de inschrijving aanpassen om twee versies van dezelfde cursus te maken. In tegenstelling tot de andere kopieermethoden, worden bij een exacte kopie wel gebruikersgegevens zoals cijfers en forumbijdragen gekopieerd.

Zie Cursusmateriaal voor meer informatie over items uit Cursusbestanden en Content Collection.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus en kies Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus in de vervolgkeuzelijst Kopieertype selecteren.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan u het materiaal wilt toevoegen. Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt voor een bestaande cursus, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden.
 6. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw school bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet. Zie , inschrijving, duur en koppelingen naar cursusbestanden voor meer informatie.

   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 7. Als u kopieën van de cursusbestanden toevoegt, klik dan op Grootte berekenen om er zeker van te zijn dat het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Klik op Pakketinhoud beheren als u het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die u wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Klik op Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 8. Als uw school een licentie voor Inhoudsbeheer heeft, kunt u bestanden uit Content Collection opnemen in de kopie. Klik hiervoor op Map selecteren en blader naar een map. Blackboard Learn plaatst de bestanden in een submap van de map die u hier selecteert.

  -OF-

  Als u bestanden van Content Collection wilt negeren, selecteert u Standaardmap cursusbestanden. Blackboard Learn verwerkt geen bestanden van Content Collection als u deze optie selecteert.

 9. Klik op Verzenden.