Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De pakketgrootte voor Cursusbestanden instellen

Beheerders kunnen de maximumgrootte instellen voor de inhoud van Cursusbestanden die tijdens archiveer-, importeer- en kopieerbewerkingen wordt opgenomen in cursuspakketten. Deze instelling speelt een belangrijke rol als er een schijfquotum is geconfigureerd voor cursussen. Zie Standaardinstellingen definiëren voor cursussen voor meer informatie over het instellen van een quotum voor cursussen.

Als de ingestelde maximumgrootte wordt overschreden door een pakket, kunt u een map selecteren en deze samen met de bijbehorende submappen en bestanden verwijderen uit het pakket. Om de inhoud van een map in Cursusbestanden te bekijken, opent u het contextmenu van de map en kiest u 360° Overzicht. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u mappen uit het pakket verwijdert.

Koppelingen naar bestanden of mappen die niet in het pakket zijn opgenomen, verwijzen naar de items in de map Cursusbestanden van de broncursus.

Een maximumgrootte instellen voor cursuspakketten

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
  2. Selecteer Standaardlimiet cursusomvang op de pagina Cursusinstellingen.
  3. Selecteer op de pagina Standaardlimiet cursusomvang Onbeperkt bij Maximale pakketgrootte van cursus of selecteer Beperkt en stel de maximumgrootte in voor de inhoud van Cursusbestanden die tijdens archiveer-, importeer- en kopieerbewerkingen wordt opgenomen in cursuspakketten.
  4. Klik op Verzenden.