Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Doelen opstellen en beheren

Met de tool Doelen kunnen beheerders doelen formuleren, deze in overeenstemming brengen met cursussen en speciale rapporten uitvoeren. Cursusleiders kunnen geen doelen maken.

Het in overeenstemming brengen van cursusinhoud en activiteiten met doelen biedt verschillende voordelen voor cursusleiders:

 • Duidelijkheid of geformuleerde leerdoelstellingen worden gerealiseerd met de aangeboden inhoud.
 • Prestatiegegevens over de voortgang van studenten ten opzichte van specifieke standaarden.
 • Mogelijkheid om gericht extra ondersteuning te bieden aan studenten die slecht of juist heel goed presteren.
 1. Zoek naar doelen op eigenaar, type set, locatie en status.
 2. Voeg sets met doelen toe en beheer deze. Open het contextmenu van de set met doelen om overeenstemmingen met inhoud bij te werken en om rapporten uit te voeren over de dekking van doelen en de relaties die in het systeem bestaan voor geselecteerde doelen.
 3. Voeg categorieën toe en beheer deze. Open het contextmenu van de categorie om deze te koppelen aan cursussen en om rapporten uit te voeren over de dekking van categorieën en de relaties die in het systeem bestaan voor een bepaalde categorie.
 4. Voeg doelen toe en beheer deze. Stel onderliggende doelen op, bekijk gerelateerde doelen en voer rapporten uit over de dekking van doelen in alle cursussen en de relaties die in het systeem bestaan voor een bepaald type doel.
 5. Klik op Rapporten uitvoeren om de beschikking te krijgen over informatie over de manier waarop binnen cursussen aandacht is besteed aan het realiseren van de voorwaarden die worden beschreven in alle actieve sets met doelen die voldoen aan de selectiecriteria in de vervolgkeuzelijsten.

Doelen toevoegen

Beheerders gebruiken dezelfde procedure om doelen in overeenstemming te brengen met onderdelen, zoals leermodules, lesoverzichten en mappen. U kunt doelen in overeenstemming brengen met het onderdeel als geheel, maar ook met een of meer inhoudsitems binnen het onderdeel.

 1. Ga naar het tabblad Mijn instelling en klik onder Tools op Doelen. U kunt ook het configuratiescherm voor systeembeheer openen en bij Tools en hulpprogramma's Doelen selecteren.
 2. Wijs op de pagina Doelen de optie Set met doelen toevoegen aan en selecteer Nieuwe set met doelen maken in de vervolgkeuzelijst.
 3. Typ in het pop-upvenster de Naam van de set.
 4. Klik voor Koppelen aan cursus op Bladeren en selecteer een locatie waaraan u de set wilt koppelen.
 5. Voer het type set in. Als het Type set al bestaat, verschijnt het wanneer u typt.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Typ de naam van een categorie. Elke set met doelen moet aan een categorie zijn gekoppeld.
 8. Klik op Doel toevoegen.
 9. Typ de tekst van het doel. Deze tekst wordt weergegeven in de lijst met doelen.
 10. Typ het type doel.
 11. Klik op Verzenden.