Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Rollen en bevoegdheden van gebruikers

Rollen bepalen wat een gebruiker wel en niet kan doen binnen Blackboard Learn. Beheerders gebruiken rollen om bevoegdheden onder te verdelen in sets die kunnen worden toegewezen aan gebruikersaccounts. Elke gebruiker met een bepaalde rol beschikt over de bevoegdheden die aan de rol zijn toegewezen.

Als een gebruikersaccount meerdere rollen heeft, beschikt de gebruiker over alle bevoegdheden van alle rollen. Neem bij wijze van voorbeeld dit scenario in beschouwing. Een rol wordt toegewezen aan een gebruikersaccount die geen toegang heeft tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker heeft echter ook een andere rol en die biedt wel toegang tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker beschikt dus over de bevoegdheid, ook al is die uitgesloten voor een van de toegewezen rollen.

Standaardrollen

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er verschillende standaardrollen gemaakt. Beheerders kunnen deze standaardrollen bewerken.

 • Systeemrollen: Met behulp van systeemrollen kunnen administratieve bevoegdheden worden toegewezen aan een gebruiker. Dit geeft beheerders de mogelijkheid administratieve bevoegdheden en functies te delen met andere gebruikers in Blackboard Learn. Zie Systeemrollen beheren voor meer informatie over systeemrollen.
 • Cursus- en organisatierollen: Met behulp van cursus- en organisatierollen wordt de toegang geregeld tot de inhoud en tools binnen een cursus of organisatie. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus of organisatie waaraan ze deelnemen. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben. Cursusleiders kunnen deze rollen gebruiken om een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cursus door te schuiven naar iemand anders. Zie Cursus- en organisatierollen beheren voor meer informatie over cursus- en organisatierollen.
 • Instellingsrollen: nstellingsrollen bepalen welke opmaken, tabbladen en modules gebruikers kunnen zien wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection. Zie Instellingsrollen beheren voor meer informatie over instellingsrollen. Alle licenties beschikken over een beperkte set met standaardrollen. Organisaties met een licentie voor Community Engagement kunnen nieuwe instellingsrollen toevoegen.

Aangepaste rollen

Beheerders kunnen aangepaste rollen maken door een bestaande rol te kopiëren en vervolgens de eigenschappen en bevoegdheden te wijzigen. U kunt ook een nieuwe, lege rol maken en hier bevoegdheden aan toevoegen.

Zie Systeemrollen beheren, Cursus- en organisatierollen beheren, en Instellingsrollen beheren voor meer informatie over het maken van systeemrollen. Het is niet mogelijk aangepaste rollen te maken in Blackboard Learn - Basic Edition.

Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden

Blackboard Learn bevat talrijke beheerdersbevoegdheden die van toepassing kunnen zijn op verschillende rollen al naargelang de behoeften van uw school. Voor uw gemak heeft Blackboard een uitgebreid spreadsheet met beschrijvingen van beheerderbevoegdheden samengesteld, met daarin een overzicht van deze bevoegdheden en hun beschrijvingen.

U kunt dit spreadsheet downloaden via het gedeelte Bestanden aan het einde van deze pagina.

In het spreadsheet kunt u ook zien welke instellingen standaard in- en uitgeschakeld zijn voor elke bevoegdheid. Sommige bevoegdheden zijn gegroepeerd en moeten als één eenheid toegewezen worden aan een rol. Deze bevoegdheden zijn gemarkeerd in het spreadsheet, zodat ze gemakkelijker zijn te begrijpen.

Dit spreadsheet kan een handige referentie zijn bij het indelen van uw rollen. Wanneer u bijvoorbeeld een standaardsysteem-/cursusrol kopieert als basis voor het maken van een aangepaste rol, kan dit spreadsheet u inzicht geven in welke instellingen in- en uitgeschakeld zijn en begrijpt u waartoe elke bevoegdheid dient. Raadpleeg dit spreadsheet als u systeemrollen gaat maken of kopiëren en wanneer u bevoegdheden voor cursusrollen wilt beheren.

het spreadsheet is accuraat volgens de stand van onze kennis vanaf versie Blackboard Learn 9.1 SP 8. Bevoegdheden van Outcomes-Beoordelingen zijn niet inbegrepen.

Het spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor de volgende systeemrollen op:

 • Communitybeheerder
 • Cursusbeheerder
 • Gast
 • Doelen beheren
 • Learning Environment-beheerder
 • Geen
 • Waarnemer
 • Ondersteuning
 • Systeembeheerder
 • Systeemondersteuning
 • Gebruikersbeheerder

Het spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor de volgende cursusrollen op:

 • Cursusbouwer
 • Beoordelaar
 • Cursusleider
 • Student
 • Onderwijsassistent
 • Gast