Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Systeemrollen beheren

Systeemrollen bepalen welke gedeelten van het configuratiescherm voor systeembeheer beschikbaar zijn voor verschillende soorten gebruikers. De meeste gebruikers hebben de systeemrol Geen, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot het configuratiescherm voor systeembeheer.

U kunt systeemrollen gebruiken om subsets met beheerdersbevoegdheden toe te wijzen aan andere gebruikers. Op deze manier kunt u routinematige beheertaken delegeren aan anderen. Zo kunt u een cursusleider toegang geven tot de pagina's voor het beheren van gebruikers, zodat de cursusleider zelf gebruikers kan aanmaken, gebruikersprofielen kan bewerken of de inschrijving van een gebruiker voor cursussen kan wijzigen.

Alleen gebruikers met volledige systeembeheerdersbevoegdheden kunnen bevoegdheden toewijzen aan een systeemrol.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunt u meerdere secundaire systeemrollen toewijzen aan een gebruikersaccount. De gebruiker beschikt in dat geval over het totaal van de bevoegdheden van alle rollen. Hierdoor is het mogelijk systeemrollen te maken op basis van taken, in plaats van voor elke mogelijke set bevoegdheden een aparte systeemrol te maken.

Ga voorzichtig te werk wanneer u systeemrollen met administratieve bevoegdheden rechtstreeks aan een gebruikersaccount toewijst. Bevoegdheden die op deze wijze aan een gebruiker zijn toegewezen gelden voor het hele systeem. Wanneer u een systeemrol toewijst aan een gebruiker binnen een domein, gelden de bevoegdheden van de gebruiker uitsluitend binnen dat domein. Zie Domeinen voor meer informatie over het toepassen van systeemrollen binnen een domein.

Standaardsysteemrollen

Blackboard Learn wordt geleverd met een aantal standaardsysteemrollen. Elke systeemrol is gekoppeld aan een vooraf gedefinieerde set bevoegdheden. U kunt bevoegdheden toevoegen of verwijderen voor systeemrollen, behalve voor Systeembeheerder en Gast.

Om de behoeften van uw school beter te kunnen plannen en rollen te maken, kunt u een Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden gebruiken (alleen beschikbaar in Engels). Dit spreadsheet bevat een uitgebreide lijst van systeem- en cursusrolbevoegdheden, de standaardinstellingen voor deze bevoegdheden en beschrijvingen van iedere bevoegdheid.

Sommige systeemrollen worden alleen geleverd bij bepaalde licenties van Blackboard Learn. Het is niet mogelijk aangepaste rollen te maken in Blackboard Learn - Basic Edition.

U kunt een standaardsysteemrol kopiëren en gebruiken als basis voor het maken van aangepaste rollen. 

De onderstaande lijst bevat de basisbevoegdheden voor de verschillende standaardsysteemrollen:

 • Kaartkantoorbeheerder: beheren van enkele eCommerce-functies. Maakt tabbladen, modules en tabbladgroepen.
 • Cursusbeheerder: beheren van cursussen en inschrijvingen.
 • Communitybeheerder: beheren van organisaties, discussieruimten, en bepaalde opmaken en thema's.
 • Beheerder eCommerce: beheren van alle eCommerce- en eMarketplace-functies. Maakt tabbladen, modules en tabbladgroepen.
 • Beheerder eMarketplace: beheren van eMarketplace-functies.
 • Gast: de standaardrol voor niet-geverifieerde gebruikers. De bevoegdheden voor deze rol kunnen niet worden hernoemd of gewijzigd.
 • Learning Environment-beheerder: Maakt tabbladen, tabbladgroepen en modules. Cursussen en inschrijvingen maken, importeren, exporteren en bewerken.
 • Geen: persoonlijke gegevens wijzigen, zoals privacyopties en het wachtwoord, voor de eigen account van een gebruiker.
 • Waarnemer: materialen en interacties bekijken voor de gekoppelde studenten. Geen schrijfbevoegdheden. U kunt de naam van deze rol niet wijzigen.
 • Ondersteuning: basisfuncties van cursussen, organisaties en gebruikers beheren. Bedoeld voor eerstelijnsmedewerkers van de helpdesk.
 • Systeembeheerder: de standaardbeheerder van Blackboard. Alle bevoegdheden. U kunt de bevoegdheden voor deze rol niet wijzigen.
 • Systeemondersteuning: beheren van vrijwel alle beheerfuncties. Beschikt vanaf Blackboard Learn Service Pack 8 niet meer standaard over de bevoegdheid Snelinschrijving. Bedoeld voor systeembeheerders in opleiding of met weinig ervaring.
 • Gebruikersbeheerder: beheren van de meeste functies voor gebruikers, zoals het aanmaken, bewerken, inschrijven en verwijderen van gebruikers.

Systeemrollen plannen

Verwante bevoegdheden groeperen in rollen

Blackboard Learn bevat meer dan 1.100 afzonderlijke bevoegdheden. Een manier om het beheren van bevoegdheden te vereenvoudigen, is door meerdere systeemrollen te definiëren, elk met een eigen set verwante bevoegdheden. Definieer bijvoorbeeld een systeemrol met alle bevoegdheden voor Building Blocks, een andere met alle bevoegdheden voor communities, weer een andere met alle bevoegdheden voor cursussen, enzovoort. Vervolgens wijst u meerdere systeemrollen toe aan gebruikers die meer dan één set bevoegdheden nodig hebben.

U kunt standaardrollen gebruiken als de basis voor nieuwe rollen. Zie Een systeemrol kopiëren voor meer informatie.

Systeemrollen per domein toewijzen

Domeinen zijn alleen beschikbaar in combinatie met Blackboard Learn - Community Engagement.

In domeinen kunt u cursussen, organisaties, gebruikers, tabbladen en modules samenbrengen in gedefinieerde sets die verzamelingen worden genoemd. Elk domein kan één of meer verzamelingen bevatten.

U kunt een domein maken met alleen de gebruikers, cursussen, organisaties, tabbladen en modules waarvoor u beheertaken wilt delegeren aan een andere gebruiker. Vervolgens wijst u die gebruiker aan als een beheerder voor dat domein. Zie  Domeinen voor meer informatie over het maken van domeinen en het aanwijzen van beheerders voor een domein.

Naamgevingsconventie

Systeemrollen kunnen elke combinatie bevatten van de meer dan 1.100 bevoegdheden. Een beschrijvende en logische waarde voor Rolnaam maakt het eenvoudiger om de juiste rollen toe te wijzen aan een gebruiker. U kunt extra gegevens invoeren in het veld Beschrijving, maar alleen de rolnaam wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer.

De pagina Bevoegdheden beheren

 1. Een groen vinkje geeft aan dat de bevoegdheid is ingeschakeld voor de rol.
 2. Het contextmenu bevat de opties Bevoegdheden toestaan en Bevoegdheden beperken.
 3. Klik op de pijl-rechts of de pijl-links om de volgende of vorige pagina met bevoegdheden weer te geven. Klik op de dubbele pijl-rechts of pijl-links om naar de laatste of eerste pagina met bevoegdheden te springen.
 4. Klik op Alles weergeven om alle bevoegdheden op één pagina weer te geven. Klik op Paginering bewerken om het aantal bevoegdheden op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.
 5. Klik op Toegestaan om de bevoegdheden te sorteren op toegestaan (groen vinkje) of beperkt (geen vinkje) voor deze rol. Klik op Bevoegdheden om de bevoegdheden alfabetisch te sorteren. Klik op de kolomkop om de sorteervolgorde om te draaien. Klik bijvoorbeeld op de kolomkop om te sorteren van A naar Z en klik nog een keer om te sorteren van Z naar A.

Een systeemrol maken

Als u een systeemrol maakt met relatief weinig bevoegdheden, hanteert u de procedure in dit onderwerp.

Als de nieuwe systeemrol echter tientallen of zelfs honderden bevoegdheden moet bevatten, is het vaak handiger om een bestaande systeemrol te kopiëren en deze vervolgens aan te passen. Zie   Een systeemrol kopiëren voor meer informatie.

Het is niet mogelijk aangepaste rollen te maken in Blackboard Learn - Basic Edition.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Systeemrollen.
 2. Klik op Rol maken.
 3. Geef een waarde op voor Rolnaam. De rolnaam wordt weergegeven in de gebruikersinterface wanneer u systeemrollen gaat toewijzen aan gebruikers.
 4. Geef een waarde op voor Rol-ID. De rol-ID is een unieke waarde waarmee de rol in het systeem wordt geïdentificeerd. U kunt de rol-ID niet meer wijzigen nadat u op Verzenden hebt geklikt om de rol op te slaan in de database.
 5. Geef een beschrijving op. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Systeemrollen en geeft meer details over de rol voor andere beheerders. Aangezien de beschrijving niet wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer, is het belangrijk dat u een zo duidelijk mogelijke rolnaam kiest.
 6. Klik op Verzenden
 7. Schakel op de pagina Bevoegdheden beheren het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt toewijzen aan deze systeemrol. Zie  Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden (alleen beschikbaar in Engels) voor meer informatie over cursusrolbevoegdheden. Dit spreadsheet bevat een uitgebreide lijst van systeem- en cursusrolbevoegdheden, de standaardinstellingen voor deze bevoegdheden en beschrijvingen van iedere bevoegdheid.
 8. Selecteer Bevoegdheden toestaan op de actiebalk.
 9. Klik op OK.

Een systeemrol kopiëren

U kunt een nieuwe systeemrol maken door een bestaande systeemrol te kopiëren. Er wordt dan een exacte kopie gemaakt van de bestaande rol, inclusief alle bevoegdheden. Deze kopie kunt u vervolgens aanpassen om de bevoegdheden te wijzigen. Zie  Bevoegdheden voor een systeemrol wijzigen voor meer informatie.

Het is niet mogelijk aangepaste rollen te maken in Blackboard Learn - Basic Edition.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Systeemrollen.
 2. Open het contextmenu van de rol.
 3. Selecteer Kopiëren.
 4. Geef een waarde op voor Rolnaam. De rolnaam wordt weergegeven in de gebruikersinterface wanneer u systeemrollen gaat toewijzen aan gebruikers.
 5. Geef een waarde op voor Rol-ID. De rol-ID is een unieke waarde waarmee de rol in het systeem wordt geïdentificeerd. U kunt de rol-ID niet meer wijzigen nadat u op Verzenden hebt geklikt om de rol op te slaan in de database.
 6. Geef een beschrijving op. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Systeemrollen en geeft meer details over de rol voor andere beheerders. Aangezien de beschrijving niet wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer, is het belangrijk dat u een zo duidelijk mogelijke rolnaam kiest.
 7. Klik op Verzenden. Er wordt een nieuwe systeemrol weergegeven met dezelfde bevoegdheden als de oude systeemrol.

De naam van een systeemrol wijzigen

U kunt de naam van een systeemrol wijzigen, behalve van de rollen Systeembeheerder, Waarnemer, Gast en Geen. Als een rol is opgeslagen in de database, kunt u de ID van de rol niet meer wijzigen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Systeemrollen.
 2. Open het contextmenu van de rol.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Typ de nieuwe naam voor de rol.
 5. Wijzig desgewenst de beschrijving.
 6. Klik op Verzenden.

Bevoegdheden voor een systeemrol wijzigen

Alleen gebruikers met volledige systeembeheerdersbevoegdheden kunnen bevoegdheden voor een systeemrol wijzigen. Het is niet mogelijk aangepaste rollen te maken in Blackboard Learn - Basic Edition.

Op de pagina Bevoegdheden beheren worden bevoegdheden geïdentificeerd volgens de gedeelten van de gebruikersinterface waartoe ze toegang bieden. Gebruikers definieert u bijvoorbeeld in het configuratiescherm voor systeembeheer. Om die reden wordt de bevoegdheid voor het aanmaken van gebruikersaccounts weergegeven als Configuratiescherm voor systeembeheer (Gebruikers) > Gebruikers maken. De bevoegdheid voor het verwijderen van cursusmateriaal wordt weergegeven als Cursus/organisatie (Inhoudsgebieden) > Materiaal verwijderen.

Bepaalde bevoegdheden worden door Blackboard Learn gegroepeerd in subsets. In dat geval is er één selectievakje voor alle bevoegdheden in de subset.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Systeemrollen.
 2. Open het contextmenu van de rol.
 3. Selecteer Bevoegdheden. De pagina Bevoegdheden beheren bevat de bevoegdheden die u kunt toewijzen. Een groen vinkje geeft aan dat de bevoegdheid is toegewezen aan deze rol. Zie Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden (alleen beschikbaar in Engels) voor meer informatie over cursusrolbevoegdheden. Dit spreadsheet bevat een uitgebreide lijst van systeem- en cursusrolbevoegdheden, de standaardinstellingen voor deze bevoegdheden en beschrijvingen van iedere bevoegdheid.
 4. Schakel op de pagina Bevoegdheden beheren het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt toewijzen aan deze systeemrol. Als u alle bevoegdheden op de pagina wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in de kolomkop in.
 5. Selecteer Bevoegdheden toestaan op de actiebalk.
 6. Schakel het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt uitsluiten voor deze systeemrol.
 7. Selecteer Bevoegdheden beperken op de actiebalk.
 8. Klik op OK.

Systeemrollen toewijzen aan gebruikersaccounts

U wijst systeemrollen toe aan gebruikers wanneer u gebruikersaccounts gaat maken. Alle gebruikersaccounts moeten een primaire systeemrol hebben. De standaardwaarde is Geen, wat betekent dat de gebruiker geen toegang heeft tot het configuratiescherm voor systeembeheer.

U kunt ook systeemrollen toepassen binnen een domein. Door systeemrollen toe te passen in een domein kan de gebruiker de aan de systeemrol toegewezen bevoegdheden alleen gebruiken voor de gegevens in het domein.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker. Zie  Zoeken naar gebruikers voor meer informatie.

 3. Open het contextmenu van de gebruiker.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Schuif omlaag naar de kop Systeemrollen.
  1. Klik op een systeemrol om deze te selecteren.
  2. Klik op de pijlen om de rol te verplaatsen.
  • De primaire systeemrol toevoegen of wijzigen: Klik op een systeemrol onder Beschikbare rollen en klik op de pijl-rechts naast het vak Primaire systeemrol.
  • Secundaire systeemrollen toevoegen of wijzigen: Alleen beschikbaar als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagement. Selecteer een of meer rollen in de lijst Beschikbare rollen. Klik op de pijl-rechts naast het vak Secundaire systeemrollen.

   Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  • Secundaire systeemrollen verwijderen: Alleen beschikbaar als uw school beschikt over een licentie voor Community Engagement. Selecteer een of meer rollen in de lijst Secundaire systeemrollen. Klik op de pijl-links om de rol of rollen te verwijderen.
 6. Klik op Verzenden.