Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mappen toevoegen of wijzigen voor het tabblad Diensten

Mappen voor diensten kunnen koppelingen bevatten naar Diensten en andere mappen.

U kunt mappen toevoegen of wijzigen via de pagina Map toevoegen of de pagina Map bewerken. De velden op de pagina Map toevoegen en de pagina Map bewerken zijn hetzelfde. De pagina Map toevoegen wordt geopend met lege velden terwijl de pagina Map bewerken wordt geopend met een map met inhoud.

Een map voor diensten toevoegen of wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Tabbladen en modules.
 2. Klik op Tabbladen.
 3. Klik in het contextmenu van het tabblad Diensten op Diensten.
 4. Klik op Map maken of kies Bewerken in het contextmenu voor een bestaande map. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor mappen voor het tabblad Diensten
  Veld Beschrijving
  Mapinformatie
  naam Typ een naam die de inhoud van de map goed beschrijft.
  Kleur van naam Klik op Kiezen om een tekstkleur voor de mapnaam te selecteren. De standaardkleur is zwart.
  Tekst Voer een beschrijving van de map in.
  opties
  Gebruikers toestaan een inhoudsitem te bekijken Selecteer Ja om de map beschikbaar te maken voor gebruikers. Selecteer Nee om de map niet beschikbaar te maken voor gebruikers.
  Aantal keren weergegeven bijhouden Klik op Ja om bij te houden hoe vaak de map wordt weergegeven.
  Datum- en tijdbeperkingen selecteren Selecteer het bereik van de datums waarop de map moet worden weergegeven.
 5. Klik op Verzenden.