Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met thema's

Thema's zijn een belangrijk element van de gebruikersinterface (UI) om tot een uniforme opmaak en werking te komen. Thema's kunnen worden bewerkt om de identiteit en huisstijl van een instelling uit te dragen.

Er zijn nog andere manieren om afbeeldingen en kleuren toe te voegen via de gebruikersinterface:

 • Beheerders kunnen de standaardopmaak aanpassen om de culturele identiteit van een instelling te benadrukken.
 • Beheerders kunnen de catalogus met thema's en kleurenpaletten gebruiken om de kleuren aan te passen die overal binnen Blackboard Learn worden gebruikt.
 • Cursusleiders kunnen de tool Cursusstijl gebruiken om hun cursussen aan te passen, inclusief het toevoegen van banners die de identiteit van de instelling verstevigen.

Dit gedeelte bevat gedetailleerde informatie over het downloaden en bewerken van een thema. Daarnaast worden de tools voor het aanpassen van een thema beschreven.

Thema’s bewerken

Thema's die zijn gedownload uit Blackboard Learn kunnen worden bewerkt om de look-and-feel van het systeem aan te passen. Elk thema heeft een CSS-bestand (Cascading Style Sheet of trapsgewijs opmaakmodel) dat bepaalt hoe de UI wordt weergegeven. Kenmerkende eigenschappen zoals tekengrootte en lettertype, achtergrondafbeeldingen en andere XHTML-elementen worden in het CSS beschreven. Met behulp van de browser Mozilla® Firefox® en de Firefox-invoegtoepassing Firebug® kunnen gebruikers direct vanuit de UI eenvoudig afzonderlijke CSS-elementen herkennen.

Download en installeer de nieuwste versie van Firefox en Firebug voordat u de volgende procedures gaat uitvoeren.

Firefox en Firebug

Firefox kan worden uitgebreid met verschillende programma's die door andere bedrijven zijn ontwikkeld. Een van deze programma's is Firebug. Met deze invoegtoepassing voor Firefox is het mogelijk om CSS-, HTML- en JavaScript-code op een webpagina live te bekijken. Als de elementen zijn geïdentificeerd, kan vervolgens een CSS-editor worden gebruikt om te zoeken naar de elementen en het CSS van het thema te wijzigen.

Firefox installeren

 1. Ga naar http://www.mozilla.com.
 2. (Optioneel) Selecteer desgewenst Nederlands voor de website als die taal beschikbaar is.
 3. Klik op de groene downloadknop.
 4. Volg de instructies voor de installatie van het programma.
 5. Open Firefox vanaf het bureaublad.

Firebug installeren

 1. Open Firefox.
 2. Open het menu Tools en klik op Add-ons.
 3. Klik op Get Add-ons.
 4. Typ Firebug in het zoekvak en klik op de zoekknop.
 5. klik op het pictogram Firebug.
 6. Klik op Install. Firefox vraagt u de browser opnieuw te starten wanneer de installatie is voltooid.
 7. Klik op Yes.

Firebug gebruiken

Gebruik Firebug om het bestaande CSS te inspecteren en alle elementen te zoeken die moeten worden gewijzigd.

 1. Open Firefox.
 2. Klik op het pictogram van Firebug helemaal rechts op de onderste statusbalk.
 3. Klik op Inspect.
 4. Gebruik de muis om het gebied van de pagina te zoeken dat u wilt inspecteren.
 5. Klik op het gebied om dit te inspecteren.
 6. Beweeg de aanwijzer over de XHTML-elements in de console van Firebug.
 7. Klik op het XHTML-knooppunt om de beschrijving van het XHTML-element uit te vouwen of te minimaliseren.
 8. Bekijk aan de rechterkant van de console de relevante CSS-klasse of de id voor het geselecteerde element.
 9. Kopieer de klasse of id door er met de rechtermuisknop op te klikken.
 10. Plak de klasse of id naar een CSS-editor en zoek naar dat element.
 11. Breng de gewenste wijzigingen aan.
 12. Sla het CSS op als u klaar bent.

Het CSS voor een thema downloaden en bewerken

Als u de CSS-elementen hebt geïdentificeerd, kunt u het CSS bewerken met een teksteditor.

 1. Klik op Opmaken en thema's in het configuratiescherm voor systeembeheer.
 2. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 3. Open het contextmenu van het gewenste thema en klik op Downloaden.
 4. Sla het ZIP-pakket op.
 5. Open het ZIP-pakket en pak de inhoud uit op een veilige locatie.
 6. Open het bestand theme.css in een teksteditor.
 7. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla de CSS-bestanden op.
 8. Maak een zip van de inhoud en sla deze op een lokale computer op.
 9. Ga terug naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Opmaken en thema's.
 10. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 11. Klik op Thema maken.
 12. Voer een naam en een referentienaam in voor het thema. Voeg desgewenst een beschrijving toe.
 13. Klik op Bladeren in mijn computer om het ZIP-bestand te zoeken en te selecteren.
 14. Klik op Verzenden.

Voorbeeld van CSS

Hier ziet u een voorbeeld van het thema Schoolhouse dat standaard deel uitmaakt van Blackboard Learn. In dit voorbeeld ziet u de definities voor de kopstijlen, plus de lettertypefamilie.

* {font-family: Cursive, Georgia, Times, serif;}

/* a:focus { Removes focus outline in Firefox (Mozilla) outline:none;

} */

img { /* Centers images vertically and sets borders to 0 */

vertical-align:middle;

border:0px;

}

.hideme {

display:none!important;

}

h1 { /*Equals 19px*/

font-size:148%;

}

h2 {

font-size:123.1%;

}

h3 {

font-size:108%;

}

h1,h2,h3 {

margin:1em 0;

}

h1,h2,h3,h4,h5,h6,strong {

font-weight:bold;

}

Systeemthema's en cursusthema's

Cursusthema's zijn geïntroduceerd in Service Pack 8 om cursusleiders te helpen het uiterlijk van hun cursussen aan te passen. Cursusthema's staan los van systeemthema's. Een nieuw systeemthema moet een miniatuur met de indeling PNG hebben waarvan de naam overeenkomt met de referentienaam van het systeemthema. Als dit PNG-bestand ontbreekt, wordt het thema in de lijst met cursusthema's voorgesteld door het symbool voor een ontbrekende afbeelding.

De eenvoudigste manier om deze afbeelding te maken in het nieuwe systeemthema is door de naam van de afbeelding as_2012.png van het thema as_2012 te wijzigen in de referentienaam van het nieuwe systeemthema. Aangezien de afbeelding alleen is bedoeld om aan te geven dat het standaardcursusthema wordt gebruikt en niet om een voorbeeld van het thema te geven, voorkomt u op deze manier dat de gebruiker een symbool ziet dat er een afbeelding ontbreekt.